koolitaja pilt

Koolitaja:

Katrin Riisalu

Aeg:

27.08 - 03.09, kell 03:45-09:30

Hind: 750.00 EUR + km

Kategooriajuhtimine kaubanduses

8-astmeline kategooria juhtimise mudel läbimüügi suurendamiseks
Kategooriajuhtimist saab edukalt kasutada erinevates valdkondades nagu jaekaubandus, hulgikaubandus ja tootmine.

Kategooriajuhtimisega jagatakse tooted või teenused rühmadesse, et neid oleks lihtne hallata ja juhtida. Ideaalne kategooriajuhtimine on järjepidev, edasiviiv ning reageerimine erinevatele olukordadele toimib kiiresti ja planeeritult. Järjepideva tervikprotsessi abil on võimalik ettevõtte müügitulemusi ja kasumit kasvatada. 

Kategooriajuhtimise koolitusel annab Selver AS-i ostudirektor Katrin Riisalu teadmised ja praktilised suunised, kuidas kaheksaastmelist kategooriajuhtimise mudelit edukalt praktikas ellu viia. Koolitusel käsitletakse põhjalikult erinevaid mõõdikuid ja analüüsivõimalusi nagu näiteks marginaal, juurdehindlus, toodete käibekiirused, käibekapital jm. Lisaks ostu- ja turundusstrateegiale õpitakse ka hinnastamise strateegiat ning selle kujundamist. Näiteks kuidas hinnakujundus ettevõtte jaoks kasumlikult tööle panna või kuidas olemasolevad hinnad muuta tarbija jaoks atraktiivseks.

 

Koolitusele on oodatud

  • jae- ja hulgimüügi valdkondade juhid ja spetsialistid
  • ostu- ja tootejuhid
  • kategooriajuhid
  • suurklientide müügijuhid
  • võtmekliendihaldurid

 

Koolituse eesmärk on anda kategooriajuhtimise tööriistad, mis loovad maksimaalse väärtuse nii tarbijale, jaemüüjale, hulgimüüjale kui tootjale ning suurendavad kategooriate läbimüüki ja kasumit.

 

Koolituse tulemusena osaleja

  • mõistab kategooriajuhtimise olemust;
  • oskab rakendada ostu- ja turundusstrateegiaid;
  • oskab kasutada erinevaid mõõdikuid ja saab aru nende tähtsusest;
  • teab, kuidas panna hinnakujundus ettevõtte jaoks kasumlikult tööle.

Tulemusi hinnatakse praktiliste harjutuste käigus. Tunnistuse väljastamise eeldus on täis mahus koolitusel osalemine. 

Koolitusel vaheldub teooria praktiliste ülesannetega. Osalejad saavad materjalid, mis aitavad pärast koolitust õpitut töö juures rakendada. Koolitusele palume kaasa võtta kalkulaatori (sobib ka nutitelefoni rakendus).

Loe koolituse täpsemat sisukirjeldust alt ajakavast.

 

Kuula Äripäeva raadio saadet Katrin Riisaluga: Mida teeb kategooriajuht?

Ajakava

Päev 1
Päev 2
9:45 - 10:00
Kogunemine
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.

Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Majast 350 meetri kaugusel asub Europarkla (Vana-Lõuna 17), kus parkimistasu on 2 EUR/ päev.
10:00 - 11:30
Ostujuhtimine
• Mis on ostujuhtimine?
• Ostuotsuse osapooled
• Ostutegevuse mõõdikud
• Tarnijate valik ja hindamine
• Ostustrateegia kavandamine

11:30 - 12:15
Lõuna

12:15 - 13:45
Kategooriajuhtimine
• Kategooriajuhtimise erinevad definitsioonid ja tõlgendus
• Kategooriajuhtimise põhilised kasutusalad
• Tarbijatrendid ja turu käitumine
• Kategooriajuhtimise mudel
• Kategooriate määratlemine, kategoriseerimine
Kasutatavad meetodid: teooria ja praktiline harjutus

13:45 - 14:00
Kohvipaus
14:00 - 15:30
Kategooriate segmenteerimine ja hindamine
• Kategooriate segmenteerimine
• Kategooriate rollide määratlemine
• Kategooriate hindamine
Kasutatavad meetodid: teooria ja praktiline harjutus

13:45 - 14:00
Kohvipaus
14:00 - 15:30
Väljapanekute rakendamine
• Väljapanekute rakendamine
• Kooskõlastatud äriplaani elluviimine
Kasutatavad meetodid: teooria ja praktiline harjutus
09:45 - 10:00
Kogunemine
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.

Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Majast 350 meetri kaugusel asub Europarkla (Vana-Lõuna 17), kus parkimistasu on 2 EUR/ päev.
10:00 - 11:30
Kategooria tulemuslikkuse näitajad
• Kvadrantanalüüs
• Tulemuslikkuse näitajad
Kasutatavad meetodid: teooria ja praktiline harjutus

11:30 - 12:15
Lõuna
12:15 - 13:45
Kategooriate tulemuslikkuse taktikad
• Sortimendi kujundamine, hinnakujundus, turundus, pinna haldamine
• Sortimendianalüüs ja tegevuskava lähtuvalt ettevõtte strateegiast
Kasutatavad meetodid: teooria ja praktiline harjutus