Koolitaja:

Mare Pork

Aeg:

14.09 - 25.05, kell 06:45

Tipptegijate kool


Mare Porgi Tipptegijate kool alustas Äripäeva Akadeemias 2007. aastal. Selle ajaga on majanduses toimunud väga suured muutused ja peale kasvanud uus põlvkond juhte. Oleme selle muutusega kaasas käinud ja saame täie kindlusega öelda, et Tipptegijate kool on tippudele parim arengu koht.

 

Koolis osalejad on öelnud, et Tipptegijate kooli peamine väärtus on intensiivne kvaliteetaeg – võimalus töötada läbi endale olulisi teemasid arvestatavas referentgrupis, inimestega, kellel on sisu, kelle argumendid maksavad ja arvamus loeb.

 

 

Ootame Teid Tipptegijate kooli!

See intensiivkoolitus on kogemustega tippjuhtidele ja tippspetsialistidele, kes soovivad enda karjääris ja elutunnetuses edasi areneda.

Töötame oluliste teemadega, millest tavaliselt ei räägita, kuid tuleks rääkida. See annab võimaluse murda välja harjumuse  vs stereotüüpide kammitsast ja lahendada probleeme harjumuspärasest erineval viisil. Kui Te leiate end ikka ja jälle tegemas samu asju, tundmas samu tundeid, kasutamas samu mustreid käitumises ja inimsuhetes, siis on see koolitus kindlasti just Teie jaoks.

Nagu kirjutas Manfred Kets de Vries: „Mõistus on nagu vihmavari – see töötab ainult siis, kui ta on avatud“.

 

Tipptegijate kool annab

  • Võimaluse põhjalikult läbi töötada tipule olulised valdkonnad vs tipule olulisi juhtimispsühholoogia valdkondi
  • Erinevaid seisukohti konkreetsete eluliste näidetega teistelt tippudelt
  • Igapäevaelus kasutatavaid intensiivseid mõjutustehnikad
  • Oskust paremini tunnetada teiste inimeste maailmataju
  • Psühholoogilise süvaanalüüsi meetodeid
  • Uusi enesejuhtimise tehnikaid
  • Teadmised, kuidas leida ja käivitada eri inimtüüpide potentsiaali
  • Lisaarusaamisi iseendast, enda tegutsemisloogikast ja motivatsioonist
  • Võimaluse saada kinnitust isiklikule käitumisloogikale
  • Võimaluse laiendada sotsiaalset kapitali tugevate uute kontaktidega

 

Koolituse läbiviimine

Tipptegijate kool koosneb 9 moodulist ja toimub kaks korda kuus alates septembrist 2020 kuni maikuuni 2021.

See intensiivkoolitus erineb tavapärastest nii vormilt kui ka sisult. Tipptegijate koolis on teoreetilise osa kõrval samaväärne rõhk praktiliste, tegelikust elust tulenevate kogemuste vahetamisel ja osalejate enda toodud juhtumite analüüsil.

Teid ootavad praktilised ning üllatavad lahendused keerulistele olukordadele ja inimsuhete probleemidele. Programmi jooksul tehakse üle 50 harjutuse, mängulisi teste ning käsitletakse konkreetseid juhtumeid tööelust, kollegiaalsetest ja lähedussuhetest. Samas ei panda ühtegi osalejat rolli või olukorda, milleks ta ise valmis ei ole.

Koolitus ei kuluta ühtki päeva, mil Teie ettevõte Teid vajab. Iga sessioon algab esimese päeva lõunal (kl 13-17) ja lõpeb teise päeva lõunal (kl 9-13). Selline formaat on ennast tõestanud juba alates 2003. aastast, mil Mare Pork alustas EQ koolitust juhtidele.

 

Ajakava

1. päev

12:45 - 13:00 Saabumine, kohvipaus ja suupisted
13:00 - 15:00 Koolitus
15:00 - 15:15 Kohvipaus
15:15 - 17:00 Koolitus

2. päev

8:45 - 9:00 Saabumine, kohvipaus ja suupisted
9:00 - 11:00 Koolitus
11:00 - 11:15 Kohvipaus
11:15 - 13:00 Koolitus

 

Kuupäevad 2020/2021

I moodul 15.-16. september 2020 - Laulasma SPA- ja konverentsihotell 

II moodul 13.-14. oktoober 2020 - Tallinn

III moodul 17.-18. november 2020 - Tallinn

IV moodul 15.-16. detsember 2020 - Tallinn

V moodul 12.-13. jaanuar 2021 - Tallinn

VI moodul 9.-10. veebruar 2021 - Tallinn

VII moodul 16.-17. märts 2021 - Tallinn

VIII moodul 13.-14. aprill 2021 - Tallinn

IX moodul 18.-19.mai 2021 - Laulasmaa SPA- ja konverentsihotell

 

Kuupäevad 2021/2022

I moodul 14. – 15. september 2021 

II moodul 12. – 13. oktoober 2021

III moodul 09. – 10. november 2021 

IV moodul 14. – 15. detsember 2021 

V moodul 18. – 19. jaanuar 2022 

VI moodul 15. – 16. veebruar 2022 

VII moodul 15. – 16. märts 2022 

VIII moodul 12. – 13. aprill 2022 

IX moodul 24. – 25. mai 2022 

 

Teemad, mida Tipptegijate kooli käigus käsitletakse:

 

Juhtimine ja inimkäitumise varjatud tagamaad

Üks juhi olulisi kompetentse on inimeste käitumise mõistmine ka olukordades, kus see võib kõrvalseisja jaoks tunduda täiesti uskumatu või arusaamatu. Juhil on vaja täpselt tajuda enda mõjuvõimu, analüüsida läbini vastuolulisi situatsioone ja tegutseda loogikavajadust arvestades. Oskus inimeste käitumist mõista ja sellele õigel viisil reageerida võimaldab lahendada ka lahendamatuna näivaid situatsioone. The Dark Triad – juhtimise kalgimast osast. Millal on vaja teha karme otsuseid ja mis see maksab?

 

Suhtlustehnikad

Koolitusel käsitletakse mitmesuguseid igapäevases töös kasutatavaid suhtlustehnikaid. Üks fookustest on kultuuri-erinevustel ärisuhtluses. Õpitakse võtteid leidmaks töistes situatsioonides konkreetseid lahendusi probleemidele töötajatega. Miks inimene mingis olukorras nii käitub, mõtleb või ütleb? Võtted, mille abil saab aru, mis toimub teise inimesega. Oluline on ära tunda erinevaid ärevuse allikaid. Ja õppida neid kasutama

 

Kokkulepped

Inimeste juhtimist võib vaadelda kui toimivate kokkulepete sõlmimist. Mõnikord öeldakse „jah”, ent sõnadele ei järgne tegusid. Mis teeb kokkuleppest kokkuleppe? Miks mõnikord tundub, et kokkulepe on saavutatud, aga tegelikult seda ei järgita? Kuidas tagada koostöö ja toimivad kokkulepped? Kuidas me saame teha nii, et asjad hakkavad tegelikult toimuma?

 

Koosolekud

Mis teeb koosolekust sündmuse? Kuidas murda mänguliste ja muude ootamatute võtete abil koosolekurutiini? Millised võtted kindlustaksid, et ükski koosolek poleks mõttetu ega tüütu, vaid säästaks aega ja innustaks osalejaid? Kuidas jälgida ja juhtida rühmaprotsesside dünaamikat?

 

Isiklik ja töine elu – üks või kaks elu?

Paljud juba saavutustega juhid küsivad ühel hetkel: miks ma pole rahul sellega, mis ma olen teinud või mis mul on? Tihtipeale põimuvad inimeste isiklik ja tööelu emotsionaalselt vastastikku arendavalt, mõnikord segavalt. Mida tarka on leitud tööelu ja isikliku elu tasakaalustamiseks? Millal on vaja isikliku elu muutusi, et saavutada edu äritegevuses?

 

Sotsiaalne kapital

Tähtsad inimesed tööl, kolleegid, äripartnerid. Kuidas jõuda selliste suheteni äripartneritega, et te mõlemad kohtudes rõõmustaksite? Initsiatiiv, aktiivsus, kirg, entusiasm – millised on nende tüüpilised ja ebatüüpilised vallandajad? Kuidas initsiatiivi esile kutsuda? Mida saab juht teha ise niisugust, et töötajad koos temaga innustuksid? Osalejad jagavad oma nii erialaseid kui juhtimistarkusi.

 

Enesejuhtimine ja pingetaluvus

Kuidas saada ja jääda iseendaks ka kriitilises olukorras? Kuidas kriisi puhul kõige paremini ennast ja teisi säästa? Miks just äärmine paindlikkus võimaldab meil olla kriisisituatsioonides piisavalt tugev. Kuidas ma õnnestun ja miks vahel ebaõnnestun? Leiame ja kasutame häid reegleid.

 

Isiklike lisaressursside avastamine

Kui palju oled õppinud kasutama oma sisemaailma juhtimisvahendina? Mida annab teadvelolek (Mindfulness) ja millised tehnikad kujundavad soovitud teadvuse seisundeid? Mis kindlustab eluga rahulolu pikemas perspektiivis? Milliseid kogemusi peaks kindlustama keskiga? Kuidas olla iseendaga kooskõlas nii, et töötegemine oleks lust? Sisemise aja avastamine.

 

Võim organisatsioonis

Organisatsioonilise ärevuse allikad. Kuidas võim tekitab sõltuvust ja milles see avaldub? Võimu liigid. Võimu ja vaimu konfliktist. Võimumängud. Kuidas vabaneda sõltuvusest? Varjatud agendad: nende märkamine ja arvestamine. Mis juhtudel võib eksida? Millised on suhete vajalikud ja piisavad distantsid?