koolitaja pilt

Koolitaja:

Jari Kukkonen

Aeg:

29.10.2021, kell 03:45-11:00

Teised toimumiskuupäevad:

10.03.2021

Hind: 459.00 EUR + km

Efektiivsus igapäevajuhtimises

Kuidas vältida raiskamist ja keskenduda sellele, mis loob väärtust?
Ettevõtet juhtides on oluline pidevalt mõelda sellele, kuidas olla tulemuslikum. Ettevõtte tulemust on võimalik kasvatada aga efektiivsemalt tegutsedes. Efektiivsus ei tähendada „kiiremini jooksmist“, vaid pigem eesmärgipärast tegutsemist ja eduelamusi. Efektiivsete tegevuste juurutamine ja ebaefektiivsete eemaldamine eeldab oskuslikku muudatuste juhtimist. Ühed tähtsamad juhi oskused on olulise eristamine ebaolulisest ja prioriteetide seadmine. 25-aastase rahvusvahelise kogemusega ettevõtja ja kõrgelt hinnatud koolitaja Jari Kukkonen teeb oma koolitusel selgeks, miks ja kuidas regulaarselt (töö)protsesse analüüsida ning tuvastada ressursse raiskavad tegevused ja olukorrad.

 

 

Koolitusele on oodatud väikeettevõtete juhid, keskastmejuhid, osakonnajuhid, projektijuhid, kes tegutsevad tootmise, panganduse, teeninduse, tööstuse, ehituse või finantsvaldkonnas ning on huvitatud oma meeskonna igapäevaste tööprotsesside efektiivsuse suurendamisest.

 

Koolituse eesmärk on tuvastada ebaefektiivsus igapäevaprotsessidest ja -tegevustest ning suurendada tulemuslikkust tänu ebavajalikest tegevustest vabanemisele. Koolitusel õpitavate meetodite abil on võimalik tõsta töö efektiivsust 20% ehk ühe tööpäeva võrra nädalas.

 

Koolituse tulemusena osaleja
• tunneb ära ebaefektiivsuse enda ja oma meeskonna tegutsemises;
• teab, milliste meetoditega viia ellu muudatusi, mis otsustavalt kasvatavad tegutsemise efektiivsust juba nädalate jooksul;
• saab aru, milline organisatsioonikultuur soodustab kiiret õppimist ja teab, kuidas sellist organisatsioonikultuuri luua;
• teab, kuidas kasvatada meeskonna avatust muudatustele, mis on aluseks meeskonna efektiivsusele.

 

Koolitus sisaldab tasakaalustatult teooriat ja praktilisi harjutusi, mis aitab teooria ja reaalsete olukordade vahel seoseid luua ning õpitut kinnistada. Osalejad teevad läbi individuaalse enesehindamise, et koolitus oleks edasise igapäevatöö vaates võimalikult praktiline ja tulemuslik. Koolitusel on kombineeritud loeng-arutelude formaat, osa teemasid käsitletakse grupitöödes ning osalejad loovad endale Jari juhendamisel efektiivsuse parandamise 100 päeva plaani.

 

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse arutelude ning grupi- ja individuaalsete harjutuste käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

 Täpsem ülevaade koolituse teemadest on saadaval ajakavas.

Ajakava

09:30 - 9:45
Kogunemine ja hommikukohv
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.

Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Maja taga asuvas Europarklas on parkimistasu 4 EUR/ päev. Parklasse saab siseneda Pille tänavalt või Vana-Lõuna tänavalt Parkimisinfo.
9:45 - 11:30
1. Ebaefektiivsuse põhjustajad
• Osaleja kadude kaardistus ja võtted kadude vähendamiseks
• Vooefektiivsus ja ressursiefektiivsus
• 8 klassikalist kadu ehk põhilised ressursiraiskajad eesmärkideni jõudmisel
• LEAN juhtimise kontseptsioonid, mis aitavad tuvastada raiskamist: MUDA (tegevused, mis ei lisa väärtust), MURA (ebaühtlane tööjaotus), MURI (töö, mis on liiga keeruline).

Kasutatavad meetodid: enesehindamise küsimustik, loeng ja osalejate kogemuste vahetamine arutelu vormis
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. LEAN juhtimine juhi töös
• Isiklik efektiivsus ja meeskonna efektiivsus
• Soodsa organisatsioonikultuuri loomine

Kasutatavad meetodid: loeng ja arutelu, kus tuuakse arvukalt näiteid erinevatest organisatsioonidest (juhtumid ja võrdlevad näited).
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Kogu organisatsiooni tulemuslikkuse tõhustamine
• Kadude tuvastamine ja eemaldamine
• Protsesside tõhustamine

Kasutatavad meetodid: simulatsiooniharjutus, väärtusvoo kaardistus
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Saja päeva plaan
• Efektiivsuse parandamise 100 päeva plaan – kuidas tõsta töötõhusust 20%

Kasutatavad meetodid: Juhendatud rühmatöö