koolitaja pilt

Koolitaja:

Margus Alviste

Aeg:

31.08.2021, kell 03:45-11:00

Hind: 459.00 EUR + km

Meeskonnatöö varjatud tahud

Mida juhid peaksid teadma, aga meeskond mitte?
Meeskonnatööst sõltub sageli organisatsiooni toimetulekuvõime, mistõttu on meeskonna koostamine ja tõhusa koostöö saavutamine ülioluline. Käesolev koolitus aitab osalejatel praktilise meeskonnamängu pinnal mõista meeskonna olemust, ebatõhusa koostöö põhjuseid ja omandada võtteid tõhusa meeskonnatöö saavutamiseks.

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

Meeskonnatööst sõltub sageli organisatsiooni toimetulekuvõime, mistõttu on meeskonna koostamine ja tõhusa koostöö saavutamine ülioluline. Koolitusel mõtestatakse praktilise meeskonnamängu pinnal lahti meeskonna olemus, ebatõhusa koostöö põhjused ja õpitakse võtteid tõhusa meeskonnatöö saavutamiseks.

 

Koolituse eesmärk on paremini mõista meeskonna olemust, peamisi takistusi meeskonna toimimisel ja omandada võtteid meeskonnatöö tõhususe saavutamiseks.

 

Koolitusele on oodatud juhid, projektijuhid ja võtmeisikud, kelle tööülesanded sisaldavad meeskondade moodustamist ja koostöö tõhustamist. 

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevatest küsimustest:

 • Soovid teada, miks meeskonnatöö ei vasta Sinu ootustele?
 • Kas meeskonnatöö tulemused on planeeritust halvemad?
 • Kas Sinu meeskonnas esineb liialt lahkhelisid ja konflikte?
 • Soovid teada, kuidas alustada meeskonna moodustamist?
 • Soovid kujundada olemasolevast kollektiivist meeskonda?
 • Soovid teada, kuidas juhtida talente?
 • Kas soovid saada paremaks juhiks oma meeskonnale?

 

Koolituse tulemusena osaleja

 • mõistab meeskonna olemust ja meeskonnatöö eeliseid;
 • oskab kaardistada peamised meeskonnatööd mõjutavaid tegureid;
 • teab meeskonnaliikmete motiveerimise ja töö tõhustamise mooduseid;
 • oskab paremini meeskonda moodustada ja juhtida;
 • omandab oskused ja motivatsiooni tõhusalt toimivate meeskondade moodustamiseks.

 

Koolitus algab meeskonnamänguga “Missioon”, kus osalejatel tuleb moodustada meeskond väljakutsuva missiooni edukaks elluviimiseks. Mängu käigus vastuvõetud otsuseid analüüsitakse ning koos leitakse ülesande lahendamiseks erinevaid võimalusi ja uusi lahendusi. Mängu abil omandatud uued vaatenurgad annavad tõuke vaadata teise pilguga kogu meeskonnatööd.

 

Koolituse ülesehitus on paindlik ning lähtub osalejate individuaalsusest. Õppemeetodid: lühiloengud, grupitööd ja arutelud, küsimustikud, individuaalne töö, visuaalsed mudelid.

Maht: 8 akadeemilist tundi.

Ajakava

09:30 - 09:45
Saabumine ja hommikukohv
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.
09:45 - 17:00
Koolitus
Koolitusel käsitletavad teemad:
• meeskonnatöö olemus ja olulised eeldused toimiva meeskonna kujundamiseks
• ideaalse meeskonna tunnused
• teadlik ja intuitiivne pool meeskonna kujundamisel
• erinevate isiksuste ja erineva põlvkonna töötajate kaasamine meeskonda
• kokkulepete saavutamine ja otsuste vastuvõtmine
• meeskonnaliikmete motivatsiooni tagamine
• meeskonna arenguetapid ja nende teadvustamine
• sotsiaalsed tegurid – grupiprotsessid, võimusuhted ja nende mõju meeskonnatööle
• meeskondade vahelised suhted ja meeskondade vahelise koostöö parendamine
• meeskonnatöö tõhustamine

Koolituse ajakava:
09:45 - 11:30 Koolitus
11:30 - 11:45 Kohvipaus
11:45 - 13:15 Koolitus
13:15 - 14:00 Lõuna
14:00 - 15:30 Koolitus
15:30 - 15:45 Kohvipaus
15:45 - 17.00 Koolitus