koolitaja pilt

Koolitaja:

Uku Nurk

Aeg:

20.05 - 10.06, kell 04:00-11:00

Teised toimumiskuupäevad:

08.09 - 22.09

Hind: 750.00 EUR + km

Kuidas kirjutada reklaamtekste?

Loovkirjutamine – põhiline oskus reklaamitöös
Järjest rohkem ettevõtteid lahendab reklaamivajaduse majasiseselt. Seda enamasti turundusosakonna töötajate abiga.

 

See lihtsustab tunduvalt reklaamiloome protsessi ja mõjub ka eelarvele hästi. Elementaarne reklaamiloomise oskus on vajalik ka reklaami agentuuridest tellides, et oodatav tulemus vastaks võimalikult palju tellija ootustele.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud turundusinimesed ja kõik need, kelle tööülesannete hulka kuulub reklaamitekstide kirjutamine või tellimine.

Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda teadmised, kuidas väga hõlpsasti luua töötavaid ja üheselt mõistetavaid reklaamitekste.

Koolituse tulemusena osaleja

  • õpib kirjutama reklaamitekste, arvestades ettevõtte brändi, valdkonna hoiakuid, varasemat reklaamitegevust ja konkreetset ülesannet;
  • omandab baasteadmised üldlevinud reklaamivormidesse/kanalitesse reklaamide kirjutamiseks;
  • teab, kuidas luua töötav ja teistest eristuv reklaam.

 

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Kõikide teemade puhul räägib koolitaja ära teoreetilise osa ja seejärel proovitakse ise kirjutada lahendus teema ülesandele. Selle käigus saab koolitaja käest ka koheselt tagasisidet, mis tagab reaalsete oskuste omandamise.

Koolitusel osalemise eelduseks on sülearvuti. Koolitaja loob spetsiaalselt koolituse tarvis alamkeskkonna opime.ee veebilehele. Iga osaleja saab sinna ligipääsu ja hiljem saab seal näha nii koolituse materjale kui ka oma koolitustöid.

Tulemusi hinnatakse arutelude ja ülesannete käigus. Tunnistuse väljastamise eeldus on täismahus koolitusel osalemine. 

Koolitus toimub, kui osalejaid on grupis vähemalt 5.

Täpsem ülevaade koolituse teemadest on saadaval ajakavas.

Loe ka koolitaja blogipostitust"Kellele on mõeldud reklaamitekstide kirjutamise kursus?".

 

 

Ajakava

1. päev
2. päev
9:45 - 10:00
Kogunemine
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.

Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Majast 350 meetri kaugusel asub Europarkla (Vana-Lõuna 17), kus parkimistasu on 4 EUR/ päev.
10:00 - 11:30
1. Brändimaailm ja brändi hääle järgimine
· Brändiväärtustele vastavate tekstide kirjutamine
· Brändi hääl - kuidas see kõlab reklaamitekstides?
· Iseseisev töö - ülesande lahendamine
· Tagasiside kirjutatud lahendustele
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Reklaamivajaduse lähteülesande lahendamine
· Reklaamitekstide fookuse paikapanek
· Lähteülesandest kinnipidamine
· Iseseisev töö - ülesande lahendamine
· Tagasiside kirjutatud lahendustele
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Kampaaniaterviku lahtikirjutamine ja body copy
· Reklaamikampaania kui tervik
· Sõnumite ühtsus ja body copy
· Iseseisev töö - ülesande lahendamine
· Tagasiside kirjutatud lahendustele
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Ideede esitlemine ja esitluse koostamine
· Ideede esitlemise oskus kui kommunikatsiooni põhialus
· Idee fookuse väljatoomine
· Iseseisev töö - ülesande lahendamine
· Tagasiside kirjutatud lahendustele
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Raadioklipi tekstide kirjutamine
· Raadioklipp kui ajaline formaat
· Väljendusrikkus kui märkamise põhialus
· Iseseisev töö – ülesande lahendamine
· Tagasiside kirjutatud lahendustele
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Välimeedia tekstide kirjutamine
· Lühikeste ja töötavate välimeedia lausete kirjutamine
· Pildi ja teksti ühtsus
· Iseseisev töö – ülesande lahendamine
· Tagasiside kirjutatud lahendustele
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Sotsiaalmeedia tekstide kirjutamine
· Sotsiaalmeedia kui ajaline meedium
· Erinevus traditsioonilistest reklaamikanalitest
· Iseseisev töö – ülesande lahendamine
· Tagasiside kirjutatud lahendustele
9:45 - 10:00
Kogunemine
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.

Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Majast 350 meetri kaugusel asub Europarkla (Vana-Lõuna 17), kus parkimistasu on 2 EUR/ päev.
10:00 - 11:30
1. Teleklipi tekstide kirjutamine
· Teleklipi idee ja süžee
· Teleklipi formaat
· Iseseisev töö - ülesande lahendamine
· Tagasiside kirjutatud lahendustele