koolitaja pilt

Koolitaja:

Jari Kukkonen

Aeg:

23.09 - 11.01, kell 03:45-13:00

Hind: 2 799.00 EUR + km

Tootmisjuhtimise kool

Tootmisettevõtete külastus ja parimad praktikad
Äripäeva Akadeemia on kokku pannud uut tüüpi koolitusprogrammi tootmisettevõtetele. Eriliseks teeb meie programmi just keskendumine praktilistele aspektidele. Koolituse raames külastame erinevaid ettevõtteid ja uurime, kuidas nemad on oma olulisi küsimusi igapäevatöös lahendanud. Koolitusprogramm koosneb 6 osast, millest vähemalt 3 toimuvad ettevõtetes. Meie senised kogemused on näidanud, et just teiste sarnaste ettevõtete külastamine annab osalejatele kõige rohkem ideid, avardab silmaringi ja aitab leida praktiliselt elluviidavaid lahendusi.

 

Koolituse eesmärk on
anda osalejatele koheselt rakendatavaid parimaid praktikaid, millega igapäevast tootmist sujuvamaks ja efektiivsemaks muuta.


Koolituse tulemusena osaleja

  • saab praktilised teadmised ja oskused protsessijuhtimise tõhustamiseks tootmisettevõttes;
  • saab põhjaliku ülevaate ja praktilise kogemuse meetoditest, mis võimaldavad juhil üha enam kaasata kõiki töötajaid ettevõtte konkurentsivõime arendamisse;
  • teab võtteid, kuidas juhina luua töötajaid innustavat õhkkonda;
  • saab võimaluse vahetada kogemusi oma kolleegidega teistest tootmisettevõtetest;
  • oskab teha olulisi praktilisi parandusi oma töökohal juba programmi kestel.

Koolitusele on oodatud
inimesed, kelle igapäevatöö mõjutab olulisel määral tootmisprotsesside sujumist: tootmisjuhid, meistrid, arendusjuhid, kvaliteedijuhid, sisseostujuhid, hooldusjuhid ja –meistrid ning hooldusmehaanikud

Koolituse meetodid ja põhimõtted
Koolitusprogrammis käsitletakse nii praktilist tootlikkuse parandamise juhtimismetoodikat Lean kui ka teisi maailma parimaid praktikaid tootlikkuse juhtimisel. Programmi jooksul lahendatakse erinevaid ülesandeid ja probleeme kohapeal, et olla lähemal reaalsetele situatsioonidele. Külastatavad ettevõtted saavad kasutada osalejate lahendusi ja koolitaja praktilisi nõuandeid ettevõtte väljakutsetega toimetulekuks.

Osalejate arv on piiratud, et tagada osalejatele piisavalt individuaalne lähenemine.

Meil on olemas ka Tootmisjuhtimise koolitus vene keeles. Selle kohta saate lugeda SIIN.

Täpsem ülevaade koolituse teemadest on saadaval ajakavas.

Ajakava

1. osa
2. osa
3. osa
4. osa
5. osa
6. osa
09:45 - 10:00
Saabumine ja hommikukohv
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, Vana-Lõuna 39/1, Tallinn
10:00 - 17:00
Organisatsioon. Innustava juhtimiskultuuri loomine
Liidrite käitumisest sõltub kogu organisatsiooni või üksuse toimimine. Organisatsiooni arengu eelduseks on liidri enda areng. Käsitletakse õppimist ja arengut soodustava õhkkonna loomist ning liidrite rolli ja oskusi soodsa organisatsioonikultuuri loomisel. Õpitakse innustama ja kaasama inimesi.

Koolituse ajakava:
10:00 - 11:30 Koolitus
11:30 - 11:45 Kohvipaus
11:45 - 13:15 Koolitus
13:15 - 14:00 Lõuna
14:00 - 15:30 Koolitus
15:30 - 15:45 Kohvipaus
15:45 - 17:00 Koolitus
09:45 - 10:00
Saabumine ja hommikukohv
Toimumiskoht täpsustamisel
10:00 - 17:00
Protsessid. Lihtsad ja efektiivsed tööriistad tööprotsesside täiustamiseks
Selle teema fookuses on protsessid, töötajate tööaja efektiivne kasutamine ning töökeskkond, tugifunktsioonide tõhustamine (LEAN Office). Kuidas lihtsalt tõsta tootlikust töökohal? Kuidas jõuda enese tootlikkuse tõstmisest meeskonna ja protsesside tootlikkuse tõstmiseni? Pideva täiustamise lihtsad võtted ning erinevad protsesside analüüsi metoodikad (Kaizen, 7 lihtsat tööriista, füüsilised asendiplaanid, väärtusahela kaardistamine, erinevad liiki vaatlusanalüüsid, loovmeetodid probleemide lahendamisel jne). Moodulis osalejad veenduvad, et 30 % efektiivsuse kasv on saavutatav enamasti lihtsate võtetega.

Koolituse ajakava:
10:00 - 11:30 Koolitus
11:30 - 11:45 Kohvipaus
11:45 - 13:15 Koolitus
13:15 - 14:00 Lõuna
14:00 - 15:30 Koolitus
15:30 - 15:45 Kohvipaus
15:45 - 17:00 Koolitus
09:45 - 10:00
Saabumine ja hommikukohv
Toimumiskoht täpsustamisel
10:00 - 17:00
Ressursid. Masinate ja seadmete suutlikkuse kasvatamine
Seadmetesse investeeritud raha tootlikkust on võimalik olulisel määral, isegi kordades tõsta. Koolituse käigus käime praktiliste näpunäidete kaudu läbi näiteks järgmised masinate tootlikkust olulisel määral mõjutavad aspektid:
• Planeeritud seisakud ja remondid
• Riketest ja tõrgetest tulenevad planeerimata seisakud
• Lühiseisakud, mis tulenevad näiteks toormaterjali puudumisest või uue töö alustamisest
• Kiiruse vähenemine – mingil põhjusel pole võimalik masinal töötada maksimumkiirusega
• Masina väljund pole kvaliteetne – praaktoodang tuleb arvestada masina tootlikkusest maha
• Hoolduse ja masinaoperaatorite vaheline koostöö ja rollid
• Ennetav hooldus
On see seotud masinatega või mitte, kuid sageli võtab ühe töö lõpetamine ja teise alustamine liialt palju aega. Selles moodulis käsitleme lisaks veel mõnda lihtsat, kuid efektiivset meetodit, kuidas tööaja kasutust analüüsida ja täiustada. Moodul seob eelmistes moodulites käsitletud teemad masinate suutlikkuse juhtimisega üheks tervikuks.

Koolituse ajakava:
10:00 - 11:30 Koolitus
11:30 - 11:45 Kohvipaus
11:45 - 13:15 Koolitus
13:15 - 14:00 Lõuna
14:00 - 15:30 Koolitus
15:30 - 15:45 Kohvipaus
15:45 - 17:00 Koolitus
09:45 - 10:00
Saabumine ja hommikukohv
Toimumiskoht täpsustamisel
10:00 - 17:00
Tarneahela kvaliteet. Tegelikku konkurentsieelist loov kvaliteedijuhtimine
Kas on võimalik toota kiiremini, odavamalt ja parema kvaliteediga? Konkurentsis püsimiseks on see hädavajalik. Selles moodulis vaatame läbi praktiliste näidete ja ülesannete lähemalt, kuidas saavutada maksimaalne kvaliteedivõimekus kogu ettevõttes ning kuidas haarata sellesse kogu ettevõtte meeskond. Koostöö tarneahelas on väga oluline aspekt, sest tänapäeval konkureerivad sageli pigem tarneahelad kui üksikud ettevõtted. Uuritakse usaldusväärsete süsteemide ülesehitamise võimalusi, vähendamaks kulutusi vigadele ja testimisele.
Tutvutakse võimalustega automatiseerida LEAN, ISO9001 ja teistel alustel üles ehitatud juhtimissüsteemide haldamist.

Koolituse ajakava:
10:00 - 11:30 Koolitus
11:30 - 11:45 Kohvipaus
11:45 - 13:15 Koolitus
13:15 - 14:00 Lõuna
14:00 - 15:30 Koolitus
15:30 - 15:45 Kohvipaus
15:45 - 17:00 Koolitus
09:45 - 10:00
Saabumine ja hommikukohv
Toimumiskoht täpsustamisel
10:00 - 13:15
Sinu ettevõtte tootlikkuse parendamine – metoodikad praktikasse
Moodul toimub ühe osaleja ettevõttes kohapeal, kus tehakse praktilisi ülesandeid juba reaalses töökeskkonnas. Korratakse eelmistes moodulites õpitut ning tuuakse välja täiendavaid praktilisi näpunäiteid, kuidas tootlikkust tõsta. Põhiteemaks on sõltuvalt võõrustaja eripärast ja arendustegevuse fookusest näiteks masinate efektiivsuse tõstmine, läbiminekuaja lühendamine, tööaja kasutamise tõhustamine, parendusprojektide juhtimine, tugifunktsioonide voolujoonestamine, protsessijuhtimise arendamine jne.

Koolituse ajakava:
10:00 - 11:30 Koolitus
11:30 - 11:45 Kohvipaus
11:45 - 13:15 Koolitus
09:45 - 10:00
Saabumine ja hommikukohv
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, Vana-Lõuna 39/1, Tallinn
10:00 - 13:15
Muutuste elluviimine. Edulugude tutvustamine
Esimeses moodulis alustasime sealt, kus olime, ning nüüd vaatame, kuhu oleme programmi käigus ellu viidud praktikate tulemusel jõudnud. Programmis osalenud ettevõtted jagavad, mida nad on programmi käigus saavutanud. Näiteks: kui palju on paranenud läbiminekuaeg, tarnekindlus ja kvaliteet. Kuidas on muutunud õhkkond ja väljanägemine töökohal. Mis on juhtunud seadistusaegadega jne.

Koolituse ajakava:
10:00 - 11:30 Koolitus
11:30 - 11:45 Kohvipaus
11:45 - 13:15 Koolitus