Finantsalane inglise keel

Kuidas kasutada finantsaruandluse, juhtimis- ja maksuarvestuse valdkonna termineid inglise keeles?
Koolitus annab võimaluse süvendada oma teadmisi finantsaruandluse, juhtimis- ja maksuarvestuse valdkonna ingliskeelsest terminoloogiast, aitab orienteeruda erinevustes briti ja ameerika inglise keele finantsterminite kasutamisel ja praktiseerida finantsalast sõnavara nii kõnes kui kirjas läbi praktiliste harjutuste ja grupitööde.

 

Koolitusele on oodatud

  • raamatupidajad ja spetsialistid, kes kasutavad oma töös ingliskeelset majandusarvestuse alast terminoloogiat;
  • juhid, kes peavad igapäevases töös finantstermineid ja finantsvaldkonna inglise keelt kasutama, näiteks rahvusvaheliste partneritega suhtlemisel.

Koolituse eesmärk on süvendada raamatupidajate ja juhtide teadmisi finantsaruandluse, juhtimis- ja maksuarvestuse valdkonna ingliskeelsest terminoloogias, et paremini orienteeruda tööks vajalikes dokumentides ja suhelda valdkonna spetsialistidega rahvusvaheliselt.

Koolituse tulemusena osaleja

  • orienteerub majandusarvestuse ingliskeelses oskussõnavaras;
  • on teadlik erinevustest Suurbritannias, Põhja-Ameerikas ja Rahvusvahelistes Finantsaruandluse Standardites kasutatavas terminoloogias;
  • suudab osaleda finantsteemasid puudutavates aruteludes.

Koolituse tulemusi hinnatakse harjutuste, paaris- ja grupitööde käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Kursuse läbiviimise põhimõtted

Iga teemaplokk sisaldab koolitaja poolset ülevaate andmist vastavatest terminitest, mis on läbi põimitud õppimist toetavate sõnavaraharjutuste, arutluste, paaris- ja grupitöödega. Koolitusel on suur roll interaktiivsetel tegevustel, mis aitavad kaasa sõnavara efektiivsele omandamisele.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Koolitusgrupi maksimaalne osalejate arv on 20.

Täpsem ülevaade koolituse teemadest on saadaval ajakavas.

 

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

Ajakava

09:30 - 09:45
Kogunemine
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.

Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Majast 350 meetri kaugusel asub Europarkla (Vana-Lõuna 17), kus parkimistasu on 2 EUR/ päev.
09:45 - 11:30
1. Finantsaruandluse terminoloogia (1)
• Bilansis kasutatavad terminid:
o Varade liigitamise ja kirjetega seotud terminid
o Kohustiste liigitamise ja kirjetega seotud terminid
o Omakapitali kirjetega seotud terminid
• Erinevused Suurbritannias, USAs ja IFRSides kasutatavate bilansiterminite vahel
Kasutatavad meetodid: terminite ülevaatlik tutvustus lektori poolt, millele järgnevad erinevad praktilised harjutused, paaritööd sõnavara praktiseerimiseks
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Finantsaruandluse terminoloogia (2)
• Kasumiaruandes kasutatavad terminid: tulud, kulud, erineva tasandi kasumid (bruto-, äri-, puhaskasum)
• Rahavoogude aruandes kasutatavd terminid
• Erinevused Suurbritannias, USAs ja IFRSides kasutatavate kasumiaruande ja rahavoogude aruande terminite vahel
Kasutatavad meetodid: Terminite ülevaatlik tutvustus lektori poolt, millele järgnevad erinevad praktilised harjutused, paaritööd sõnavara praktiseerimiseks
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Juhtimisarvestuse terminoloogia
• Eelarvestamises kasutatavad terminid
• Kulude liigitamisega seotud terminid
• Juhtimisotsustega seotud terminid
Kasutatavad meetodid: Terminite ülevaatlik tutvustus lektori poolt, millele järgnevad erinevad praktilised harjutused, paaritööd sõnavara praktiseerimiseks
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Maksuarvestuse terminoloogia
• Maksuarvestuse valdkonna üldised terminid
• Erinevate maksude nimetused
• Kokkuvõte
Kasutatavad meetodid: Terminite ülevaatlik tutvustus lektori poolt, millele järgnevad erinevad praktilised harjutused, paaritööd sõnavara praktiseerimiseks

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].