Koolitaja:

Ruti Einpalu

Aeg:

15.01.2021, kell 05:45-13:00

Kuidas pidada motiveerivaid ja tulemuslikke arenguvestlusi?

Arenguvestlused on organisatsioonides levinud praktika, kuid Gallupi andmetel (2017) ainult 20% töötajatest tunnevad, et arenguvestlused on motiveerivad. Mis kasu nendest vestlustest võiks olla ja kuidas neid edasi arendada, et ajale mitte jalgu jääda?

Selleks, et arenguvestluste tulemusena paraneks töötaja tulemus ja tõuseks tema motivatsioon, on vaja, et juhtide vestlused oleksid samal ajal süsteemsed ja ka inimlikud. Ilma inimlikkuse mõõtmeta ei pääse juht mõjule ja tulemus on näiline. Ilma süsteemi ja struktuurita ei parane tulemus ega motivatsioon.

See koolitus annab – (1) süsteemse mudeli vestluse läbiviimiseks, mida iga juht saab kohandada iseendale sobivaks ja (2) sotsiaalsed mõjutamisoskused, mis võimaldavad juhil mõjule pääseda ning (3) neuroteadusliku põhjenduse, miks need vestlused kipuvad ebaõnnestuma ja mida teha, et seda ei juhtuks

Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda mudel arenguvestluste läbiviimiseks ja oskus seda oma töökontekstis kasutada.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatudkõik juhid, projektijuhid ja spetsialistid, kelle tööalane roll sisaldab arenguvestlusi, tagasisidevestlusi ja motiveerivaid vestlusi.

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

  • Sinu ülesanne on pidada arenguvestlusi ja Sa soovid oma inimesi toetada ja motiveerida
  • Sa oled projektijuht ja soovid olla tulemuslikum nii inimeste kui ka projekti juhtimisel
  • Sa soovid, et Su vestlused oleksid  süsteemsemad ja et Sinu kohtumised omaksid suuremat mõju
  • Sa tahad teha arendavaid kokkuvõtteid oma inimestega, mis annaksid inimestele energiat ja motivatsiooni

Koolituse tulemusena osaleja

  • Teab neuroteaduslikku konteksti, miks vestlused võivad ebaõnnestuda ja mida teha;
  • Mõistab, kuidas toimib arenguvestluse mudel ja oskab seda vajadusel kasutada;
  • Mõistab kuulamise olulisust teise osapoole avamisel ja usalduse loomisel;
  • Mõistab ootuste selge väljenduse vajadust;
  • Oskab küsimuste ja kuulamise kaudu vestlust juhtida.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitus on intensiivne, tempokas ja vaheldusrikas. Lühikesed teoorialoengud vahelduvad aruteludega ja erinevate harjutustega. Kogu teooria seostatakse isikliku kogemuse ja praktikaga ja kõik uus saab koolituse jooksul läbiproovitud. Koolitaja kasutab inspiratsiooniks erinevaid näiteid oma tööst juhina suurtes organisatsioonides. Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude, rollimängude, rühmatööde ja harjutuste arutelude käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi