LEAN mõtlemine tervishoius

Patsiendikesksus, töörõõm ning efektiivsus
Koolitus annab Eesti meditsiinitöötajatele vajalikud teadmised, oskused ja tööriistad selle kohta, kuidas LEAN mõtlemist juba täna oma töös rakendada nii, et kasvab efektiivsus, patsiendikesksus ja töörõõm.

LEAN mõtlemise abil on võimalik pakkuda paremat tervishoiuteenust kiiremini ja odavamalt, nii et klientide ja töötajate rahulolu kasvab.

Uusi haiglaid, kliinikuid ja vastuvõttusid disainitakse juba praegu ja tulevikus lähtudes LEAN filosoofiast. Rahastamissüsteem on muutumas tegevuste rahastamisest ravimise ja ennetamise rahastamiseks. LEAN mõtlemisega tervishoius saavutatakse protsesside analüüsi tulemusel suurem efektiivsus kõigis tööetappides.

Koolitusele on oodatud meditsiinivaldkonna juhid ja töötajad.

Koolituse tulemusena osaleja

  • mõistab, mis on LEAN filosoofia ja miks vooefektiivsuse juhtimisega on võimalik saavutada tegelikku efektiivsust;
  • teab, kuidas LEAN mõtlemist on võimalik tervishoius rakendada;
  • oskab rakendada LEAN tööriistu (väärtusvoo kaardistus, 5S, 3P, meeskonna töö, SMED jt.) oma töökeskkonnas;
  • näeb LEAN lahendusi teistes tervishoiuasutustes.

 

Koolituse eesmärk on tundma õppida LEAN mõtlemise printsiipe ning nende rakendamise võimalusi tervishoiuvaldkonnas. Koolituse käigus tehakse õppekäike tervishoiuasutustesse.

NB! Arvestades võimalikke külastuspiiranguid võivad tervishoiuasutuste külastused asenduda juhtumianalüüsidega. 

 

Koolituse läbiviimise põhimõtted

80% koolitusest on aktiivõpe, mis on tulemuslik ja võimaldab õpitu kiiret katsetamist praktikas. Osalejad teevad moodulite vahel harjutustöid oma töökohal, mida järgmises moodulis käsitletakse ja millele teised osalejad ja koolitaja annavad tagasisidet. Osalejad teevad kursusetöö, mida tutvustavad teistele osalejatele viimasel kokkusaamisel. Kodutööde tegemine ja külastused tervishoiuasutustesse võimaldavad õppida ka teiste osalejate kogemusest.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Soovitatava lugemisena on Niklas Modig’i raamat „See on LEAN.“

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

 

Loe koolitaja artiklit:

LEAN mõtlemine tervishoius – 4 kiiret võitu lähinaabritelt

Ajakava

1. Päev
2. Päev
3. Päev
4. Päev
09:30 - 09:45
Kogunemine
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.

Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Majast 350 meetri kaugusel asub Europarkla (Vana-Lõuna 17), kus parkimistasu on 4 EUR/ päev.
09:45 - 11:30
1.LEAN mõtlemine tervishoius
• LEAN mõtlemine, vooefektiivsus
• 8 klassikalist kadu tervishoius
• LEAN juhtimise kontseptsioonid, mis aitavad tuvastada raiskamist: MUDA (tegevused, mis ei lisa väärtust), MURA (ebaühtlane tööjaotus), MURI (töö, mis on liiga keeruline).
11:30 - 11:45
Paus
11:45 - 13:15
2. Väärtuse tuvastamine kliendi vaatenurgast
• Teenuste disain ja LEAN mõtlemine
• Väärtusvoo kaardistus kui keskne LEAN meetod
• Liivakoogi teooria – millises järjekorras peaks hakkama protsesse täiustama?
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. LEAN mäng
• Kadude tuvastamine ja eemaldamine
15:30 - 15:45
Paus
15:45 - 17:00
4. Praktiline töö
• Teenuste disain ja LEAN mõtlemine
• Väärtusvoo kaardistus kui keskne LEAN meetod
• Kodutöö: väärtusvoo kaardistus ja teenuse disain
09:30 - 09:45
Kogunemine osaleja juures
09:45 - 11:30
1.Kodutööde ülevaatus
• Kodutööde esitlused ja tagasiside
• GEMBA jalutus võõrustaja juures. GEMBA tähendab jaapani keeles väärtuse loomise kohta. Selle käigus vaadatakse protsessi teenuse saaja vaatenurgast. Kogetakse klienditeekonda.
11:30 - 11:45
Paus
11:45 - 13:15
2. Meetodid oluliste probleemide välja sõelumiseks
• Põhipõhjuste analüüs
• Vaatlused, GEMBA jalutus
• Inimeste kaasamine protsesside täiustamisse
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Praktiline töö: põhipõhjuste analüüs
• 7 lihtsat tööriista
• Täiendavate mõõtmisvajaduste kaardistamine
• Töötajate kaasamise plaan
15:30 - 15:45
Paus
15:45 - 17:00
4. Valik sobivaid LEAN metoodikaid probleemide lahendamiseks
• KANBAN
• 5S
• POKA-YOKE
• Oskuste maatriks
• SMED
• ANDON
• WAR-ROOM
• Visuaalne juhtimine
• Meeskonna töö

• Kodutöö: Probleemide analüüs ja lahendusvariantide välja töötamine
09:30 - 09:45
Kogunemine osaleja juures
09:45 - 11:30
1. Kodutööde ülevaatus
• Tagasiside ja juhendamine
11:30 - 11:45
Paus
11:45 - 13:15
2. Parendusprojektide määratlemine
• LEAN A3 – protsessijuhtimise tööriist, mis aitab arendusprojekti määratleda ja juhtida
• Praktiline harjutus: A3 projektikirjelduse tegemine
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Muudatuste juhtimine
• Muudatuste juhtimise raamistikud
• Huvipoolte juhtimine muudatustes
• Kiirete võitude realiseerimine - Kuidas saada kiiresti tulemusi?
• Riskide juhtimine
15:30 - 15:45
Paus
15:45 - 17:00
4. Praktilised harjutused
• Huvipoolte juhtimine muudatuses
• Riskide tuvastamine, hindamine ja maandamine

• Kodutöö: A3 ja muudatuse juhtimise tööriistade kasutamine
11:45 - 12:00
Kogunemine
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.

Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Majast 350 meetri kaugusel asub Europarkla (Vana-Lõuna 17), kus parkimistasu on 4 EUR/ päev.
12:00 - 14:00
1. Kursuse tööde esitlemine ja tagasiside nendele
• Kursuse töödega tutvumine
• Tagasiside ja arutelu
14:00 - 14:15
Paus
14:15 - 16:15
2. Võimalikud edasised tegevused ja koolituse kokkuvõte
• Edasiste arendustegevuste välja valimine
• Pideva täiustamise praktikad
• Tunnistuste jagamine

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Korraldaja võib koolitusel teha pilte ja jagada neid osalejatega, samuti kasutada neid sarnaste koolituste turundamiseks.