Ettevõtte finantside analüüsimine

Kuidas ettevõtte finantsnäitajad kõnelema panna?

Finantsinimestelt küsitakse sageli, kas meie ettevõttel läheb hästi või mitte? Või millised meie ettevõtte finantsnäitajad on konkurentidega võrreldes tugevamad või nõrgemad? Selleks, et numbreid kõnelema panna ja nende abil uusi teadmisi saada, on vaja numbreid kõigepealt analüüsida.

 

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

 

Kuna ettevõtte äritegevus on mitmetahuline, siis ei ole olemas ühte universaalset finantsnäitajat, mille abil saaks öelda, kas ettevõttel läheb hästi või saaks minna paremini. Näiteks võib ettevõtte müügitegevus olla väga kasumlik, kuid samal ajal on vara kasutamine ebaefektiivne, sest vara on liiga palju. Seega on ettevõtte finantsnäitajaid vaja analüüsida kompleksselt. Oluline on aru saada, milline    on ettevõtte arengukiirus, vara ja tööjõu kasutamise efektiivsus, investeeringu ja müügitegevuse tasuvus, lühi- ja pikaajaline maksevõime ning kas lisaks kasumile ka raha  teenitakse. Kuna analüüsimeetodeid on palju, siis on vaja teada, milliste meetoditega millistele ülaltoodud küsimustele vastuseid on võimalik saada.  

Eesmärk

Koolituse eesmärk on tutvustada tuntumaid finantsaruannete analüüsi meetodeid: vertikaal-, horisontaal-, trendi- ja suhtarvuanalüüsi. Lisaks tutvustada uuemaid finantsaruannete analüüsi meetodeid: teguranalüüsi ja finantsnäitajate kompleksanalüüsi.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete finantsjuhid, finantsanalüütikud ja kontrollerid, raamatupidajad ning ettevõtjad, kes soovivad ise oma ettevõtte finantsnäitajaid analüüsida.

Koolitus sobib Sulle juhul, kui soovid teada:

  • Kuidas tõsta oma ettevõtte äritegevuse efektiivsust?
  • Milline (tütar)ettevõte, ärisegment või osakond tegutseb kõige efektiivsemalt?
  • Kuidas leida ilma täiendavat kapitali kaasamata oma ettevõttes sisemisi reserve?
  • Millised on peamised finantsanalüüsi meetodid?
  • Milliste finantssuhtarvudega saab analüüsida ettevõtte äritegevuse erinevaid külgi (ettevõtte arengukiirus, vara ja tööjõu kasutamise efektiivsus, investeeringu ja müügitegevuse tasuvus, lühi- ja pikaajaline maksevõime ning raha teenimise võime)?
  • Kuidas analüüsida müügitulu ja brutokasumi muutumist tegurite (müüdud kogus, ühe ühiku müügi- ja omahind) kaupa?

Koolituse tulemusena osaleja

  • teab nii tuntumate kui ka uuemate finantsaruannete analüüsi meetodite kasutusvõimalusi;
  • oskab finantsaruannete võrdlusanalüüsi, teguranalüüsi ja finantsnäitajate kompleksset analüüsi.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse koolituse individuaalsete harjutuste ja kaasuste lahendamise käigusTunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Ajakava

09:30 - 09:45
Kogunemine
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.

Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Majast 350 meetri kaugusel asub Europarkla (Vana-Lõuna 17), kus parkimistasu on 2 EUR/ päev.
09:45 - 11:30
Sissejuhatus finantsaruannete analüüsi meetoditesse
• Peamised finantsaruannete analüüsi meetodid: vertikaal-, horisontaal-, trendi- ja suhtarvuanalüüs
• Suhtarvude ja võtmemõõdikute koostamise põhimõtted
• Suhtarvude klassifitseerimine: ettevõtte arengukiirust, vara ja tööjõu kasutamise efektiivsust, investeeringu ja müügitegevuse tasuvust, maksevõimet ja kasumi kvaliteeti iseloomustavad suhtarvud
• Keskmiste kasutamine finantsaruannete analüüsimisel
Kasutatavad meetodid: slaidid, ülesanded ja arutelud gruppides
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
Finantsnäitajate võrdlusanalüüs
• Kuidas tagatakse finantsnäitajate võrreldavus?
• Võrdlusanalüüs: kuidas teada saada oma ettevõtte tugevad ja nõrgad küljed võrreldes konkurentidega?
Kasutatavad meetodid: slaidid ja kaasuse lahendamine gruppides
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
Müügitulu ja brutokasumi teguranalüüs
• Müügitulu ja brutokasumi teguriteks jagamise põhimõtted
• Teguranalüüsi protsess
• Praktilised näited: müügitulu ja brutokasumi muutuse analüüsimine tegurite kaupa
Kasutatavad meetodid: slaidid, ülesannete lahendamine arvutis
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
Ettevõtte finantsnäitajate kompleksne analüüs
• Kuidas teada saada, milline ettevõte ja osakond tegutseb kõige efektiivsemalt?
• Kuidas järjestada ettevõtteid ja osakondi efektiivsuse põhjal?
• Kuidas leida sisemisi reserve?
Kasutatavad meetodid: slaidid, ülesannete lahendamine arvutis