Suhtlemine konfliktsetes olukordades

Kuidas leida konfliktis sobivaim käitumisviis?
Teistega suheldes ja koos töötades tekib paratamatult eriarvamusi ja pingeid, mis võivad paisuda ägedaks vastasseisuks. Koolitus püüab kaasa aidata, et pinged ei kuhjuks, et erimeelsustest võiks saada pigem edasiviiv jõud ja et suhtlemine pakuks rõõmu. Selleks on vaja tunda konflikti toimimise seaduspärasusi ja osata leida konfliktses olukorras sobivaim käitumisviis.

 

Koolituse eesmärk on suhtlemiskonflikti mõistmine ja pingelistes olukordades sobiva käitumisviisi leidmine.

Koolitusele on oodatud erinevate tasemete juhid ja kõik, kelle tööülesanded eeldavad suhtlemisoskust. Oodatud on ka lihtsalt psühholoogiahuvilised.

Koolituse tulemusena osaleja:

  • mõistab konflikti toimemehhanisme;
  • teab konfliktis käitumise võimalusi;
  • saavutab suurema enesekindluse konfliktides suhtlemisel;
  • omandab mõistete süsteemi, mille abil ettetulevaid konflikte analüüsida.

 

Koolituse põhimeetodiks on rühmaarutelu. Koolituse käigus vaadatakse näidisfilme konfliktikäitumise erinevate võimaluste kohta, arutatakse osalejate poolt tõstatatud küsimusi ja teemasid, analüüsitakse konkreetseid konflikte ja nende lahendamise võimalusi. Koolituse läbiviimisel lähtub Tõnu Lehtsaar põhimõttest siduda koolitusel käsitletavad teemad osalejate kogemustega ja aidata leida vastuseid isiklikele küsimustele. Õpiväljundite hindamine toimub koolituse lõpus avatud kommunikatsiooniringi käigus ja tagasisidelehtede abil. 

 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Maht: 8 akadeemilist tundi.

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

Loe koolitaja kohta:

Persoonilugu Tõnu Lehtsaarest.

 Loe koolitaja artikleid:

5 nippi, kuidas vältida ja lahendada konflikte töökeskkonnas

Tõnu Lehtsaar: suhtlusoskust ei tohiks alahinnata

 

 Osalejate tagasiside:

Kerttu Metsar, Äripäeva veebiarenduste juht. Loe SIIT

 

Uno Kaskpeit 

"Jäin koolitusega väga rahule! See oli nii teistmoodi koolitus! Tavaliselt antakse koolitusmaterjalid kätte. Siin toimus kõik ise läbimängimise kaudu. Võtsime läbi palju asju, mille peale ise polekski elus tulnud. Põhjalikult lahkasime ka konflikti sisu. Sai selgeks, et parim kaitse ei ole alati rünnak. Minu arust ei jäänud koolitusel midagi puudu. Koolitus oli nii põnev, et kõike on raske ühe korraga ära öelda. Minule isiklikult tõi see praktikum palju kasu ja andis teada ka neid asju, mille peale varem poleks tulnudki. Hindan seda, et koolitaja huvitus ja küsis kõikide arvamust. Koolitaja taset hindan väga heaks - mitte ainult teoreetik, vaid tugev praktik. Koolituse ülesehitus sisaldas piisavalt praktilist osa, proovimist oli piisavalt. Koolitus oli hästi planeeritud ja üles ehitatud."

 

Agu Leinfeld

Tarkvarafirma Datel tarkvaraarenduse ja tehnoloogia direktor

"Me ei suuda olla konfliktis objektiivsed. Tõnu Lehtsaare koolitus „Suhtlemine konfliktsetes olukordades“ pani konfliktile vaatama teisiti. Tegemist on tavalise olukorraga kõigi igapäevases elus, mida ei ole vaja karta. Selles olukorras ei ole midagi erilist ning sageli ei ole põhjused üldse meis endis. Kõik juhid tegelevad täpselt samasuguste probleemidega – seda tegevusvaldkonnast sõltumata."

Ajakava

09:30 - 09:45
Kogunemine ja hommikukohv
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.
Ruum nr 16, ruumi nimi: Pool.

Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Soovitame kohale tulemiseks võimalusel kasutada taksot või ühistransporti. Meile on võimalik tulla ka jalgrattaga.
09:45 - 11:30
Suhtlemiskonflikti anatoomia
• Suhtlemiskonflikti mõiste.
• Suhtlemiskonflikti tekkimise ja kujunemise seaduspärasused.
Kasutatavad meetodid: Rühmaarutelu, videonäidise analüüs.
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
Suhtlemiskonflikti eskalatsioon
• Isikutevahelise konflikti väljumine kontrolli alt.
• Rühmadevahelise konflikti väljumine kontrolli alt.
Kasutatavad meetodid: Kogemuslugude analüüs, videonäidiste analüüs, rühmaarutelu.
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
Suhtlemiskonflikti lahendamine
• Rahulolematuse konstruktiivne väljendamine.
• Konflikti lahendamise strateegiad.
Kasutatavad meetodid: Eneseanalüüs, juhtumianalüüs, rühmaarutelu.
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
Suhted konfliktrühma sees
• Suhted ja rollid kollektiivis, mis on konflikti osapooleks.
• Konstruktiivse konfliktikäitumise meelespea.
Kasutatavad meetodid: Rühmaarutelu, juhtumianalüüs.

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].