Tootmisjuhtimise kool

Tootmisettevõtete külastus ja parimad praktikad
Usume, et inimesed õpivad läbi kogemuste ja elamuste ning seepärast oleme loonud koolituse, kus just seda pakume. Tootmisjuhtimise kooli raames külastame erinevaid ettevõtteid ja uurime, kuidas nemad on oma olulisi küsimusi igapäevatöös lahendanud. Koolitusprogramm koosneb 6 osast, millest vähemalt 3 toimuvad ettevõtetes. Meie senised kogemused on näidanud, et just teiste sarnaste ettevõtete külastamine annab osalejatele kõige rohkem ideid, avardab silmaringi ja aitab leida praktiliselt elluviidavaid lahendusi.

 

Koolituse eesmärk on
anda osalejatele koheselt rakendatavaid parimaid praktikaid, millega igapäevast tootmist sujuvamaks ja efektiivsemaks muuta.


Koolituse tulemusena osaleja:

  • praktilised teadmised ja oskused protsessijuhtimise tõhustamiseks tootmisettevõttes;
  • põhjaliku ülevaate ja praktilise kogemuse meetoditest, mis võimaldavad juhil üha enam kaasata kõiki töötajaid ettevõtte konkurentsivõime arendamisse;
  • praktilisi näpunäiteid, kuidas kasvatada seadmete kasutamise efektiivsust;
  • arusaama, kuidas LEAN juhtimist ja teisi tööstusettevõttele sobivaid parimaid praktikaid on võimalik oma ettevõttes rakendada
  • võtted, kuidas juhina luua töötajaid innustavat õhkkonda;
  • võimaluse vahetada kogemusi oma kolleegidega teistest tootmisettevõtetest;
  • oskused teha olulisi praktilisi parandusi oma töökohal juba programmi kestel.

Koolitusele on oodatud
inimesed, kelle igapäevatöö mõjutab olulisel määral tootmisprotsesside sujumist: tootmisjuhid, meistrid, arendusjuhid, kvaliteedijuhid, sisseostujuhid, hooldusjuhid ja –meistrid ning hooldusmehaanikud

Koolituse meetodid ja põhimõtted
Koolitusprogrammis käsitletakse nii praktilist tootlikkuse parandamise juhtimismetoodikat Lean kui ka teisi maailma parimaid praktikaid tootlikkuse juhtimisel. Programmi jooksul lahendatakse erinevaid ülesandeid ja probleeme kohapeal, et olla lähemal reaalsetele situatsioonidele. Külastatavad ettevõtted saavad kasutada osalejate lahendusi ja koolitaja praktilisi nõuandeid ettevõtte väljakutsetega toimetulekuks.

Osalejate arv on piiratud, et tagada osalejatele piisavalt individuaalne lähenemine.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Täpsem ülevaade koolituse teemadest on saadaval ajakavas.

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

 

 

Loe koolitaja artiklit:

Kolm kiiret võitu tööstuses

 

 

Osalejate tagasiside:

Einar Luiga

Helland Baltic OÜ tootmisjuht

"Enne koolitust olin väga skeptiline ja arvasin, et kulutan asjata aega. Pärast esimest moodulit sain aru, et olen eksinud. Jari lai silmaring ja väga praktilised nõuanded segatud mõnusa huumoriga mõjuvad tõhusalt. Koolituse ülesehitus on huvitavalt lahendatud. Iga moodul toimus erinevas tootmisettevõttes, mille tegevusvaldkonnad väga erinevad (mööbli-, metalli- ja turbatööstus, elektriseadmete tööstus jne.) Sellest hoolimata leidsime alati ühiseid jooni ja võimalusi kuidas LEAN mõtlemine võiks tootmist paremaks ja efektiivsemaks muuta. Väga huvitav oli näha, kuidas teised tootmisjuhid oma igapäevaseid probleeme ja väljakutseid lahendanud on. Tõeliseks maiuspalaks olid teiste tootmisjuhtide soovitused, kuidas minu enda tööd paremaks, efektiivsemaks ja produktiivsemaks muuta. Julgen Jari Kukkoneni soovitada kui ühte Eesti kõige paremat Lean tootmise-mõtlemise spetsialisti ja koolitajat. Võrreldes teiste sarnaste koolitajatega, kelle videoid leidub ohtralt internetis, tooksin välja põhilise erinevuse. Jari on rahvusvaheliste kogemustega praktik, laia silmaringi ja muljet avaldavate teadmistega. Usun, et keegi koolitusel osalejatest ei pea seda kahetsema"

 

Siiri Käpa

JOIK OÜ tootmisjuht

"Jäin väga rahule! Mulle meeldis koolituse formaat, mis on tavapärasest pisut erinev. Kuuest päevast lausa neljal külastasime erinevad tootmisettevõtteid. Selline lähenemine on väga õpetlik, olenemata, mis valdkonnas tegutsetakse. Tootmisjuhtimise kool oli ülevaatlik ja võimaldas teemasse sügavamale minna. Väga suur väärtus oli teistel osalejatel. Seal oli ikkagi hulk tootmisjuhte, kellega rääkisime üsna avatud kaartidega. Arutelude käigus toodi välja oma kitsaskohti, millele ühiselt teineteise teadmiste ja kogemuste põhjal lahendusi leidsime. Meil tekkisid väga huvitavad diskussioonid ja sageli tulid need lahendused hoopis teisest tootmisvaldkonnast. Sain väga palju näpunäiteid ja ideid, väga tähtis on neid uusi ideid kohe rakendada, mitte mõelda, et see on tore teadmine ja minna vanaviisi edasi. Tuleb minna oma tootmisse ja sellega kohe tegelema hakata."

 

Meelis Sildvee

Harviker OÜ tootmisjuht

"Mind on alati huvitanud näha just teiste kogemusi! Külastades teisi ettevõtteid saab näha uudseid ja vajalikke töökorralduslikke lahendusi, isegi kui see pole sinu valdkonna ettevõte. Kõige suurem väärtus siin koolitusel on see, et õpe andis endale hea tõuke ja palju ideid uute tootmist parendavate projektide jaoks. Hindan väga koolitaja Jari puhul tema pikaajalist kogemust ja tausta. Ta andis oma suure kogemustepagasi pealt selgeid ja konkreetseid lahendusi. See ressurss, mis selle koolituse peale sai kulutatud, oli seda väärt. Kui antud teemas tuleb edasiarendust, võtan kindlasti osa."

Ajakava

1. osa
2. osa
3. osa
4. osa
5. osa
6. osa
09:30 - 09:45
Saabumine ja hommikukohv
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, Vana-Lõuna 39/1, Tallinn
09:45 - 17:00
Organisatsioon. Innustava juhtimiskultuuri loomine
Osalejad saavad tootmismängu abil eduelamuse, kuidas efektiivselt eemaldada 8 klassikalist kadu protsessidest. Kodutööks on tuvastada 8 klassikalist kadu oma töökohal. Õpitakse tegema väärtusvoo kaardistusi ja tuvastama lihtsalt teostatavaid kuid suurt kasu toovaid arendustegevusi. Käsitletakse õppimist ja arengut soodustava õhkkonna loomist ning liidrite rolli ja oskusi soodsa organisatsioonikultuuri loomisel. Õpitakse innustama ja kaasama inimesi.

Koolituse ajakava:
09:45 - 11:30 Koolitus
11:30 - 11:45 Kohvipaus
11:45 - 13:15 Koolitus
13:15 - 14:00 Lõuna
14:00 - 15:30 Koolitus
15:30 - 15:45 Kohvipaus
15:45 - 17:00 Koolitus
09:30 - 09:45
Saabumine ja hommikukohv
Toimumiskoht täpsustamisel
09:45 - 17:00
Protsessid. Lihtsad ja efektiivsed tööriistad tööprotsesside täiustamiseks
Selle teema fookuses on protsessid, töötajate tööaja efektiivne kasutamine ning töökeskkond, tugifunktsioonide tõhustamine (LEAN Office). Kuidas lihtsalt tõsta tootlikust töökohal? Kuidas jõuda enese tootlikkuse tõstmisest meeskonna ja protsesside tootlikkuse tõstmiseni? Pideva täiustamise lihtsad võtted ning erinevad protsesside analüüsi metoodikad (Kaizen, 7 lihtsat tööriista, füüsilised asendiplaanid, väärtusahela kaardistamine, erinevad liiki vaatlusanalüüsid, loovmeetodid probleemide lahendamisel jne). Moodulis osalejad veenduvad, et 30 % efektiivsuse kasv on saavutatav enamasti lihtsate võtetega.

Koolituse ajakava:
09:45 - 11:30 Koolitus
11:30 - 11:45 Kohvipaus
11:45 - 13:15 Koolitus
13:15 - 14:00 Lõuna
14:00 - 15:30 Koolitus
15:30 - 15:45 Kohvipaus
15:45 - 17:00 Koolitus
09:30 - 09:45
Saabumine ja hommikukohv
Toimumiskoht täpsustamisel
09:45 - 17:00
Ressursid. Masinate ja seadmete suutlikkuse kasvatamine
Seadmetesse investeeritud raha tootlikkust on võimalik olulisel määral, isegi kordades tõsta. Koolituse käigus käime praktiliste näpunäidete kaudu läbi näiteks järgmised masinate tootlikkust olulisel määral mõjutavad aspektid:
• Planeeritud seisakud ja remondid
• Riketest ja tõrgetest tulenevad planeerimata seisakud
• Lühiseisakud, mis tulenevad näiteks toormaterjali puudumisest või uue töö alustamisest
• Kiiruse vähenemine – mingil põhjusel pole võimalik masinal töötada maksimumkiirusega
• Masina väljund pole kvaliteetne – praaktoodang tuleb arvestada masina tootlikkusest maha
• Hoolduse ja masinaoperaatorite vaheline koostöö ja rollid
• Ennetav hooldus
On see seotud masinatega või mitte, kuid sageli võtab ühe töö lõpetamine ja teise alustamine liialt palju aega. Selles moodulis käsitleme lisaks veel mõnda lihtsat, kuid efektiivset meetodit, kuidas tööaja kasutust analüüsida ja täiustada. Moodul seob eelmistes moodulites käsitletud teemad masinate suutlikkuse juhtimisega üheks tervikuks.

Koolituse ajakava:
09:45 - 11:30 Koolitus
11:30 - 11:45 Kohvipaus
11:45 - 13:15 Koolitus
13:15 - 14:00 Lõuna
14:00 - 15:30 Koolitus
15:30 - 15:45 Kohvipaus
15:45 - 17:00 Koolitus
09:30 - 09:45
Saabumine ja hommikukohv
Toimumiskoht täpsustamisel
09:45 - 17:00
Tarneahela kvaliteet. Tegelikku konkurentsieelist loov kvaliteedijuhtimine
Kas on võimalik toota kiiremini, odavamalt ja parema kvaliteediga? Konkurentsis püsimiseks on see hädavajalik. Selles moodulis vaatame läbi praktiliste näidete ja ülesannete lähemalt, kuidas saavutada maksimaalne kvaliteedivõimekus kogu ettevõttes ning kuidas haarata sellesse kogu ettevõtte meeskond. Koostöö tarneahelas on väga oluline aspekt, sest tänapäeval konkureerivad sageli pigem tarneahelad kui üksikud ettevõtted. Uuritakse usaldusväärsete süsteemide ülesehitamise võimalusi, vähendamaks kulutusi vigadele ja testimisele.
Tutvutakse võimalustega automatiseerida LEAN, ISO9001 ja teistel alustel üles ehitatud juhtimissüsteemide haldamist.

Koolituse ajakava:
09:45 - 11:30 Koolitus
11:30 - 11:45 Kohvipaus
11:45 - 13:15 Koolitus
13:15 - 14:00 Lõuna
14:00 - 15:30 Koolitus
15:30 - 15:45 Kohvipaus
15:45 - 17:00 Koolitus
09:30 - 09:45
Saabumine ja hommikukohv
Toimumiskoht täpsustamisel
09:45 - 13:15
Sinu ettevõtte tootlikkuse parendamine – metoodikad praktikasse
Moodul toimub ühe osaleja ettevõttes kohapeal, kus tehakse praktilisi ülesandeid juba reaalses töökeskkonnas. Korratakse eelmistes moodulites õpitut ning tuuakse välja täiendavaid praktilisi näpunäiteid, kuidas tootlikkust tõsta. Põhiteemaks on sõltuvalt võõrustaja eripärast ja arendustegevuse fookusest näiteks masinate efektiivsuse tõstmine, läbiminekuaja lühendamine, tööaja kasutamise tõhustamine, parendusprojektide juhtimine, tugifunktsioonide voolujoonestamine, protsessijuhtimise arendamine jne.

Koolituse ajakava:
09:45 - 11:30 Koolitus
11:30 - 11:45 Kohvipaus
11:45 - 13:15 Koolitus
09:30 - 09:45
Saabumine ja hommikukohv
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, Vana-Lõuna 39/1, Tallinn
09:45 - 13:15
Muutuste elluviimine. Edulugude tutvustamine
Esimeses moodulis alustasime sealt, kus olime, ning nüüd vaatame, kuhu oleme programmi käigus ellu viidud praktikate tulemusel jõudnud. Programmis osalenud ettevõtted jagavad, mida nad on programmi käigus saavutanud. Näiteks: kui palju on paranenud läbiminekuaeg, tarnekindlus ja kvaliteet. Kuidas on muutunud õhkkond ja väljanägemine töökohal. Mis on juhtunud seadistusaegadega jne.

Koolituse ajakava:
09:45 - 11:30 Koolitus
11:30 - 11:45 Kohvipaus
11:45 - 13:15 Koolitus

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].