koolitaja pilt

Koolitaja:

Taavi Liiv

Aeg:

05.11.2020, kell 05:00-13:00

BIM-i efektiivne rakendamine ehituses (5 täiendõppe punkti)

Koolitus annab 5 täiendõppe punkti.

 

Kas ehituse infomudeli ehk BIM-mudeli kasutamine piirdub sinu jaoks vaid mudeli vaatamisega või oskad näha ka mudelis peituvat struktureeritud infot? Ehituse infomudelist moodustab visuaalne pool vaid 20% ning 80% mudelist on info. Kuidas see 80% aga kasutusele võtta?

Koolitusel saad teada, kuidas kasutada mudelis kirjas olevat infot praktikas kiirelt ja täpselt, milliseid tarkvarasid eelistada ja kuidas orienteeruda erinevates failiformaatides. Koolitaja Taavi Liiv annab ülevaate reaalsetest tööriistadest ja tarkvaradest, mille abil on praktikas häid tulemusi saavutatud ning keskendub eelkõige BIM-i infosisule.

 

Koolituse eesmärk on anda ülevaade BIM-i ehk ehituse infomudeli rakendusvõimalustest ja suurendada osaleja valmisolekut valida ja kasutada BIM-i tööriistu. 

 

Koolitusel on oodatud osalema

 • projekteerimise projektijuhid;
 • ehituse projekti- ja objektijuhid;
 • ehituse omanikujärelevalve tegijad
 • ehitusettevõtete eelarvestajad;
 • allhanke ettevõtete juhid.

Eelmainitud sihtgruppidel on BIM-i abil võimalik saavutada kõige suuremat kasu ehk ajavõitu.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vähemalt üks järgnevatest väidetest käib sinu kohta.

 • Minuga seotud ehitusprojekti projektipangas on olemas jooniste kõrval IFC-mudelid, aga ma ei tea, kuidas neid kasutada.
 • Arvutan koos oma meeskonnaga päevast päeva mahtusid ja koostan projekti infotabeleid.
 • Minuga seotud projektis esineb palju möödarääkimisi ja info liigub aeglaselt.
 • Olen segaduses, millist mudeli kasutamise tarkvara/tarkvarasid ma vajan ja milliseid mitte.
 • Mul on lepingus BIM-i nõue, aga ma ei tea kuidas seda täita.
 • Soovin teada rohkem BIM-i kui protsessi võimaluste kohta.

 

Koolituse tulemusena osaleja

 • teab, kuidas kasutada BIM mudelis peituvat infot;
 • teab, kuidas lugeda koondmudelit ja mõistab selle kasutusotstarvet;
 • teab, kuidas teha mudelist lihtsamaid mahu ja info väljatrükke;
 • teab, millised BIM tarkvarad on olemas efektiivsuse kasvatamiseks ehituses ja mida on nende abil võimalik teha.

 

Koolitus toimub avatud vormis kahepoolses suhtluses auditooriumiga. Taavi Liiv toetub koolituse ülesehitusel elulistele näidetele ja kirjeldab uuenduslike tööriistade funktsioone läbi inimestele tuttavate tööriistade.  Näidismaterjaliks on mudelid ja ekraanipildid reaalsetest projektidest.Koolitaja näitabtahvelarvutis BIM mudelit ka liitreaalsuses nii, et osalejad saavad huvi korral ise BIM-i „käega katsuda“.

Osaleja võib enne koolitust saata koolitajale konkreetsed BIM alased küsimused, millele soovib lahendust leida. Probleemi kirjelduse (võimalusel koos näidismudelitega) palume saata hiljemalt 4 päeva enne koolitust Äripäeva Akadeemia koolituskoordinaatorile, kes võtab kõigi registreerunutega ise ühendust. Huvitavamatele probleemülesannetele pakutakse välja lahendus koolituse käigus.

Et koolituselt võimalikult suurt kasu saada, võiksid osalejad võtta kaasa isikliku sülearvuti ja hiire.

Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi

 

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/fVk7bjvgNpc" width="804" height="452" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>

 

Veebikoolitused on täisväärtuslikud koolitused – kõik osalejad on koos õpetajaga live’is ühes veebiruumis, toimuvad arutelud ja küsimuste-vastuste voorud, tiimitööd, aeg-ajalt antakse individuaalseid ülesandeid ja kogu õppeprotsessi juhib koolitaja. Meile on kõige olulisem, et Sina saaksid õppida! Veebikoolitused on disainitud selliselt, et omandaksid koolitusprogrammis välja toodud õpiväljundid.

 

Veebikoolitusel saab osaleda igaüks, olenemata sellest, kas ta on kodus, välismaal pikaks veninud puhkusel või oma kesklinna kontoris. Praegu on kõige õigem aeg uusi teadmisi ja oskusi omandada, et panustada tuleviku arengutesse.

Sinu risk on null! Kui peaks juhtuma, et veebikoolitus ei täida Sinu ootusi, siis saad hiljem samasisulisel klassiruumikoolitusel osaleda tasuta!