BIMi efektiivne rakendamine ehituses

Kuidas BIM-i ehituses efektiivselt kasutada ja seeläbi oma igapäevaseid tööprotsesse toetada?
Kas ehituse infomudeli ehk BIM-mudeli kasutamine piirdub Sinu jaoks vaid mudeli vaatamisega või oskad näha ka mudelis peituvat struktureeritud informatsiooni?

 

 

Ehituse infomudelist moodustab visuaalne pool vaid 20%. 80% mudelist on info. Kuidas see 80 % enda kasuks tööle panna?

 

Koolitusel saad teada kuidas kasutada mudelis kirjas olevat infot praktikas, kiirelt ja täpselt.  Milliseid tarkvarasid eelistada. Kuidas orienteeruda erinevates failiformaatides.

 

Koolitus annab osalejale ülevaate reaalsetest BIM töövoogudest, tööriistadest ja tarkvaradest, mille abil on häid tulemusi saavutatud. Koolitusel on suur rõhk BIM-i infosisul.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade BIM-i ehk ehituse infomudeli võimalustest ja viiteid sobivatele tööriistadele.

 

Sihtgrupp

 • Projekteerimise projektijuhid;
 • Ehituse projekti- ja objektijuhid;
 • Ehituse eelarvestajad;
 • Ehituse omanikujärelevalve tegijad;
 • Ehitusettevõtte juhid

Koolitus sobib sulle juhul, kui vähemalt üks järgnevatest väidetest käib sinu kohta:

 • Minuga seotud ehitusprojekti projektipangas on olemas jooniste kõrval IFC-mudelid, aga ma ei tea, kuidas neid kasutada.
 • Arvutan koos oma meeskonnaga päevast päeva mahtusid ja koostan projekti mahukokkuvõtteid.
 • Minuga seotud projektis esineb palju möödarääkimisi ja info liigub aeglaselt.
 • Olen segaduses, millist mudeli kasutamise tarkvara/tarkvarasid ma vajan ja milliseid mitte.
 • Tahan BIM mudelit vaadata ehitusplatsil aga ei tea kuidas.
 • Mul on Tellija poolt lepingus BIM-nõue, aga ma ei tea kuidas seda täita.
 • Soovin teada rohkem BIM-i kui protsessi võimaluste kohta.

 

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Koolituse läbinu mõistab BIM mudelis peituva info kasutusvõimalusi.
 • Koolitusel osaleja teab kuidas lugeda koondmudelit ja mõistab selle kasutusotstarvet.
 • Koolituse läbinu teab, millised BIM tarkvarad on olemas efektiivsuse kasvatamiseks ehituses ja mis on nende baasvõimalused.
 • Koolituse läbinu teab, millest alustada BIM protsessi implementeerimisega oma organisatsioonis!

 

 

Õpiväljundite / tulemuste hindamine

Koolituse tulemusi hinnatakse arutelu ja koolituse lõpus antava tagasiside käigus.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

 

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Avatud vormis koolitus kahepoolses suhtluses auditooriumiga.

Toetumine elulistele näidetele ja võimalusel toome paralleele juba tuttavate tööriistadega nagu Excel jms.

Näidismaterjaliks on mudelid, ekraanipildid reaalsetest projektidest.

Koolitaja näitabtahvelarvutis BIM mudelit liitreaalsuses nii, et osalejad saavad huvi korral ise „BIM-i käega katsuda“.

Ajakava

09:45 - 10:00
Kogunemine
10:00 - 11:30
Sissejuhatus, mis on BIM ja millistele probleemidele see lahendust pakub
• BIM on 20% visuaal ja 80% info. Kuidas võtta kasutusele see 80% Mis peitub mudelite visuaalse poole taga, ehk "Struktureeritud informatsioon" ja kuidas seda kasutada.
• Ülevaade IFC mudeli struktuurist
Kasutatavad meetodid: Sissejuhatavad slaidid piltide ja olukordadega elust enesest
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
Normdokumendid, tarkvarad ja failiformaadid. Mis on mis?
• Kasutatavad normdokumendid
• Erinevad failiformaadid. (.ifc .rfa .pln .e57) Mis on mis?
• Mudel- kuidas seda vaadata. (Arvuti, vaaturid)
• Kuidas saan mudelit "taskusse kaasa võtta" (Mudelid nutiseadmes ja liitreaalsus)
• Suhtlust automatiseerivad lahendused
• Mida peaksin teadma punktipilvedest

Kasutatavad meetodid: Koolitaja näitab suurel ekraanil reaalseid tarkvarasid eesmärgiga tutvustada erinevaid võimalusi. Ploki lõpus annan inimestele tahvelarvutiga proovida liitreaalsust, ehk oma käega BIM-i katsuda.
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
Koondmudel ja selle võimalused ehk sissevaade BIM koordinaatori igapäeva tegevustesse.
• Mudelite ja ehitusinfo jagamine
• Koondmudel ja selle kasutusvõimalused töös oleva projekti näitel
• Mudeli põhine suhtlus
• Milliseid BIM koordinaatori ülesandeid saan ise ära teha?
• Vastused praktilistele töö käigus tekkinud küsimustele

Kasutatavad meetodid: Vaatleme suurel ekraanil reaalseid tarkvarasid ja projekte.
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
Kus ja mida reaalselt kasutatud on. Edulood, komistuskivid, müüdid.
• Miks BIM protsess ebaõnnestub, ehk mis vigu tasub vältida.
• Kuidas võtta maha inimeste hirmud uuenduste ees.
• Inimene peab teadma milleks ta mida teeb ja kuidas see tema elu lihtsamaks teeb
• Müüdid:
o BIM on ainult suurtele.?
o Mudeli kvaliteet on puudulik?
o BIM on kallis?
• Teostusmudel- põgus kirjeldus millega tegu ja miks tellijal seda vaja on.
• KOKKUVÕTE: Mida saite kaasa antud koolitusest? Mida sooviksite süvenenumalt õppida?

Kasutatavad meetodid: Slaidid, pildid, kuvatõmmised, BIM mudelid.

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].