Äripäeva käibemaksukool

Lahendused käibemaksu olulisematele probleemidele
Neli päeva kestev koolitusprogramm selgitab käibemaksuseaduse suurimaid ohukohti ja näitab, kuidas käibemaksuseaduse muudatuste valguses vältida maksuriske.

 

Äripäeva käibemaksukooli eesmärk on tutvustada osalejatele käibemaksuseaduse suurimaid ohukohti ja selgitada, kuidas käibemaksuseaduse muudatuste valguses vältida maksuriske.

 

Neljapäevase koolituse käigus vaadatakse koos tuntud maksunõustaja, koolitaja ning käibemaksu raamatu autori Tõnis Ellinguga läbi kõik erinevad käibemaksu käsitlused, seaduse tõlgendusviisid, erijuhud ning kohad, kus ka vilunumad raamatupidajad kipuvad eksima.

 

Aastad 2019, 2020 ja 2021 on toonud käibemaksuseadusesse rohkelt muudatusi ning mitmed on veel ootamas Euroopa Nõukogu käibemaksudirektiivist üle toomist meie seadusandlusesse. 2019. ja 2020. aastal jõustusid olulised käibemaksuseaduse muudatused, mis puudutavad rahvusvahelisi kaubatehinguid. Muutusid kauba ühendusesisese käibe tõendamise ja deklareerimise reeglid, lisandusid mitmed uued mõisted ning 2021. aastal jõustuvad äärmiselt olulised kaugmüüki ja postisaadetiste importi puudutavad muudatused. Juba on teada ka osa muudatusi, mis on plaanis jõustada aastal 2022.

 

Koolitusele on oodatud raamatupidajad, finantsjuhid ja tegevjuhid, kes soovivad käibemaksu riske vältida.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vähemalt üks järgnev väide kehtib sinu kohta:

  • Soovid vältida käibemaksu riske.
  • Tahad leida paremaid ja ökonoomsemaid lahendusi käibemaksu maksustamisel.
  • Tahad teada kõige värskemat ja olulisemat käibemaksu kohtupraktikat.
  • Soovid end kurssi viia rahvusvaheliste kaubatehingutega seotud maksumuudatustega.
  • Tahad olla kindel, et sinu senine käibemaksuarvestus on kookõlas seaduse mõtte ja sättega.

 

Koolituse tulemusena osaleja:

  • teab käibemaksuseaduse muudatuste tagamaid;
  • teab suurimaid rahvusvaheliste tehingute käibemaksuriske;
  • oskab õigesti tehinguid käibemaksuga maksustada ja deklareerida;
  • oskab määrata rahvusvaheliste tehingute käibe tekkimise kohta ja aega.

 

Koolitusel tutvustatakse käibemaksu probleemkohti ja lahendatakse asjakohaseid ülesandeid. Tutvustatakse aktuaalseid kohtulahendeid. Teadmiste paremaks kinnistamiseks tehakse valikvastustega teste. Koolitus toimub vahelduvalt loengu ja seminari vormis. Osalejaid saavad aega iseseisvate ülesannete lahendamiseks. Kõik kaasused ja testid arutatakse koos läbi. Koolituse eesmärkide saavutamist toetab asjakohane juhendmaterjal, kohapeal jagatavad ülesanded ja teistid.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Maht: 32 akadeemilist tundi

 

Koolitusel osalejatel on võimalik osta soodushinnaga Tõnis Ellingu 2019. aastal ilmunud raamat "Käibemaks. Üldistest põhimõtetest kuni aktuaalse kohtupraktikani". 

 

*Käibemaksukool sisaldab nelja eri teemaga koolituspäeva. Käibemaksukooli koolituspäevi on võimalik ka eraldi osta.

 

Kliki koolituse pealkirjal, et tutvuda täpsema programmiga!

 

1. päev: Käibemaksukohustus ning kauba ja teenuse käive 

Käibemaksukooli esimene päev keskendub käibemaksuarvestuse alustaladele ning selgitab põhjalikult  käibemaksukohustuse nõudeid ja piiranguid. Käibemaksuarvestuse aluseks on korrektne teenuse ja kauba tõlgendus ning käibe tekkimise asukoha määramine. Viimane põhjustab rohkelt kohtuvaidlusi, mida koolitusel ka lähemalt vaadatakse. Rahvusvaheliste tehingute deklareerimine on üks keerulisemaid valdkondi käibemaksus. Koolitusel käsitleme aastatel 2020 ja 2021 jõustunud muudatuste mõju.

 

2. päev: Maksustatav väärtus, maksuvaba käive ja sisendkäibemaksu mahaarvamine 

Käibemaksukooli teisel päeval tutvutakse maksuvabade teenuste ja kaupadega ning analüüsitakse, milline on maksuvaba käibe mõju sisendkäibemaksu mahaarvamisel. Tutvutakse erinevate mahaarvamise meetoditega ning viimase kohtupraktikaga Eestist ja Euroopast. Lisaks selgitatakse sisendkäibemaksu arvestust ja ümberarvestust sõiduauto sisendkäibemaksu puhul.

 

3. päev: Kinnisasja käibemaksuga maksustamine 

Käibemaksukooli 3. päev keskendub kinnisasja käibemaksuarvestusele. See on üks keerukamaid käibemaksu teemasid, kuna erinevalt käsitletakse käibemaksu krundi, eluruumi, kasutatud eluruumi ja mitteeluruumi puhul – ostu- ja müügitehingutes ning remontimisel.

 

4. päev: Rahvusvahelised tehingud ja käibemaksu eriskeemid 

Käibemaksukooli neljandal päeval antakse ülevaade 2020. ja 2021. a jõustunud käibemaksuseaduse muudatustega kaasnevatest probleemidest, erinevate rahvusvaheliste kaubatehingute maksustamisest ning võimalikust teises riigis käibemaksukohustuslaseks registreerimise kohustusest. Alates 2021. lisandus käibemaksuseadusesse kaks uut maksustamise erikorda ja muudati oluliselt olemasolevat MOSS erikorda. Koolitusel käsitleme muudatustest tingitud probleeme.

 

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

 

 

Loe koolitaja artikleid:

Käibemaksukohustus ei kao ka makseraskuste ja pankrotimenetluse käigus

Kreeditarve tegemise võimalus, mida ametlikult ikka veel ei ole

Ajakava

1. päev
2. päev
3. päev
4. päev
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1.Käibemaksukohustuse tekkimise alused
• Käive ja käibemaksukohustuslaseks registreerimise kohustus
• Kauba ja teenuse käibe eristamine
• Kombineeritud käive
• Mitteresidendi registreerimiskohustus
• MTÜ ja KOV ettevõtlus
Kasutatavad meetodid: Loeng
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Kauba käive
• Kauba mõiste ja käibemaksuga maksustamine
• Rahvusvahelised kaubatarned
• Kauba käibe tekkimise koha määramine
• Kauba käibe tekkimise aja määramine
• Kauba omatarbe maksustamine
• Kauba käibeks mitte loetavad tehingud
Kasutatavad meetodid: Loeng ja kaasusülesannete lahendamine
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Teenuse käive
• Teenuse mõiste ja käibemaksuga maksustamine
• Rahvusvahelised teenused
• Teenuse käibe tekkimise põhireegel
• Teenuse käibe tekkimise erireeglid
• Kaupade ja teenuste kombineeritud käive
• Teenuse käibeks mitte loetavad tehingud
Kasutatavad meetodid: Loeng ja kaasusülesannete lahendamine
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Kauba ja teenuse käibe kaasused
• Kauba tekkimise koha määramine
• Teenuse käibe tekkimise kohe määramine
Kasutatavad meetodid: Kaasusülesannete lahendamine ja test
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1.Kaupade ja teenuste maksustatav väärtus
• Maksustatav väärtuse määramine
• Impordi ja ekspordi maksustatav väärtus
• Sihtoststarbelised toetused
• Korduskasutuspakendi maksustamine
Kasutatavad meetodid: Loeng
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Maksuvaba käive ja sisendkäibemaks
• Maksuvabastuse mõju
• Maksuvabad kaubad ja teenused
• Sisendkäibemaksu mõiste ja olemus
• Sisendkäibemaksu mahaarvamise alused
Kasutatavad meetodid: Loeng ja kaasusülesannete lahendamine
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Sisendkäibemaksu maharvamise meetodid ja kohtupraktika
• Proportsionaalne mahaarvamine
• Segameetod
• Põhivara sisendkäibemaksu mahaarvamine
Kasutatavad meetodid: Loeng ja kaasusülesannete lahendamine
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Sisendkäibemaksu ümberarvestuse ülesanded.
• Sisendkäibemaksu osaline mahaarvamine
• Sõiduauto sisendkäibemaksu ümberarvestus
Kasutatavad meetodid: Kaasusülesannete lahendamine
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1.Kinnisasja mõiste ja olemus
• Kinnisasi TsÜS tähenduses
• Kinnisasi KMS tähenduses
• Ehitise, hoone ja rajatise mõiste
Kasutatavad meetodid: Loeng
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Kinnisasja käibemaksuga maksustamine
• Maksuvaba käive
• Kinnisasi, mis maksustatakse 20%
• Vabatahtlik kinnisasja käibemaksuga maksustamine
• Vabatahtlikust maksustamisest teavitamine
Kasutatavad meetodid: Loeng
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Kinnisasja sisendkäibemaksu mahaarvamine
• Kinnisasja sisendkäibemaksu mahaarvamine
• Sisendkäibemaksu mahaarvamise meetodid kinnisasja puhul
• Sisendkäibemaksu ümberarvestus kinnisasja puhul
Kasutatavad meetodid: Loeng ja kaasusülesannete lahendamine
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Kinnisasja sisendkäibemaksu ümberarvestamise ülesanded
• Sisendkäibemaksu mahaarvamine
• Sisendkäibemaksu jooksev ümberarvestus
• Sisendkäibemaksu ümberarvestus kinnisasja müügil
Kasutatavad meetodid: Kaasusülesannete lahendamine
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1.Ühendusesisene käive ja ühendusesisene soetus
• Kaugmüük
• Ühendusesisene käive
• Ühendusesisese käibe tõendamine
• Aheltehingud
• Nõudmiseni varu mõiste ja maksustamine
Kasutatavad meetodid: Loeng
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Tehingud kolmandate riikidega ja eksport/import
• Eksport ja ekspordi tõendamine
• Import
• Maksuvaba import
• Teenused väljaspoolt Euroopa Liitu
• Laiendatud pöördmaksustamise kohustus
Kasutatavad meetodid: Loeng
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Käibemaksu eriskeemid
• Tehingud NATO ja Euroopa Liidu institutsioonidega
• Kasutatud kauba edasimüügi erikord
• Elektroonilielt osutatavad teenused ja MOSS erikord
Kasutatavad meetodid: Loeng ja kaasusülesannete lahendamine
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Kaasusülesanded rahvusvaheliste tehingute ja eriskeemide kohta
• Rahvusvaheliste tehingute deklareerimine
• Kasutatud kauba erikord
Kasutatavad meetodid: Kaasusülesannete lahendamine

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].