Andmehaldus ja -analüüs Excelis raamatupidajatele

Kuidas muuta andmed infoks ja võita rohkem aega otsustamiseks?
Koolituse eesmärk on arendada raamatupidajate oskusi Exceli töövahendite ja võimaluste süvendatud kasutamiseks igapäevatöös.

 

Läbi praktiliste harjutuste õpitakse tundma erinevate funktsioonide poolt pakutavaid võimalusi andmete töötlemisel ja analüüsimisel. Arendatakse oskusi luua oma andmetest kiirelt erinevaid kokkuvõtteid ning tulemuste visualiseerimise võimalusi arvjooniste abil.

Koolituse sihtgrupp

Koolitusele on oodatud Exceli igapäevased kasutajad, kes soovivad õppida Exceli võimalusi ja töövahendeid, et oma töö tulemuslikkust kasvatada ja selle võrra aega juurde võita.

Koolituse tulemusena osaleja

  • kasutab Excelis sobivaid töövahendeid töös mahukamate andmetabelitega;
  • oskab koondada suurt hulka andmeid ülevaatlikuks aruandeks, kasutades andmete analüüsimiseks liigendtabeli (PivotTable) ja PowerQuery töövahendit;
  • teab, kuidas visualiseerida Exceli andmeid erinevate arvjoonistega;
  • näeb Excelis neid olukordi, mida oleks sobiv automatiseerida makrode abil;
  • teab, kuidas lindistada lihtsamaid makrosid ning neid vajadusel veidi täiendada.

Koolitus on praktilise suunitlusega, kus käsitletavad töövahendid proovitakse kohe praktiliste harjutuste näol läbi. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste ülesannete lahendamise kaudu.

Koolituse tulemuslikuks läbimiseks palume veenduda järgmistes punktides:

  • Koolitusel osalejad peaksid võtma kaasa Windows operatsioonisüsteemiga sülearvuti (eelneval kokkuleppel on võimalik rentida sülearvutit ka koolitajalt).
  • Koolitusel osalemiseks peab arvutisse olema installitud MS Excel 2013 või uuem versioon.
  • Excelisse peab olema installeeritud PowerQuery tööriist. Excel 2016 versioonis on see Excelis olemas. Vanemas versioonis tuleb see eraldi installeerida: https://www.microsoft.com/et-EE/download/details.aspx?id=39379

Koolituse maksimaalne osalejate arv on 15.

Täpsem ülevaade koolituse teemadest on saadaval ajakavas.

 

Ajakava

09:30 - 09:45
Kogunemine
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.

Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Majast 350 meetri kaugusel asub Europarkla (Vana-Lõuna 17), kus parkimistasu on 4 EUR/ päev.
09:45 - 11:30
Valemid ja funktsioonid
• Valemite kasutamine ühel ja mitmel töölehel
• Erinevate funktsioonide kombineerimine ja koos kasutamine
• Lahtri absoluutaadressi ja nimeliste piirkondade kasutamine
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
Päringute loomine PowerQuery abil
• Andmete importimine erinevatest allikatest
• Andmete korrastamine
• Päringute värskendamine ja redigeerimine
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
Andmete analüüsimine ja visualiseerimine
• Andmetest ülevaate saamine liigendtabeli (PivotTable) abil
• Liigendtabeli kohandamine (vahekokkuvõtete kasutamine, väljade grupeerimine ja filtreerimine, sorteerimise võimalused)
• Liigendtabeli alusel dünaamiliselt muutuvate diagrammide loomine
• Diagrammide kohandamine ja muutmine
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
Makrode kasutamine tegevuste automatiseerimiseks
• Makrod – mis ja milleks?
• Lihtsa makro lindistamine
• Makrode kohandamine, esmatutvus VBA keelega