Kuidas saada müügiinimene tegema tipptulemust?

Eduka müügijuhi võtmetegevus - harjumuste muutmine

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

 

Koolitusel räägitakse sellest, kuidas müügitiimide juhid ja tippmüüjad saavad oma tööharjumuste muutmise kaudu jõuda paremate müügitulemusteni.

Selleks, et viia müügitulemused uuele tasemele, on tihti vaja muuta vaid seda, mil viisil müügitööd tehakse. Müügiinimene saab teatud muudatustega oma igapäevatöös viia müügitulemused uuele tasemele.

 

Koolitusel saavad vastuse küsimused: 

 • Kuidas ennast müügiinimesena vaimselt tippvormi viia?
 • Kuidas leida hea töörütm: vaheldada töös stressi ja puhkust, et teha pikaajaliselt head tulemust?
 • Kuidas ennast motiveerida head tulemust tegema?

 

Koolitusele on oodatud müügitiimide juhid ja igapäevaselt müügiga tegelevad inimesed.

 

Koolituse eesmärk on aidata mõista, millised tööharjumused toovad müügis edu ning anda teadmised ja vahendid selleks, et enda või  oma tiimi müügitulemusi kasvatada. 

 

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele: 

 • Kas usud, et Sina ise või Sinu müügitiim on võimeline enamaks?
 • Kas näed, et olenemata pingutusest müügitöö tulemused ei parane?
 • Kas soovid teada, millised muudatused müügiinimeste tööharjumustes aitavad müüki hüppeliselt tõsta?
 • Kas soovid teada, kuidas saavutavad tulemusi tippmüüjad?

Koolituse tulemusena osaleja

 • teab, millised on tulemusi toovad müügitöö harjumused;
 • teab, mis müügiinimest motiveerib ja motiveerituna hoiab;
 • oskab kasutada erinevaid meetodeid enda või oma müügitiimi inimeste harjumuste muutuse toetamiseks;
 • koostab endale konkreetse tegevuskava oma iseenda või oma müügitiimi tööharjumuste muutmiseks.

Koolitusel tehakse läbi erinevaid harjutusi, grupiarutelusid ja grupitöid. Tulemusi hinnatakse arutelude ja grupitööde käigus. Tunnistuse väljastamise eeldus on täismahus koolitusel osalemine.

Ajakava

09:30 - 09:45
Kogunemine ja hommikukohv
09:45 - 11:30
Millised on müügis edukad harjumused?
• Edu toovate müügitegevuste kirjeldus ja omavaheline seotus.
• Tööpanuse ja töötasu jagunemine meeskonnas.
• Müügi edu sõltuvus inimtüübist ja harjumustest.
Kasutatavad meetodid: lühike teooria, arutelu grupis, personaalne töö.
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
Käitumisharjumuse muutmine
• Mis on käitumisharjumus ja kuidas seda muuta?
• Keskkonna mõju käitumisharjumustele.
• Kuidas luua keskkond arenguhüppele müügis?
• Tulemusliku harjumuse olulised parameetrid: lihtsus, haaravus, vajalikkus, nauditavus.
Kasutatavad meetodid: lühike teooria, arutelu grupis, personaalne töö.
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
Harjumuse muutuse takistused
• Takistavad uskumused ja kuidas neid muuta.
• Takistavad emotsioonid ja kuidas neid muuta.
• Takistavad keskkonnategurid - demotiveeriv tasude süsteem, koostöö takistused, ebasobivad vahendid jne - ja kuidas neid muuta.
Kasutatavad meetodid: lühike teooria, arutelu grupis, personaalne töö.
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
Oma meeskonnale püsiva harjumuse muutuse plaani tegemine
• Milline näeb välja hea harjumuse muutuse plaan müügimeeskonnale?
• Milline on minu plaan oma inimeste harjumuse muutuseks, alates eesmärgist kuni tegevusteni?
Kasutatavad meetodid: lühike teooria, arutelu grupis, personaalne töö.