Finantsinvesteeringute raamatupidamine

Kuidas kajastada väärtpabereid igapäevases raamatupidamises ja aastaaruandes?
Investeerimine ei ole enam ammu üksnes finantsgurude pärusmaa. Investeeringuid teevad nii selleks spetsiaalselt loodud firmad kui ka ettevõtted, kelle igapäevane tegevusala on hoopis kaubandus, ehitus, tootmine või muu. On iseenesest mõistetav, et investoril on oma investeeringutest olemas korrektne ülevaade, mille põhjal ta saab oma tegevuse tulemusi hinnata ja uusi põhjendatud investeerimisotsuseid teha. 

Koolituse eesmärk on anda osalejatele terviklik ja näidetega illustreeritud ülevaade  finantsinvesteeringute (aktsiad, võlakirjad, osad jm) kajastamisel kasutatavatest arvestuspõhimõtetest lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist.  Lisaks antakse koolitusel praktilisi soovitusi finantsinvesteeringute  igapäevase arvestuse korraldamiseks.

Koolitusele on oodatud

 • Ettevõtete raamatupidajad, kes juba peavad raamatupidamisarvestust finantsinvesteeringute kohta või kelle jaoks on oluline kursis olla erinevate arvestusvaldkondadega.
 • Juhid,  kes tahavad aru saada, kuidas kajastuvad nende investeerimisotsused ettevõtte bilansis, kasumiaruandes ja rahavoogudes.
 • Finantsjuhid, siseaudiitorid.
 • Raamatupidamisteenust pakkuvate ettevõtete töötajad.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas pead investeeringute raamatupidamist keeruliseks või isegi hirmutavaks?
 • Kas soovid omada ülevaadet erinevate investeeringute olemusest ning tunda Eesti  finantsaruandluse standardi asjakohaseid sätteid?
 • Soovid teada, kui sageli tuleb finantsinvesteeringuid ümber hinnata?
 • Soovid teada, kuidas aktsiaid õiglases väärtuses kajastada ning mida teha siis, kui õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt määrata?
 • Soovid teada, kuidas  kajastada investeeringuid, mille baasvaluuta ei ole euro?

Koolituse tulemusena osaleja

 • on saanud ülevaate erinevate investeeringute olemusest ning tunneb Eesti  finantsaruandluse standardi asjakohaseid sätteid;
 • tunneb finantsinvesteeringute mõõtmismeetodeid, mis on lubatud Eesti finantsaruandluse standardiga, ning oskab neid kasutada;
 • teab, millal ja milliseid mõõtmismeetodeid rakendada;
 • teab, kuidas tuleb finantsinvesteeringuid kajastada raamatupidamisaruannetes ning mida tuleb nende kohta avalikustada aruande lisades.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolituse teoreetiline materjal esitatakse loenguvormis (toetatud PowerPointi esitlusega) ning iga teoreetiline osa kinnistatakse vahetult järgnevate praktiliste näidete ning koos lahendatavate harjutuste ja ülesannetega.

Maht: 6 akadeemilist tundi

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

 

 

Loe koolitaja artiklit:

Kuidas deklareerida investeerimistulu lapse nimel?

Ajakava

09:30 - 09:45
Kogunemine ja hommikukohv
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.
09:45 - 11:30
1. Finantsinvesteeringu mõiste, liigid, kajastamise üldpõhimõtted
• Finantsinvesteeringu mõiste
• Ülevaade enamlevinud finantsinvesteeringutest. Aktsiad ja osad, võlakirjad, fondiosakud, tuletisinstrumendid, ühisrahastus.
• Eesti finantsaruandluse standard. Finantsinvesteeringute kajastamise põhireeglid. Erinevus rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS-st)
• Finantsinvesteeringute kajastamisel kasutatavad mõõtmismeetodid.
Kasutatavad meetodid: Loeng, praktilised näited.
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Finantsinvesteeringute kajastamine
• Finantsinvesteeringute esmane arvele võtmine. Soetusmaksumus
• Finantsinvesteeringute edasine kajastamine. Korrigeeritud soetusmaksumus, õiglane väärtus
o Aktsiad ja osad
o Võlakirjad
o Fondiosakud
o Tuletisinstrumendid
Kasutatavad meetodid: Loeng, praktilised näited, praktilised harjutused.
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Finantsinvesteeringute kajastamine jätkub
• Finantsinvesteeringute kajastamine raamatupidamise aastaruandes
• Väärtpaberiportfell ja selle igapäevane kajastamine
• Kokkuvõte, arutelu, küsimused
Kasutatavad meetodid: Loeng, praktilised näited, praktilised harjutused

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].