Kuidas pidada motiveerivaid ja tulemuslikke arenguvestlusi?

Mudel edasiviivate vestluste pidamiseks

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

Arenguvestlused on organisatsioonides levinud praktika, kuid Gallupi andmetel (2017) ainult 20% töötajatest tunnevad, et arenguvestlused on motiveerivad. Mis kasu nendest vestlustest võiks olla ja kuidas neid edasi arendada, et ajale mitte jalgu jääda?

Selleks, et arenguvestluste tulemusena paraneks töötaja tulemus ja tõuseks tema motivatsioon, on vaja, et juhtide vestlused oleksid samal ajal süsteemsed ja ka inimlikud. Ilma inimlikkuse mõõtmeta ei pääse juht mõjule ja tulemus on näiline. Ilma süsteemi ja struktuurita ei parane tulemus ega motivatsioon.

See koolitus annab – (1) süsteemse mudeli vestluse läbiviimiseks, mida iga juht saab kohandada iseendale sobivaks ja (2) sotsiaalsed mõjutamisoskused, mis võimaldavad juhil mõjule pääseda ning (3) neuroteadusliku põhjenduse, miks need vestlused kipuvad ebaõnnestuma ja mida teha, et seda ei juhtuks

Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda mudel arenguvestluste läbiviimiseks ja oskus seda oma töökontekstis kasutada.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatudkõik juhid, projektijuhid ja spetsialistid, kelle tööalane roll sisaldab arenguvestlusi, tagasisidevestlusi ja motiveerivaid vestlusi.

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

  • Sinu ülesanne on pidada arenguvestlusi ja Sa soovid oma inimesi toetada ja motiveerida
  • Sa oled projektijuht ja soovid olla tulemuslikum nii inimeste kui ka projekti juhtimisel
  • Sa soovid, et Su vestlused oleksid  süsteemsemad ja et Sinu kohtumised omaksid suuremat mõju
  • Sa tahad teha arendavaid kokkuvõtteid oma inimestega, mis annaksid inimestele energiat ja motivatsiooni

Koolituse tulemusena osaleja

  • Teab neuroteaduslikku konteksti, miks vestlused võivad ebaõnnestuda ja mida teha;
  • Mõistab, kuidas toimib arenguvestluse mudel ja oskab seda vajadusel kasutada;
  • Mõistab kuulamise olulisust teise osapoole avamisel ja usalduse loomisel;
  • Mõistab ootuste selge väljenduse vajadust;
  • Oskab küsimuste ja kuulamise kaudu vestlust juhtida.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitus on intensiivne, tempokas ja vaheldusrikas. Lühikesed teoorialoengud vahelduvad aruteludega ja erinevate harjutustega. Kogu teooria seostatakse isikliku kogemuse ja praktikaga ja kõik uus saab koolituse jooksul läbiproovitud. Koolitaja kasutab inspiratsiooniks erinevaid näiteid oma tööst juhina suurtes organisatsioonides. Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude, rollimängude, rühmatööde ja harjutuste arutelude käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Ajakava

09:30 - 09:45
Kogunemine ja hommikukohv
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.

Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Majast 350 meetri kaugusel asub Europarkla (Vana-Lõuna 17), kus parkimistasu on 4 EUR/ päev.
09:45 - 11:45
Ülevaade juhile vajalikest vestlustest
• Sissejuhatus - Teemale häälestavad harjutused - Ülevaade juhi vestluste aastaringist – Mis on kasu arenguvestlustest erinevatele osapooltele
• Hea vestluse tunnused
Kasutatavad meetodid: lühiloengud, rühmaarutelud, rollimäng, eneseanalüüs
11:45 - 12:00
Kohvipaus
12:00 - 13:30
Arendava vestluse mudel
• Arenguvestluse mudeli osad ja põhimõtted
• Juhtimine ja neuroteadus. Kuidas anda tagasisidet arvestades inimaju psühholoogilist loomust
• Alustamised. Vestluse protsessi juhtimine. Usalduse roll. Kasutatavad meetodid: lühiteooria, rühmaarutelud, harjutused, rollimängud, eneseanalüüs

13:30 - 14:15
Lõuna
14:15 - 15:30
Vestluse pidamiseks vajalikud kommunikatsioonioskused
• Aktiivne kuulamine kui vestluse juhtimise vahend
• Küsimine
• Selge eneseväljendus
Kasutatavad meetodid: lühiloengud, harjutused ja arutelud
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
Vestluse mudeli kasutamine töökontekstis
• Mudeli harjutumine
• Vestluste lõpetamine
• Isiklik tegevusplaan
• Kokkuvõte koolitusest
Kasutatavad meetodid: arutelud ja rollimäng, isikliku kontekstiga sobitamine, arenguplaan