Ärianalüütika – andmekirjaoskus, andmetöötlus ja mõõdikud

Kuidas õiged mõõdikud ja nutikas andmetöötlus aitavad teha paremaid juhtimisotsuseid?
Andmed on liiga kallis vara, et neid ainult serverites puhkeasendis hoida või mineviku aruandluseks kasutada. Andmete nutikas töötlemine ja andmete analüüsivõimekus on muutunud üheks ettevõtete kasvu ja tootlikkuse allikaks ning aitab selgelt luua konkurentsieelist.

 

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo. 

 

Eduka andmetel põhineva juhtimise eeldus on ettevõtte juhtkonna selge visioon ja mõtestatud tegevus andmetöötlusel. Koolitusel „Ärianalüütika“ tõstab andmemajanduse ekspert Andres Kukke ettevõtete juhtide andmetega seotud kirjaoskust ning aitab luua selge visiooni, kuidas oma ettevõtte andmeid hallata ja analüüsida, et need looks väärtust nii olevikus kui ka tulevikus.

Koolitusel õpitakse lisaks looma õigeid mõõdikuid ja viise nende mõõtmiseks. Antakse põhjalik ülevaate maailma populaarseimatest andmetöötlustarkvarade eelistest ja puudustest, mis aitavad õige välja valida. Lisaks, osalejad saavad kaasa tegevuskava, kuidas vastavaid projekte juurutada ja milliste kuludega ehitada meeskond, kelle najal ettevõttes analüütiline võimekust luua.

Koolitusele on oodatud

  • ettevõtete tegevjuhid, finantsjuhid ja omanikud, arendusjuhid, digitaalse strateegia juhid, IT juhid, andmetöötluse juhid
  • andmeanalüütika, ärianalüütika või aruandluse spetsialistid
  • nii ettevõtted, kus juba tegeletakse andmeanalüüsiga, kui ka ettevõtted, kus alles soovitakse seda võimekust arendama hakata

Koolituse eesmärk on tõsta ettevõtete juhtide andmete kirjaoskust ja aidata orienteeruda andmemajanduse kirevas maailmas. Lisaks antakse ülevaade sellest, millised on kriitilised edutegurid edukaks andmete kasutamiseks ja ettevõtte äri toetava analüütilise võimekuse loomisel.

Koolituse tulemusena osaleja

  • saab kasutusjuhise, mille abil seada ettevõtte jaoks õiged mõõdikud;
  • teab kaasaegseid andmetöötluse meetodeid ja vajalikke tööriistu;
  • oskab seostada controllingut, juhtimisarvestust, tulemusjuhtimist ärianalüütikaga;
  • tunneb ärianalüütika eri etappe;
  • saab tegevusjuhised, kuidas andmeanalüüsi oma ettevõttes edukalt rakendada;
  • teab, kuidas mehitada andmehaldus, -töötlus ja andmete integreerimisega tegelev meeskond oma ettevõttes;
  • on valdkonnas orienteeruv ning seeläbi targem ja ettenägelikum ärianalüüsi projektide tellija.

Koolituse tulemusi kinnistatakse ning hinnatakse praktiliste harjutuste ja arutelude teel. Koolituse läbimise tunnistuse väljastamise eeldus on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitusel vahelduvad lühiloengud grupiarutelude ja praktiliste töödega.

Osalejatele jagatakse soovitusi ka arendavaks lisalugemiseks.

Koolitusgrupi maksimaalne suurus on 16 osalejat.

Loe koolituse kohta ka artikleid:

"Andmed on liiga kallis vara, et neid ainult mineviku aruandluseks kasutada".

"Andres Kukke: see on hädavajalik 21. sajandi kirjaoskus".

Täpsem ülevaade koolituse teemadest on saadaval ajakavas.

Ajakava

09:30 - 09:45
Kogunemine
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn. Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Majast 350 meetri kaugusel asub Europarkla (Vana-Lõuna 17), kus parkimistasu on 4 EUR/ päev.
09:45 - 11:30
1. Kuidas andmed ning analüütiline võimekus loovad väärtust?
• Andmemajandus (data economy) ning andmete kirjaoskus (data literacy), kui kriitilised võimekused tänases ja homses ärimaailmas
• Ärianalüütika erinevad kasutusvõimalused koos praktiliste näidetega Eestist ja maailmast
• Ärianalüütika kasud ja riskid
Kasutatavad meetodid: loeng, grupi arutelud, videod
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Ärianalüütika lõimumine igapäevase juhtimisega
• Milliseid mõõdikuid kasutada juhtimise tagasi- ja edasisidestamisel, kuidas leida need kõige sobivamad mõõdikud?
• Mõõdikute 4 kategooriat
• Kuidas luua erinevatel juhtimistasandite jaoks digitaalseid töölaudu (dashboards)?
Kasutatavad meetodid: loeng, praktiline töö
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Ärianalüütika jaoks sobilik andmearhitektuur ning vajalikud tööriistad
• Andmete neli olekut ehk töötlustaset
• Ärianalüütika andmearhitektuur ja andmebaasid
• Ärianalüütika tööriistad (Tableau, Qlik Sense, Microsoft PowerBi, R, Shiny ja Python)
• Ärianalüütika metoodikad – visualiseerimisest kuni tehisintellektini
Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelud, videod
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Analüütilise võimekuse loomine ja arendamine
• Ärianalüütika projektide läbiviimine ja hindamine
• Ärianalüütika tiimi rollid ja selle mehitamine ettevõttes
• Analüütilise võimekuse arendamise protsessi 10 sammu
• Isikliku tegevusplaani koostamine
Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelud