Koolitaja:

Katrin Riisalu

Aeg:

23.10.2020, kell 04:00-10:00

Müük jaekettidele


Koolitusel saad teada, millised on Sinu kui tarnija vajalikud tegevused oma toodete müümisel jaekettidele ja millised on nende ootused Sinule.

 

Ühe jaeketi sortiment on hoolega valitud ning võib sisaldada tuhandeid või isegi kümneid tuhandeid tooteid. Müügipind on aga tihti piiratud ning seega konkurents tootjate vahel oma toote sortimenti saamiseks ja seal püsimiseks on väga tugev. Miks peaks jaekett ostma just Sinu, mitte Sinu konkurendi toodet?

 

Koolitusele on oodatud tootjad ja väiketootjad, hulgimüügiettevõtted, müügijuhid. 

 

Koolituse eesmärk on suurendada teadlikkust, millised on Sinu kui tarnija vajalikud tegevused oma toodete müümisel jaekettidele ja millised on nende ootused Sinule.

 

Koolituse tulemusena osaleja

  • teab, kuidas jaeketid valivad tarnijaid ja tootjaid;
  • teab jaeketi ootusi tarnijatele;
  • mõistab jaeketi tegevusi ja toimimist seoses sortimendiga;
  • oskab võtta õigesti ühendust ostujuhiga;
  • oskab koostada pakkumist oma toodetele.

 

Koolitusel tehakse läbi erinevaid harjutusi, grupiarutelusid ja grupitöid. Tulemusi hinnatakse arutelude ja grupitööde käigus. Tunnistuse väljastamise eeldus on täismahus koolitusel osalemine. 

Koolitus toimub, kui osalejaid on grupis vähemalt 5.