Kuidas saada oma toode jaekettide sortimenti?

Jaekettide ootused tootjatele ja hulgikaupmeestele

Koolitusel saad teada, millised on Sinu kui tarnija vajalikud tegevused oma toodete müümisel jaekettidele ja millised on nende ootused Sinule.

 

Ühe jaeketi sortiment on hoolega valitud ning võib sisaldada tuhandeid või isegi kümneid tuhandeid tooteid. Müügipind on aga tihti piiratud ning seega konkurents tootjate vahel oma toote sortimenti saamiseks ja seal püsimiseks on väga tugev. Miks peaks jaekett ostma just Sinu, mitte Sinu konkurendi toodet?

 

Koolitusele on oodatud tootjad ja väiketootjad, hulgimüügiettevõtted, müügijuhid. 

 

Koolituse eesmärk on suurendada teadlikkust, millised on Sinu kui tarnija vajalikud tegevused oma toodete müümisel jaekettidele ja millised on nende ootused Sinule.

 

Koolituse tulemusena osaleja

  • teab, kuidas jaeketid valivad tarnijaid ja tootjaid;
  • teab jaeketi ootusi tarnijatele;
  • mõistab jaeketi tegevusi ja toimimist seoses sortimendiga;
  • oskab võtta õigesti ühendust ostujuhiga;
  • oskab koostada pakkumist oma toodetele.

 

Koolitusel tehakse läbi erinevaid harjutusi, grupiarutelusid ja grupitöid. Tulemusi hinnatakse arutelude ja grupitööde käigus. Tunnistuse väljastamise eeldus on täismahus koolitusel osalemine. 

Koolitus toimub, kui osalejaid on grupis vähemalt 5.

Täpsem ülevaade koolituse teemadest on saadaval ajakavas.

Ajakava

09:30 - 11:00
Jaeketi strateegia ehk kuidas valitakse tarnijaid ja tooteid?
• Sul on toode või idee- kuidas edasi?
• Valmistume oma toodet pakkuma, kontaktid, ettevõtte tutvustuse ettevalmistus
• Miks peaks jaekett ostma Sinu, mitte Sinu konkurendi toodet?
• Kuidas võtta ühendust jaeketi ostujuhiga?
• Mis siis, kui vastust ei tule või kui vastus tuleb eitav?
Kasutatavad meetodid: Ülevaade, tutvustava presentatsiooni koostamine, valmistumine oma toote müügiks. SWOT-konkurentidega, oma tugevuste ja võimaluste kaardistamine
11:00 - 11:15
Kohvipaus
11:15 - 12:45
Põhimõtted, mida jaeketid jälgivad
• Numbrid mida võiksid teada, lisanduvad kulud
• Uus toode sortimendis- mida see tähendab?
• Toodete kategoriseerimine- kuhu kuulub minu toode?

Kasutatavad meetodid: ülevaade, pakkumise vormistamine, esitlemine
12:45 - 13:30
Lõuna
13:30 - 15:00
Jaeketi köögipool
• Toodete väljapaneku põhimõtted
• Kategooria vs bränd
• Millistele toodetele teha pakkumine?
• Pakkumise vormistamine, toote näidised
• Lepingu sõlmimine

Kasutatavad meetodid: ülevaade, ülesanne sortimendikoosolekust
15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 16:45
Sortimendis püsimine
• Ülevaade sortimendikoosoleku sisust ja otsustest
• Said oma toote müügile- kuidas toodet müügil hoida?
• Palju peab minu toode müüma?
• Kuidas hoida koostöösuhet?
• Mis veel…
Kasutatavad meetodid: ülevaade