Finantsteadmiste kool juhtidele

Kuidas finantsjuhtimise abil paremaid otsuseid teha?
Eesti üks parimaid finantskoolitajaid Margus Tinits on loonud ärijuhtidele viiepäevase koolituse „Finantsteadmiste kool juhtidele“. See on põhjalik koolitusprogramm, mis annab arusaamise finantsarvestuse põhitõdedest ja vajalikud teadmised finantsanalüüsist, kuluarvestusest, eelarvestamisest, investeeringutest ja rahastamisest.

 

Koolitusel osaleja ei pea eelnevalt teadma, mis on deebet ja kreedit, ega suurt muudki finantsidest. Järk-järgult, süstemaatiliselt selgitatakse interaktiivsetel koolitusel kõike olulist, mida juht vajab orienteerumiseks raamatupidamises ja finantsjuhtimises. 

 

Koolituse eesmärk on anda ärijuhtidele piisavad teadmised, et finantsjuhtimise valdkonnas võrdväärselt kaasa rääkida ja osata seeläbi enda äritulemust parandada.

 

Koolitusele on oodatud ettevõtete ja organisatsioonide eri taseme juhid, omanikud ja võtmeisikud.

 

Koolituse tulemusena osaleja 

 • teab, kuidas teha finantsjuhtimise kaudu paremaid otsuseid ja võita seeläbi nii aega kui raha;
 • mõistab süsteemselt bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude sisu;
 • teab, milliste meetoditega ettevõtte väärtust hinnata.

 

Koolitus toetub originaalsele, praktikas korduvalt järele proovitud, tavapärasest erinevale metoodikale, mis sobib hästi juhtidele, kellel puudub finantsharidus. Koolituse metoodika tugineb graafilisele lähenemisviisile ja n-ö ümberpööratud õpetussüsteemile, mis muudab tihti kuivaks peetud finantsmaailma huvitavaks ja selgesti mõistetavaks. Koolitus pakub kaasatöötamis- ja avastamisrõõmu. Esitletakse praktilisi kogemusi ja sealt välja kasvanud metoodikaid ja põhimõtteid, mida õpikutest ei leia, lükatakse ümber levinud müüte ning õpetatakse nägema laiemat pilti.

 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Koolitus toimub väikeses grupis, osalejate arv on ca. 10-15.

 

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Raamatupidamise põhialused
 • Süsteemne arusaam ja graafiline kujutus bilansist, kasumiaruandest ja rahavoogudest
 • Oskus finantsaruannetest rohkem välja pigistada kui sealt esialgu paistab
 • Äriühingu tervisliku seisundi hindamine ja võimalike parandamise viiside leidmine
 • Kriitiline lähenemine finantsnäitajate ja –meetodite hindamiseks ja kasutamiseks
 • Miks ja millal kasutada raamatupidamise tulemusi juhtimisotsuste vastuvõtmisel
 • Kuluarvestus, oskus teha vahet asjasse puutuvate ja mittepuutuvate kulude vahel
 • Vastused paljudele levinud küsimustele, nt: 
  - Milliste toodete/teenuste tegemine on kasulik ja milliste mitte?
  - Kuidas ja kuivõrd ikkagi saab arvutada toodete omahinda? 
  - Kas, millal ja kuidas on mõistlik jagada kulusid?
 • Eelarvestamise põhimõtted ja süsteemid
 • Tulude-kulude ja investeeringute eelarvete ühendamine ühtsesse loogilisse vormi
 • Investeeringud ja kapital kogu äritegevuse süsteemis
 • Investeeringute ja finantseerimistehingute (laenude) mõistlikkuse ja tasuvuse hindamine
 • Juhi roll ettevõtte finantsjuhtimises
 • Ettevõtte väärtuse hindamise meetodid

Vaadake täpsemat teemade jaotust koolituspäevade vaates ajakavast:

 

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT. 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

 

Koolitusel osalenute kommentaare:


✅ "Koolitus oli interaktiivne, nüansi-ja detailirohke, põhjalik ning seoseid loov."
✅ "Aitas mind ja minu teadmisi viia palju kõrgemale tasemale, kui need enne olid."
✅ "Väga hea! Inimene, kes tõesti tunneb oma valdkonda superhästi ja oskab seda tänu sellele ka edukalt edasi anda."
✅ "Mulle meeldisid eriti konkreetsed ülesanded ja grupitööd."
✅ "Koolitaja on väga meeldiv persoon! Küsis kuulajatelt küsimusi ja jätkas, kui oli veendunud, et temast on aru saadud."
✅ "Margus oli koolitajana väga professionaalne ja suutis teemat huvitavalt ja eluliselt õpetada."

 

Loe koolituse teemaga seotud artikleid:

Tähtis on süsteemne arusaam finantsidest

Juht peab oskama ka finantsjuht olla

 

Kuula koolituse teemaga seotud Äripäeva raadio podcasti:

Finantskoolituse veteran: juhtidel napib suure pildi nägemise oskust

Ajakava

1. päev
2. päev
3. päev
4. päev
5. päev
09:30 - 09:45
Saabumine ja hommikukohv
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.
09:45 - 17:00
Finantsarvestuse põhitõed
• Põgus ülevaade raamatupidamist mõjutavast seadusandlusest.
• Ettevõtlusvormid ja nende seos raamatupidamisega.
• Mis vahe on aktsiaseltsil ja osaühingul?
• Kuidas kajastatakse majandustehinguid?
• Mis on ühist finantsarvestusel ja elaval organismil?
• Mis on bilanss? Bilansi loogika, sisu ja ülesehitus.
• Bilansi graafiline kujutamine.
• Omakapitali ülesehitus. Seotud ja vaba omakapital.
• Ettevõtte väärtuse rusikareeglid.

Koolituse ajakava:
09:45 - 11:30 Koolitus
11:30 - 11:45 Kohvipaus
11:45 - 13:15 Koolitus
13:15 - 14:00 Lõuna
14:00 - 15:30 Koolitus
15:30 - 15:45 Kohvipaus
15:45 - 17.00 Koolitus
09:30 - 09:45
Saabumine ja hommikukohv
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.
09:45 - 17:00
Finantsarvestuse põhitõed
• Kasum ja kasumiaruanded. Mida peaks juht jälgima kasumiaruandes?
• Bilansi ja kasumiaruannete seosed.
• Mida peaks teadma maksudest? Maksude üldine loogika ja arvestus.
• Kulum või amortisatsioon. Kulumi arvestuse viisid.
• Mis on deebet ja kreedit ja mis kasu neist on?
• Rahavood – kust nad tulevad ja kuhu lähevad?
• Kuidas saab olla nii, et kasum on, aga raha pole? Ja vastupidi?
• Majandusaasta aruande koostamine.
• Raamatupidamise toimkonna juhendid – alati ei ole kõik nii lihtne ja loogiline.

Koolituse ajakava:
09:45 - 11:30 Koolitus
11:30 - 11:45 Kohvipaus
11:45 - 13:15 Koolitus
13:15 - 14:00 Lõuna
14:00 - 15:30 Koolitus
15:30 - 15:45 Kohvipaus
15:45 - 17.00 Koolitus
09:30 - 09:45
Saabumine ja hommikukohv
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.
09:45 - 17:00
Finantsaruannete analüüs
• Bilansi ülesehitus, loogika ja graafiline esitamine (meeldetuletus).
• Bilansi analüüs ( lühi- ja pikaajaline maksevõime, kapitali struktuur)
• Kapitali hind (WACC, CAPM).
• Kasumiaruanded ja kasumite liigid (bruto-, äri- ja puhaskasum, EBT, EBIT, EBITDA, EVA jne.)
• Tulude, kulude ja kasumitega seotud suhted (rentaablused, tootlikkused, käibed, rahatsükkel jms)
• Kas laenuvõtmine on kasulik või kahjulik?
• Äriühingu elu-surma näitajad.
• Horisontaal ja vertikaalanalüüs.
• Erinevate suhtenäitajate koosmõju ja suhteanalüüsil põhinevad näitajate süsteemid (Altmann’i, Du Pont’i ja Mereste mudelid)
• Näiteid tegelikkusest.

Koolituse ajakava:
09:45 - 11:30 Koolitus
11:30 - 11:45 Kohvipaus
11:45 - 13:15 Koolitus
13:15 - 14:00 Lõuna
14:00 - 15:30 Koolitus
15:30 - 15:45 Kohvipaus
15:45 - 17.00 Koolitus
09:30 - 09:45
Saabumine ja hommikukohv
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.
09:45 - 17:00
Kuluarvestus ja tulude-kulude eelarvestamine
• Kulud finantsarvestuses (raamatupidamises).
• Finants- ja juhtimisarvestuse erinevused ja sarnasused.
Raamatupidamises väljatoodavate kulude sobimatus paljude oluliste juhtimisotsuste vastuvõtmiseks.
• Kulude käitumine ja iseloom (püsi- ja muutuvkulud).
• Kasumiläve analüüs (ka mitme toote korral)
• Kulude juhtimine piiratud ressursside korral
(piirangute teooria ja throughput accounting, lineaarne planeerimine ja Excel’i Solver)
• Kulude jaotamine toodetele ja teenustele (otse- ja kaudkulud).
Kulukandjad ja -kohad. ABC süsteem kuluarvestuses.
• Eelarvestamise sisu ja olemus. Tulude-kulude, investeeringute ja rahavoogude eelarvestamine.
• Vastutuskeskused. Mõjutatavad ja mittemõjutatavad kulud.
• Eelarvete arvuline kavandamine, täitmine ja variatsiooni analüüs.

Koolituse ajakava:
09:45 - 11:30 Koolitus
11:30 - 11:45 Kohvipaus
11:45 - 13:15 Koolitus
13:15 - 14:00 Lõuna
14:00 - 15:30 Koolitus
15:30 - 15:45 Kohvipaus
15:45 - 17.00 Koolitus
09:30 - 09:45
Saabumine ja hommikukohv
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.
09:45 - 17:00
Rahastamine, investeeringud ja ettevõtte väärtus
• Rahavoogude aruanne: EBITDA, rahavood äritegevusest, investeeringutest ja finantseerimisest.
• Rahavoogude eelarvestamine, rahavoo plaan.
• Tulud-kulud, bilanss ja rahavood kui ühtne tervik. Kogu ettevõtte eelarve ühel lehel.
• Pro-forma ehk tuleviku aruanded
• Investeeringute analüüs. NPV, IRR.
• Võõrkapital ja rahastamistehingud (laenud, liisingud, faktooringud jmt)
• Laenuarvutused (põhiosa, intressid, laenumaksed, intressi määrad jmt.)
Raha ajaväärtuse kontseptsioon. PV, FV, annuiteet, perpetuiteet.
• Kuidas laenukontorid intressiarvestustega vassivad?
• Excel’i ja finantskalkulaatori kasutamine investeeringute ja laenude arvestamisel.
• Omakapitali näitajad ja väärtus
• Ettevõtte väärtuse hindamise meetodid
(lähtudes netovarast ja firmaväärtusest, oodatavatest kasumitest, diskonteeritud rahavoogudest jne, kiirhinnangud ja rusikareeglid)

Koolituse ajakava:
09:45 - 11:30 Koolitus
11:30 - 11:45 Kohvipaus
11:45 - 13:15 Koolitus
13:15 - 14:00 Lõuna
14:00 - 15:30 Koolitus
15:30 - 15:45 Kohvipaus
15:45 - 17.00 Koolitus

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].