koolitaja pilt

Koolitaja:

Margus Tinits

Aeg:

19.11 - 04.02, kell 06:00

Finantsteadmiste kool juhtidele

Eesti üks parimaid finantskoolitajaid Margus Tinits on loonud ärijuhtidele viiepäevase koolituse „Finantsteadmiste kool juhtidele“. See on põhjalik koolitusprogramm, mis annab arusaamise finantsarvestuse põhitõdedest ja vajalikud teadmised finantsanalüüsist, kuluarvestusest, eelarvestamisest, investeeringutest ja rahastamisest.

 

Koolitusel osaleja ei pea eelnevalt teadma, mis on deebet ja kreedit, ega suurt muudki finantsidest. Järk-järgult, süstemaatiliselt selgitatakse interaktiivsetel koolitusel kõike olulist, mida juht vajab orienteerumiseks raamatupidamises ja finantsjuhtimises. 

 

 

Koolituse eesmärk on anda ärijuhtidele piisavad teadmised, et finantsjuhtimise valdkonnas võrdväärselt kaasa rääkida ja osata seeläbi enda äritulemust parandada.

 

Koolitusele on oodatud ettevõtete ja organisatsioonide eri taseme juhid, omanikud ja võtmeisikud.

 

Koolituse tulemusena osaleja 

 • teab, kuidas teha finantsjuhtimise kaudu paremaid otsuseid ja võita seeläbi nii aega kui raha;
 • mõistab süsteemselt bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude sisu;
 • teab, milliste meetoditega ettevõtte väärtust hinnata.

 

Koolitus toetub originaalsele, praktikas korduvalt järele proovitud, tavapärasest erinevale metoodikale, mis sobib hästi juhtidele, kellel puudub finantsharidus. Koolituse metoodika tugineb graafilisele lähenemisviisile ja n-ö ümberpööratud õpetussüsteemile, mis muudab tihti kuivaks peetud finantsmaailma huvitavaks ja selgesti mõistetavaks. Koolitus pakub kaasatöötamis- ja avastamisrõõmu. Esitletakse praktilisi kogemusi ja sealt välja kasvanud metoodikaid ja põhimõtteid, mida õpikutest ei leia, lükatakse ümber levinud müüte ning õpetatakse nägema laiemat pilti.

 

Koolitusel õpitut kinnistatakse harjutusülesannete ja arutelude abil. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

 

Koolitus toimub väikeses grupis, osalejate arv on ca. 10-15.

 

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Raamatupidamise põhialused
 • Süsteemne arusaam ja graafiline kujutus bilansist, kasumiaruandest ja rahavoogudest
 • Oskus finantsaruannetest rohkem välja pigistada kui sealt esialgu paistab
 • Äriühingu tervisliku seisundi hindamine ja võimalike parandamise viiside leidmine
 • Kriitiline lähenemine finantsnäitajate ja –meetodite hindamiseks ja kasutamiseks
 • Miks ja millal kasutada raamatupidamise tulemusi juhtimisotsuste vastuvõtmisel
 • Kuluarvestus, oskus teha vahet asjasse puutuvate ja mittepuutuvate kulude vahel
 • Vastused paljudele levinud küsimustele, nt: 
  - Milliste toodete/teenuste tegemine on kasulik ja milliste mitte?
  - Kuidas ja kuivõrd ikkagi saab arvutada toodete omahinda? 
  - Kas, millal ja kuidas on mõistlik jagada kulusid?
 • Eelarvestamise põhimõtted ja süsteemid
 • Tulude-kulude ja investeeringute eelarvete ühendamine ühtsesse loogilisse vormi
 • Investeeringud ja kapital kogu äritegevuse süsteemis
 • Investeeringute ja finantseerimistehingute (laenude) mõistlikkuse ja tasuvuse hindamine
 • Juhi roll ettevõtte finantsjuhtimises
 • Ettevõtte väärtuse hindamise meetodid

Vaadake täpsemat teemade jaotust koolituspäevade vaates ajakavast: