Juhtimisoskuste kool

Praktilised töövahendid meeskonna igapäevaseks juhtimiseks
Kolmepäevane koolitusprogramm juhi oskuste arendamiseks teemadel, mida juhi töös alati vaja läheb. Meeskonnatöö tõhususe arendamine, efektiivsuse kasvatamine ja argumenteeritud otsuste tegemine võimaldavad juhil suurendada töö tulemuslikkust.

 

Koolituse eesmärk
on täiustada juhi praktilisi igapäevase koostöö oskuseid ning tugevdada seega tema mõju ja tulemuslikkust juhina. Juhi otsuste kvaliteet hoiab otseselt kokku aega ja suurendab meeskonna tulemust. Juhi täideviimise võimekus suureneb.

Koolitustele on oodatud
Juhid, kes soovivad muuta tõhusamaks oma igapäevast koostööd meeskonnaga ja kogu organisatsiooniga.

 

Juhtimisoskuste kooli valdkonnad ja teemad
Juhtimisoskuste kool koosneb kolmest 1-päevasest moodulist:

 

1. moodul: „Meeskonnatöö varjatud tahud – mida juhid peaksid teadma, aga meeskond mitte?“

Juht saavutab oma tulemused otseselt oma meeskonna abil. Meeskonnatööst sõltub sageli kogu organisatsiooni toimetulekuvõime. Seega on meeskonna koostamine ja tõhusa koostöö saavutamine üks organisatsiooni võtmeküsimusi.

2. moodul: „Argumenteerimine juhtimises – kuidas teha selgeid otsuseid ja põhjendused mõjusalt meeskonnani viia?“

Millele Sa toetud, kui jagad meeskonnaga oma otsust? Oma positsioonile juhina, oma kogemustest ja varasematest otsustest tulenevale autoriteedile, harjumuse jõule, et Sinu otsustega ei vaielda? Püsiva mõjuga otsus on selline, mille loogikast ja tõestusest aru saadakse, nii organisatsiooni sees, kui klientide ja teiste sihtgruppide hulgas. Argumenteeritud otsuseid võetakse suurema usaldusega vastu ning selline lähenemine otsuse tegemisele muudab otsused iseenesest kvaliteetsemaks.

3. moodul: „Efektiivsus igapäevajuhtimises - kuidas vältida raiskamist ja keskenduda sellele, mis loob väärtust?“

Kiiresti muutuvad olukorrad pakuvad uusi võimalusi, kuid kas me oleme suutelised neid võimalusi ära kasutama? Organisatsiooni õppimis- ja kohanemisvõimest sõltub edukus. Ettevõtte tulemust on võimalik kasvatada ka efektiivsemalt tegutsedes. Efektiivsus ei tohi aga tähendada töötajate jaoks stressi ja sära tuhmumist silmades, vaid pigem eduelamusi ja saavutamise vajaduse rahuldamist.

 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

 

📌 Registreerides 2 või enam osalejat, on koolituse hind Teile 1250 € (km-ga 1500 €) / osaleja kohta. 2 või enama osaleja soodustuse saamiseks kirjutage palun [email protected] või helistage telefonil 667 0439.

 

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

 

Osalejate tagasiside:


✔️ "Väga põnev koolitus ja väga huvitavad teemad."
✔️ "Meeldis tugev teoreetiline sisu ja koolituse ülesehitus."
✔️ "Programm oli hästi tihe ja tasakaalus olid ülesanded muu teoreetilise sisuga."
✔️ "Ei antud lihtsalt tööriistu, vaid seletasime ja avastasime asjade põhjuseid"
✔️ "Väga hea ja asjalik ülevaade ja silmaringi avardamine, teistelt olukordade ja lahenduste kuulmine."

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

Tutvu ka meie koolitajatega Jari KukkonenMargo Loor ja Margus Alviste

Ajakava

1. Päev
2. Päev
3. Päev
09:30 - 09:45
Saabumine ja hommikukohv
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.

Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Maja taga asuvas Europarklas on parkimistasu 4 EUR/ päev. Parklasse saab siseneda Pille tänavalt või Vana-Lõuna tänavalt Kohale jõudmise info.
09:45 - 17:00
Meeskonnatöö varjatud tahud – mida juhid peaksid teadma, aga meeskond mitte?
Juht saavutab oma tulemused otseselt oma meeskonna abil. Meeskonnatööst sõltub sageli kogu organisatsiooni toimetulekuvõime. Seega on meeskonna koostamine ja selle koostöö tõhususe saavutamine üks organisatsiooni võtmeküsimusi.

Mooduli eesmärk
Esimese mooduli eesmärgiks on läbi praktilise meeskonnamängu paremini mõista meeskonna olemust, peamisi takistusi meeskonna toimimisel ja omandada võtteid meeskonnatöö tõhususe saavutamiseks

Moodul annab
Koolituse tulemusena on osaleja
• mõistnud meeskonna olemust ja meeskonnatöö eeliseid;
• kaardistanud peamised meeskonnatööd mõjutavad faktorid, eeldused ja takistajad ning leidnud ideid oma meeskonnaliikmete motiveerimiseks ja meeskonnatöö tõhustamiseks;
• õppinud ja harjutanud meeskonna koostamise ja juhtimise võtteid;
• kogenud positiivseid emotsioone ja leidnud motivatsiooni rohkemaks panustamiseks.

Koolitusel käsitletavad teemad:
• meeskonnatöö olemus ja olulised eeldused toimiva meeskonna kujundamiseks
• ideaalse meeskonna tunnused
• teadlik ja intuitiivne pool meeskonna kujundamisel
• erinevate isiksuste ja erineva põlvkonna töötajate kaasamine meeskonda
• kokkulepete saavutamine ja otsuste vastuvõtmine
• meeskonnaliikmete motivatsiooni tagamine
• meeskonna arenguetapid ja nende teadvustamine
• sotsiaalsed tegurid – grupiprotsessid, võimusuhted ja nende mõju meeskonnatööle
• meeskondade vahelised suhted ja meeskondade vahelise koostöö parendamine
• meeskonnatöö tõhustamine

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Koolitus algab meeskonnamänguga “Missioon”, kus osalejatel tuleb moodustada meeskond väljakutsuva missiooni edukaks elluviimiseks. Mängu käigus vastuvõetud otsuseid analüüsitakse ja koos leitakse ülesande lahendamiseks erinevaid võimalusi ja uusi lahendusi. Mängu abil omandatud uued vaatenurgad annavad tõuke vaadata teise pilguga kogu meeskonnatööd.
Koolituse ülesehitus on paindlik ning lähtub osalejate individuaalsusest.
Õpimeetodid: lühiloengud, grupitööd ja arutelud, küsimustikud, individuaalne töö, visuaalsed mudelid.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Koolituse ajakava:
09:45 - 11:30 Koolitus
11:30 - 11:45 Kohvipaus
11:45 - 13:15 Koolitus
13:15 - 14:00 Lõuna
14:00 - 15:30 Koolitus
15:30 - 15:45 Kohvipaus
15:45 - 17.00 Koolitus
09:30 - 09:45
Saabumine ja hommikukohv
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.

Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Maja taga asuvas Europarklas on parkimistasu 4 EUR/ päev. Parklasse saab siseneda Pille tänavalt või Vana-Lõuna tänavalt Kohale jõudmise info.
09:45 - 17:00
Argumenteerimine juhtimises – kuidas teha selgeid otsuseid ja põhjendused mõjusalt meeskonnani viia?
Millele Sa toetud, kui jagad meeskonnaga oma otsust? Oma positsioonile juhina, oma kogemustest ja varasematest otsustest tulenevale autoriteedile, harjumuse jõule, et Sinu otsustega ei vaielda?

Püsiva mõjuga otsus on selline, mille loogikast ja tõestusest aru saadakse, nii organisatsiooni sees, kui klientide ja teiste sihtgruppide hulgas. Argumenteeritud otsuseid võetakse suurema usaldusega vastu ning selline lähenemine otsuse tegemisele muudab otsused iseenesest kvaliteetsemaks.

Mooduli eesmärk
Koolituspäeva eesmärk on täiustada juhi tehnikaid, kuidas teha selgeid, loogilisi ja põhjendatud otsuseid

Moodul annab
Koolituse tulemusena on osaleja omandanud oskuse
• Koostada oma otsuse tegemiseks ja toetuseks selgeid, loogilisi ja põhjendatud argumente
• Analüüsida suhtluspartneri poolt esitatud seisukohti ja neile adekvaatselt vastata
• Kaitsta ja taastugevdada tõestusega oma otsuseid suhtluse käigus
• Küsida sisukaid küsimusi ning osata neile vastata
• Tunda ära ja reageerida demagoogiale
• Kasutada erinevaid argumentatsiooni strateegiaid lähtuvalt kuulajaskonnast

Teemad, mida moodulis käsitletakse
• Ratsionaalne ja emotsionaalne otsustamine
• Argument kui mõtlemise ja juhtimise tööriist:
o argumenteeritud mõtlemisviis
o argumendi olemus ja struktuur
o tõestamise viisid
• Argumenteerimisolukordade analüüs videotes (videod on välja valitud heade näidete toomiseks):
o argumendi struktuur
o väidete selgitamine ja tõestamine – toimivad võtted ja piirangud
o tervikliku argumentatsiooni ülesehitamine vastavalt olukorrale
o demagoogiavõtete analüüs
• Sisukas suhtlus erinevate sihtgruppidega:
o meeldetuletus avalikust esinemisest
o kuulajakonna analüüs
o strateegiate ja argumentide kasutamine erineva kuulajaskonna (nt nõudlik klient, eriarvamusel olev kolleeg, eelarvenõudlik partner) puhul
• Praktilised harjutused: argumenteeritud seisukohtade loomine, ümberlükkamine ja taastugevdamine osavõtjate töös esinevate olukordade näitel.

Koolituse meetodid ja põhimõtted
Kogu koolitus on praktikapõhine, et osalejad omandaksid esmajärjekorras mitte teadmisi, vaid rakendatavaid oskuseid. Koolitusel luuakse teoreetilist konteksti lühiloengute ning harjutuste vormis. Individuaalsetes- ja grupitöö harjutustes kasutatavaid olukordasid saavad kõik osalejad ise välja pakkuda enne koolituse algust. Erinevate õpistiilidega osalejate toetamiseks kasutatakse nii osalejatele jaotatud kirjalikke materjale ja kui koolituse jooksul näidatavaid audio-visuaalseid materjale, samuti võib koolituse käigus toimuda ruumis ringipaiknemist ja liikumist.

Koolituse ajakava:
09:45 - 11:30 Koolitus
11:30 - 11:45 Kohvipaus
11:45 - 13:15 Koolitus
13:15 - 14:00 Lõuna
14:00 - 15:30 Koolitus
15:30 - 15:45 Kohvipaus
15:45 - 17.00 Koolitus
09:30 - 09:45
Saabumine ja hommikukohv
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.

Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Maja taga asuvas Europarklas on parkimistasu 4 EUR/ päev. Parklasse saab siseneda Pille tänavalt või Vana-Lõuna tänavalt Kohale jõudmise info.
09:45 - 17:00
Efektiivsus igapäevajuhtimises - Kuidas olematu investeeringuga olulist konkurentsieelist luua?
Kiiresti muutuvad olukorrad pakuvad uusi võimalusi, kuid kas me oleme suutelised neid võimalusi ära kasutama? Organisatsiooni õppimis- ja kohanemisvõimest sõltub edukus. Ettevõtte tulemust on võimalik kasvatada ka efektiivsemalt tegutsedes. Efektiivsus ei tohi aga tähendada töötajate jaoks stressi ja sära tuhmumist silmades, vaid pigem eduelamusi ja saavutamise vajaduse rahuldamist.

Koolituse eesmärk on
tuvastada ebaefektiivsust äriprotsessides.

Koolitus annab
Koolituse tulemusena on osaleja saanud
• Kõrvaldada ebaefektiivsust enda ja oma meeskonna tegutsemises;
• Luua organisatsioonikultuuri, mis soodustab kiiret õppimist ning tekitab avatust muudatustele;
• Vaid mõne nädalaga teha muudatusi, mis otsustavalt kasvatavad tegutsemise efektiivsust.

Koolitusele on oodatud
Väikeettevõtete juhid, keskastmejuhid, osakonnajuhid, projektijuhid, kes tegutsevad tootmise, panganduse, teeninduse, finants-, tööstuse või ehituse valdkonnas ning on huvitatud oma meeskonna igapäevaste tööprotsesside efektiivsuse suurendamisest.

Teemad, mida koolituse käigus käsitletakse
• Väärtus ja raiskamine. Miks me ei ole efektiivsed? Kaks vaatenurka efektiivsusele
• Protsesside tõhustamine
• Loovad ja analüütilised meetodid efektiivsuse kasvatamiseks
• Kuidas luua innustunud ja motiveeritud õhkkonda töökohal

Koolituse meetodid ja põhimõtted
Koolitus sisaldab tasakaalustatult teooriat ning harjutusi teooriate katsetamiseks praktikas.

Koolituse ajakava:
09:45 - 11:30 Koolitus
11:30 - 11:45 Kohvipaus
11:45 - 13:15 Koolitus
13:15 - 14:00 Lõuna
14:00 - 15:30 Koolitus
15:30 - 15:45 Kohvipaus
15:45 - 17.00 Koolitus

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

AS Äripäev on Eesti Töötukassa koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].