Koolitaja:

Karl Pae

Aeg:

08.12.2020, kell 05:45-13:00

Google Adsis reklaamimine algajale

Google on maailma suurim reklaamikanal ning reklaamimiseks sobilik pea igale ettevõttele, sest reklaamija saab valida täpselt tema ettevõttega seonduvad märksõnad ning neid märksõnu otsivate inimeste valmidus osta on ülikõrge.

 

Google Ads on reklaamide platvorm, mis pakub väga palju erinevaid võimalusi. Google’i otsingus ilmuvatele reklaamidele lisaks saab Adsi kaudu reklaamida ka Youtube’is, Gmailis, erinevates portaalides, blogides jm. Tavalise reklaami kõrval on väga oluline roll taasturundusel ehk kampaaniatel, mis on suunatud klientidele, kes on kodulehte külastanud või muul moel toote või teenuse vastu huvi üles näidanud.

Koolitusele on oodatud 
Google Adsiga esimesi samme tegevad turundajad, Adsiga alustamisele mõtlevad ettevõtjad või ettevõtjad, kes soovivad Google Adsi osas oma agentuuriga paremat dialoogi pidada.

Koolituse tulemusena osaleja:

  • oskab luua lihtsaid ja tulemuslikke turunduskampaaniaid;
  • teab nippidest, kuidas kampaaniate loomist lihtsustada ning kuidas lisaks klikkidele reaalseid tulemusi mõõta;
  • oskab luua reklaame, mis on Google’i eeskirjadega kooskõlas; 
  • teab, millised on Google Adsi võimalused väljaspool otsingureklaame (YouTube, Gmail jm).

Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Koolituse eesmärk on anda osalejale teadmised ja oskused, et luua lihtsaid ja tulemuslikke Adsi kampaaniaid ning mõõta tulemusi, et säästa reklaamikuludelt ning kasvatada käivet.

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Enne koolitust on soovitatav luua endale Google Adsi konto (ads.google.com lehel). Konto loomine on lihtne, lehel on suunavad juhised. Pärast konto loomist on soovituslik keskkonnas ka midagi katsetada ja ringi vaadata, et koolitajalt soovi korral abi saada ning küsimusi esitada. Koolituse raames laiendatakse teadmisi, et toimivaid kampaaniaid luua.

Koolitusele palume kaasa võtta sülearvuti, et õpitud teadmisi kohapeal praktiseerida.

Koolituse läbimine annab põhjalikud teadmised Google Ads Fundamentals eksami sooritamiseks. Eksam on Google’i kinnitus turundaja teadmistele ja oskustele ning on kasulik kõigile, kes turunduse valdkonnas tegutseb ning soovib sellealast tõendit.

 

Koolitus toimub, kui osalejaid on grupis vähemalt 6.

Loe ka koolitusest artikleid: 
"Otsingureklaam ei ole ainus võimalus Google’is reklaamimiseks"

"Kas Google’i reklaamidel ikka klikitakse?"