Helen Klettenberg

Helen Klettenberg

Koolitaja

Helen Klettenberg on tegutsenud strateegilise juhtimise valdkonnas konsultandi ja mentorina üle 8 aasta, keskendudes juhtimissüsteemide arendamisele, protsessijuhtimisele ja jätkusuutlikule juhtimisele. Tema jaoks on oluline, et loodud juhtimissüsteemid oleksid lihtsad ning väärtuslikud.

Sama kaua on Helen tegelenud ka koolitamisega, peamisteks fookusteemadeks on olnud juhtimissüsteemid, protsessijuhtimine ja nendest tulenevate muutuste juhtimine. Ta panustab nii väike- kui ka suurettevõtete juhtimiskvaliteedi teadlikkuse suurendamisse ja parendusvõimaluste leidmisesse.

Helenil on laiapindne kogemus olles koostööd teinud paljude Eesti TOP ettevõtetega. Lisaks erasektori nõustamisele on tal kogemus ka avalikus sektoris, sealhulgas riigikaitses, läbi mille on ta omandanud mitmekülgse ülevaate erinevate sektorite juhtimiskvaliteedist ning enim levinud väljakutsetest.

Heleni väljatöötatud tervikliku lähenemisega juhtimissüsteemid on saanud ka Eesti Kvaliteediühingu innovatsiooni tunnustuse, tänaseks on samalaadseid juhtimissüsteeme juurutatud mitmetes mainekates ettevõtetes üle Eesti.

Eelolevad koolitused

https://static-img.aripaev.ee/ecom/860702fe-14d4-4ffa-b864-23743520345c?fit=inside&width=554&height=240&quality=84&format=webp&withoutEnlargement=true
07.06.2024
Helen Klettenberg
Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad tööstusettevõttesVaataKuidas hinnata juhtimissüsteemi ja protsesside toimimist ning planeerida parendustegevusi?

Protsesside parendamine on järjepidev töö arendamaks organisatsiooni tervikuna, selle tooteid ja teenuseid ning suurendamaks nii sisemist kui ka välist rahuolu. Protsesside parendamise peamiseks eesmärgiks on arendada terviklikku ettevõtte toimimist, sealhulgas minimaliseerida kõrvalekaldeid, vähendada raiskamist, suurendada igapäevast produktiivsust ja efektiivsust.Koolituse käigus hinnatakse praktiliselt oma organisatsiooni protsesside toimimist ja valmib juhendmaterjal tööriistade edaspidiseks kasutamiseks.Koolitus on hea täiendus Protsessijuhtimine tööstusettevõttes koolitusele, kuid ei eelda selle läbimist.

https://static-img.aripaev.ee/ecom/860702fe-14d4-4ffa-b864-23743520345c?fit=inside&width=554&height=240&quality=84&format=webp&withoutEnlargement=true
18.09.2024
Helen Klettenberg
Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad tööstusettevõttesVaataKuidas hinnata juhtimissüsteemi ja protsesside toimimist ning planeerida parendustegevusi?

Protsesside parendamine on järjepidev töö arendamaks organisatsiooni tervikuna, selle tooteid ja teenuseid ning suurendamaks nii sisemist kui ka välist rahuolu. Protsesside parendamise peamiseks eesmärgiks on arendada terviklikku ettevõtte toimimist, sealhulgas minimaliseerida kõrvalekaldeid, vähendada raiskamist, suurendada igapäevast produktiivsust ja efektiivsust.Koolituse käigus hinnatakse praktiliselt oma organisatsiooni protsesside toimimist ja valmib juhendmaterjal tööriistade edaspidiseks kasutamiseks.Koolitus on hea täiendus Protsessijuhtimine tööstusettevõttes koolitusele, kuid ei eelda selle läbimist.