Autor: Veiko Valkiainen • 21. juuni 2024

Milline on edukas juht? 10 põhimõtet pärast mitmesaja liidriga rääkimist

Veiko Valkiainen, juhtimiskoolitaja ja coach
Autor: Jake Farra

Mida tähendab olla edukas juht? Olen rääkinud üle 400 juhiga ja kuuldud tarkuseterad välja sõelunud, süstematiseerinud ja tervikuks sidunud.

Järgnevalt jagan neid õppetunde, et aidata nii endal kui ka kogu tiimil olla veelgi edukamad.

1. Väline edukus on peegeldus isiksuslikust küpsusest

Kõik saab alguse juhi sisemaailmast. Organisatsiooni väline edukus peegeldab juhi isiksuslikku küpsust, mis tähendab, et organisatsioon on oma juhi nägu. Juhid, kes on endaga tööd teinud, on teadlikud oma väärtusmaailmast, baastõekspidamistest ja maailmavaatest. Nad ei ole ainult oma väärtusi teadvustanud, vaid on need ka sügavalt läbi seeditud, iseenda omaks teinud ja igapäevaellu integreerinud, tagades seeläbi isiklike väärtuste kooskõla oma käitumisstiili ja tegutsemismalliga. See sisemine kooskõla on kõrvalolijatele ka tajutav, meelitades ligi just neid õigeid meeskonnaliikmeid.

2. Aita muuta maailm paremaks ja maailm teeb su edukaks

Edu saavutamiseks keskendu sellele, kuidas aidata võimalikult paljusid inimesi. See peegeldab arusaama, et juhtimine ei saa keskenduda mitte ainult kasumi teenimisele, vaid eelkõige kliendi vajaduste mõistmisele, parimate lahenduste pakkumisele ja seeläbi inimeste elukvaliteedi parandamisele. Kasum peaks olema pigem kõrvalprodukt, mitte peamine eesmärk. Juhtide fookus peakski olema sellel, millist mõju nad soovivad maailmas luua, milline on nende ja nende organisatsiooni laiem missioon ning kuidas seda kestlikult saavutada, kusjuures raha on siinjuures pelgalt peegeldus, kuivõrd palju on suudetud pakkuda klientidele väärtust.

3. Kui suudad soovitu endale vaimusilmas ette kujutada, siis suudad selle ka ellu viia

See mõtteviis on inspireeritud eelkõige vestlustest tippsportlastega, kelle suhtumine ja pühendumus eesmärkidele on eeskujuks ka ärimaailmale organisatsioonide juhtimisel. Ambitsioonikat eesmärki iseloomustab see, et alguses võib siht tunduda kättesaamatu või teatud tasandil isegi uskumatu, kuid mille poole samm-sammult püüeldes kasvab usk ja motivatsioon selle saavutamisesse. Nii õpetavad tippsportlased meile ambitsioonikust ja kõrgelennuliste eesmärkide seadmise tähtsust ning eesmärkide tükkideks jagamist.

4. Ainult ellu viidud unistused loevad

Neljas printsiip keskendub pragmaatilisele mõtteviisile, mille järgi vaid need ideed on väärtuslikud, mis päeva lõpuks saavad päriselt ka ellu viidud, rõhutades unistuste elluviimise ja tulemuste saavutamise tähtsust. Kriitilise tähtsusega on ka see, kuidas asju tehakse ning mil moel tulemused koju tuuakse. See tähendab, et eesmärkide saavutamise viis ja protsess on sama olulised kui tulemused ise, andes käesolevale printsiibile õige konteksti ja varjundi.

Faktid

Aastate jooksul kogutud teadmiste põhjal on Veiko Valkiainen kokku pannud juhtimiskoolituse “Kaasaegse juhi väljakutsed iseenda ja organisatsiooni juhtimisel,” mis põhineb Eesti juhtide reaalsetel juhtimispraktikatel ja edukogemustel.

5. Suhted on tähtsamad kui edu

See on minu lemmikprintsiip, mis rõhutab, et juhtimises tuleb keskenduda koostöö jätkusuutlikkusele, mitte lühiajalisele tõhususele. See põhineb usaldusel, aususel ja headel kavatsustel. Kestlik juhtimine on koordineeriv ja toetav, pannes rõhku usalduslikele suhetele. Tööalaste sassis suhete tõttu tekkinud tööstress ja läbipõlemine näitavad, kui olulised on head suhted. Seega on suhete väärtustamine ja arendamine juhtimises edu saavutamiseks fundamentaalne.

6. Edu on meeskonnamäng

Eduka meeskonna juhtimiseks on kolm olulist nüanssi:

* Tugev juht peaks palkama inimesi, kes on oma valdkonna parimad ja juhist oskustelt ja teadmistelt üle. Kui juht ise on tiimis kõige targem või teatud valdkonna ekspert, on midagi valesti.

* Meeskonda liidab ühine väärtusmaailm. Ilma jagatud väärtusteta koostöö ei toimi.

* Mitmekesisus meeskonnas on oluline, sest erinevad rollid nagu ideede genereerimine, teostamine ja kriitika aitavad kaasa meeskonna edule. Meeskonna edu sõltub sellest, kuidas need rollid on kaetud ja iga liige panustab oma unikaalsete annetega.

7. Edu ootab seal, kus lõpeb mugavustsoon

Edu saavutamiseks tuleb eksperimenteerida väljaspool mugavustsooni, mis toetab innovatsiooni ja loovuse kasvu. Tagasilöögid ja eksimused on väärtuslikud õppimisvõimalused. Iganädalastel koosolekutel võiks arutada ebaõnnestumisi ja õppetunde, julgustades katsetama uusi lahendusi. Loovuse arendamiseks tuleks töökorraldusse lisada aeg „molutamiseks“. Ajueksperdid väidavad, et kognitiivsed protsessid töötavad ka siis, kui tegeleme muude asjadega, nagu jalutuskäik või lühike treening. See võimaldab loovatel lahendustel esile tõusta. Innovatsiooni ja loovuse edendamine nõuab avatust eksperimenteerimisele ja teadlikku puhkust tööprotsessis, et leida uusi lahendusi väljaspool mugavustsooni.

8. Eduelamuse ootus trumpab üle hirmu ebaedu ees

Inimesed soovivad kogeda edu ja vältida ebameeldivusi. Juhte on kahte tüüpi: need, kes keskenduvad nõrkustele, ja need, kes rõhutavad saavutusi. Esimesed usuvad, et kriitika motiveerib, teised rõhutavad tugevusi ja edu kordamist. Tunnustamisele keskenduvad meeskonnad proovivad uusi asju ja ei karda ebaõnnestumisi, samas kui kriitikat saavate meeskondade hirm eksimuste ees piirab nende valmisolekut riskida ja uuendada. Mõlemad juhtimisstiilid püüdlevad heade tulemuste poole, kuid nende mõju meeskonna kliimale ja tulemustele on erinev.

9. Edu lõppeesmärk on inimese areng

Ma usun siiralt, et edu lõppeesmärk on inimese isiklik areng. Suurepärased tulemused pole peamine; tähtsam on, milliseks inimeseks meeskonnaliikmed saavutuste poole püüeldes kasvavad. See areng hõlmab nii uute oskuste omandamist kui ka isiklikku kasvu. Edu on vahend, mis aitab inimestel oma potentsiaali avada ja arendada, olles uute eesmärkide seadmisel oluline. Aastaid hiljem meenutades räägitakse pigem sellest, kuidas kogemused on inimeseks olemist rikastanud ja õpetanud väärtusi, hoiakuid ja suhtumist. Isiklik areng ja inimesena kasvamine on edu saavutamise kõige olulisemad elemendid.

Faktid

Loe rohkem infot koolitusest Kaasaegse juhi väljakutsed iseenda ja organisatsiooni juhtimisel

10. Päeva lõpuks tähendab edukas juhtimine oma trooni vabastamist

Viimaseks tahan rõhutada, et eduka juhtimise mõõdupuu on meeskonna iseseisvuse kasvatamine, et nad saaksid ilma juhi pideva sekkumiseta hakkama. Juhi ülesanne on arendada meeskonda nii, et tiim võtaks rohkem vastutust ja teeks iseseisvalt otsuseid. Sarnaselt lapsevanema või terapeudi rollile peab juht looma tingimused, mis võimaldavad meeskonnal kasvada ja iseseisvuda. Protsessi käigus võib meeskonnast kerkida uus liider, võimaldades algsele juhile liikuda uutele väljakutsetele. Juhi karjäär seisneb meeskonna viimise järgmisesse arengufaasi, kus uus juht saab meeskonda edasi arendada.

Need eduprintsiibid peegeldavad mõtte- ja käitumismustreid, mis minu vestluste põhjal paljude juhtide ja tippsportlastega iseloomustavad õnnelikke ja edukaid juhte. Loodan, et see lugemine pani ka sind juurdlema oma tänaste mõtte- ja tegutsemismustrite üle ning teadlikumalt ette võtma muutusi, mis aitaks luua igast päevast parima juhtimiselamuse, samal ajal saavutades tiimiga ka soovitud tulemused.

Faktid

Veiko Valkiainen

Veiko Valkiainen on üle 20-aastase juhtimise arendamise alase töökogemusega professionaal, kes keskendub oma töös meeskondade tulemuslikkuse kasvatamisele läbi juhi ja tema tiimiliikmete mõtte- ja käitumismustrite muutmise. Muuhulgas peab ta ka juhtimispodcasti “Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis,” kus ta püüab leida vastust küsimusele: mida tähendab olla edukas juht? Tema vestluskaaslasteks on nii tegevjuhid, juhtimiskoolitajad-konsultandid kui ka tippsportlased.

Hariduselt on Veiko psühholoog, hetkel on ta doktorant Tartu Ülikooli juhtimise õppetoolis ja uurib isejuhtivaid meeskondi ning organisatsioone. Ta on viinud aastate jooksul läbi hulga juhtimisalaseid koolitusi, seminare ja esitlusi, kus on osalenud sadu juhte. Tal on mitmekülgne töökogemus erinevatest era, avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonidest.