Autor: Tööstusuudised.ee • 25. juuni 2024

Masinate CE-märgistamise valupunktid: nõuded, seadusandlikud muudatused, standardite keerukus

Oktoobris toimub koolitus “Masinate CE-märgistamise alused", kus räägitakse põhjalikult CE-märgistuse reeglitest ja eesmärkidest ning antakse juhiseid, kuidas saavutada vastavus kehtivatele standarditele.

Koolitaja Priit Põdra
Autor: Äripäev

Masinate CE-märgistamine on keeruline protsess, mis nõuab põhjalikke teadmisi ja tähelepanu detailidele. 2023. aastal vastu võetud uus masinamäärus 2023/1230/EL toob kaasa olulisi muudatusi ja uusi nõudeid, mida kõik masinaehitusega seotud osapooled peavad teadma ja järgima.

Tootjad, kes ehitavad või ümberehitavad masinaid, peavad need seadusandlusest tulenevalt CE-märgistama. Masinadirektiivist ja uuest masinamäärusest tulenev CE-märgistuse kohustus kehtestab tehnilised nõuded masinatele ja nende tehnilisele dokumentatsioonile. CE-märgistamata masinaid ei tohi Euroopa Liidus turule lasta ega oma tarbeks kasutusele võtta.

Volitatud mehaanikainsener Priit Põdra on peamiste valupunktide lahendamiseks koostanud koolituse "Masinate CE-märgistamise alused", mille eesmärk on pakkuda kompaktset ülevaadet ELi tootenõuete süsteemist, masinadirektiivi nõuetest masinatele ja nende vastavushindamisest. Koolitus tutvustab ka nõudeid masina teabele ja dokumentatsioonile, sealhulgas masina tehnilise toimiku haldamise reegleid.

5 peamist valupunkti, millega tööstusettevõtted kokku puutuvad:

1. ebapiisav arusaam CE-märgistuse nõuetest;

Kommentaar: paljud insenerid ja tehnikajuhid tunnevad, et nad ei mõista täielikult CE-märgistuse nõudeid ja nende rakendamist oma toodetele.

2. segadus seadusandlike muudatuste osas;

Kommentaar: Euroopa Liidu uue masinamääruse 2023/1230/EL jõustumine toob kaasa mitmeid muudatusi, mis võivad põhjustada segadust tootjatele ja inseneridele.

3. vastutuse ja kohustuste ebaselgus;

Kommentaar: masinaehitusprojektides osalevate isikute kohustused ja vastutused võivad sageli jääda ebaselgeks, mis võib viia probleemide ja vigadeni projekti käigus.

4. dokumentatsiooni koostamise raskused;

Kommentaar: masina tehnilise dokumentatsiooni koostamine võib olla keeruline ja aeganõudev protsess.

5. harmoneeritud standardite keerukus.

Kommentaar: harmoneeritud standardite rolli mõistmine ja nende rakendamine võib olla väljakutseks paljudele inseneridele.

"Masinate CE-märgistamise alused" koolitusel käsitletakse põhjalikult CE-märgistuse eesmärke ja reegleid. Priit Põdra jagab selgeid juhiseid, kuidas saavutada vastavus kehtivatele standarditele. Ta selgitab, kuidas koostada masinale kehtivate nõuete nimistut, hinnata oma kohustusi ja vastutust masinaehitusprojekti osapoolena ning mõista harmoneeritud standardite rolli nende täitmisel.

Faktid

Koolitus "Masinate CE-märgistamise alused"

Toimumisaeg: 22. oktoober

Koolitaja: Priit Põdra

Koolituse eesmärk: Koolituse eesmärk on juhatada teed ELi tootenõuete süsteemi, anda kompaktne ülevaade masinadirektiivi nõuetest masinale ja selle vastavushindamisele ning tutvustada nõudeid masina teabele ja dokumentatsioonile.

Tutvu täpse päevakavaga ja registreeri SIIN.