Autor: Marianne Lõhmus, Äripäeva koolitusäri juht • 14. märts 2024

Koolituskalender: käibemaksukool, andmehaldus, otsustamine

Elame muutuste ajastul, mis paneb meid kohanema ja sunnib kursis olema väga erinevate teemadega. Äripäeva koolitusäri juht Marianne Lõhmus teeb ülevaate lähiaja koolitustest, mis on mõeldud raamatupidamise valdkonna kõikide tasandite praktikutele.

Mare Pork, Heiti Pakk, Silver Toompalu, Tõnis Elling

1. Kuidas saavutada kontroll oma otsuste üle ja tõsta nende kvaliteeti?

“Oskuslik otsustamine" on koolitus, mis keskendub otsuste kvaliteedi parandamisele, õpetades ära tundma mõtlemise lõkse ja tajuvigu ning kasutama otsustamise tehnikaid. See on suunatud juhtidele ja spetsialistidele, kes soovivad oma otsustusvõimet teritada, pakkudes praktilisi harjutusi, grupiarutelusid ja juhtumianalüüse. Koolituse eesmärk on suurendada teadlikkust otsustamisprotsessist ja õpetada, kuidas langetada paremaid otsuseid nii isiklikus kui ka tööalases elus.

Koolitajad: Mare Pork, Heiti Pakk. Järgmine koolitus juba 3. aprillil!

2. Kuidas muuta andmed infoks ja võita rohkem aega otsustamiseks?

Koolitus "Andmehaldus ja -analüüs Excelis raamatupidajatele" on suunatud raamatupidamisvaldkonna praktikutele, kes soovivad oma Exceli oskusi arendada, et muuta andmed väärtuslikuks infoks ja tõhustada oma tööprotsesse. Koolituse eesmärk on arendada süvendatud oskusi Exceli töövahendite kasutamiseks, et parandada andmete töötlemise, analüüsimise ja visualiseerimise võimekust. Osalejad õpivad kasutama Exceli võimalusi, sh liigendtabelit ja PowerQueryd, andmete ülevaatlikuks koondamiseks ja aruandluseks, samuti makrode kasutamist töö automatiseerimiseks.

Koolitaja: Silver Toompalu. Järgmine koolitus juba 10. aprill!

3. Äripäeva käibemaksukool

Äripäeva käibemaksukooli eesmärk on tutvustada osalejatele käibemaksuseaduse suurimaid ohukohti ja selgitada, kuidas vältida maksuriske. Tippkoolitaja Tõnis Elling lähtub koolitusel lisaks seadusandlusele ka värskeimast kohtupraktikast.

4-päevase koolituse käigus vaadatakse koos tuntud maksunõustaja, koolitaja ning käibemaksu raamatu autori Tõnis Ellinguga läbi kõik erinevad käibemaksu käsitlused, seaduse tõlgendusviisid, erijuhud ning kohad, kus ka vilunumad raamatupidajad kipuvad eksima.

Koolitaja: Tõnis Elling. Järgmine koolitus juba 19. aprillil!