Autor: Inga Stelmak, Tallinna Tehnikakõrgkooli lektor ja Six Apples Finance OÜ juhatuse liige • 23. jaanuar 2024

Tõhus finantsjuht suudab kujundada ettevõtte strateegiat ja tulevikku

Finantsjuhi roll on kiirelt arenevas ärimaailmas üha olulisemaks muutumas. Enam ei piisa ainult numbrite kokkulöömisest, vaid tuleb olla nii analüütik, strateeg kui ka uuendaja.

Six Apples Finance OÜ juhatuse liige Inga Stelmak

Toome välja kuus olulist aspekti, mis on seotud finantsjuhtimise rolliga dünaamilises ärikeskkonnas.

1. Analüütika: finants- ja ärianalüüs

Finantsjuht peab valdama nii traditsioonilist rahandussuhtarvude loogikat kui ka suutma analüüsida väärtusahelat ja protsesse. Tähtis on mõista sündmuste ja äriotsuste põhjuse ja tagajärje seoseid. Tänapäeva ärikeskkonnas tähendab see andmete sügavat mõistmist ja võimet neid tõlgendada nii, et saadud teadmisi saaks rakendada ettevõtte kasuks.

2. Tõhusa juhtimisarvestussüsteemi looja ja arendaja

Finantsjuht peab suutma luua ja arendada süsteeme, mis võimaldavad ettevõtte teistel juhtidel ja võtmeisikutel teha läbimõeldud otsuseid. Eesmärk on pakkuda adekvaatset teavet, kasutades selleks võimalikult vähe ressursse. See tähendab sobivate mõõdikute ja aruandlusstandardite loomist, mis aitavad juhtimisel ja suunamisel.

3. Finantsjuhtimine, arendustegevus ja innovatsioon

Finantsjuht on sageli eestvedaja või oluline liige protsessides, mis puudutavad tarkvara valikut, arendustegevust ja efektiivsuse juhtimist. Automatiseerimine ja tehnoloogilised uuendused on tähtsad tegevused, kus finantsjuhi panus on kriitiline. Nende kaudu saab suurendada efektiivsust ja vähendada kulusid.

4. Likviidsuse juhtimine

Finantsjuhi üks olulisemaid ülesandeid on tagada ettevõtte piisav likviidsus. See tähendab võimekust genereerida vaba raha ja kasumit. Likviidsuse juhtimine hõlmab rahavoogude planeerimist ja optimeerimist, tagades, et ettevõte suudab oma kohustusi täita ning samal ajal investeerida kasvu ja arengusse.

5. Protsesside ja väärtusahela mõistmine

Tänapäeva finantsjuht peab mõistma majandusprotsesse ning seda, kuidas on erinevad tegevused ettevõtte väärtusahelas omavahel seotud. See tähendab süsteemse mõtlemise võimet ja oskust näha suurt pilti, et saavutada optimaalseid tulemusi.

6. Eelarvestamine ja prognoosimine

Finantsjuht peab valdama eelarvestamise ja prognoosimise metoodikaid. See hõlmab tulevikku suunatud mõtlemist, turu suundumuste analüüsi ning majanduslike stsenaariumite loomist. Eelarvestamine ja prognoosimine aitavad ette näha ja kavandada tulevikku, vähendades riske ja suurendades võimalusi kasvuks.

Finantsjuhi võimekus strateegiliselt mõelda ja planeerida määrab suuresti ettevõtte edukuse

Finantsjuhi roll dünaamilises ärikeskkonnas on mitmekülgne ja väljakutseid pakkuv. Tõhus finantsjuht pole ainult numbrite valitseja, vaid ka strateegiline mõtleja, kes aitab kujundada ettevõtte tulevikku. Ta peab olema suuteline analüüsima ja tõlgendama teavet, juhtima innovatsiooni ja arendustegevust, tagama ettevõtte finantsstabiilsuse ning olema kursis kõigi protsesside ja väärtusahela aspektidega.

Finantsjuhi roll on pidevas muutumises, kohanedes uute tehnoloogiate, muutuvate majandustingimuste ja ärivajadustega. Kokkuvõetult on finantsjuhi ülesanne lisaks ettevõtte finantside juhtimisele aidata kujundada firma strateegiat ja tulevikku, toetudes tugevale analüütilisele taustale ja sügavale ärilisele mõistmisele. Finantsjuhi võimekus näha ette ja planeerida, kombineerituna uuenduslikkuse ja efektiivsusega, määrab suuresti ettevõtte edukuse konkurentsitihedas ärikeskkonnas.

Faktid

Kui soovid finantsjuhtimisest rohkem teada saada, siis osale 8-päevasel koolitusel „Finantsjuhtimise arenguprogramm”, et teha tööelus järgmine samm ja liikuda edasi finantsjuhi positsioonile.