Autor: Andres Kostiv, Futurist digiteenuste strateeg ja töötubade korraldaja • 12. detsember 2023

Kas tehisintellekt suudab disainida inimesele sobiva kasutajakogemuse?

Kasutajakogemuse disain on inimeselt-inimesele töö. Disaineri eesmärgiks on luua tooteid ja teenuseid, mis on inimese jaoks lihtsalt ja mugavalt kasutatavad. Kasutajasõbraliku masinaga saab ka tehnikavõõras inimene kergelt hakkama, ning tal on sellega meeldiv suhelda.

Futurist.ee UI/UX disainer ja IT Koolituse koolitaja Andres Kostiv.
Autor: Äripäeva Akadeemia

Kasutajakogemuse ehk UX (user experience) disainimise töö hõlmab samas palju andmeanalüüsi. Disainerid uurivad põhjalikult inimeste käitumist, analüüsivad nende soove ja vajadusi, katsetavad erinevaid lähenemisi. Visuaalse kujunduse ja esteetiliste otsusteni jõuab kasutajakogemuse disainer alles lõpliku vormistamise faasis tööle viimast lihvi andes.

Nagu iga teise mahukat andmeanalüüsi vajava erialaga, on ka kasutajakogemuse disainis aktuaalseks muutunud küsimus, kuidas suudaksime seda tööd delegeerida AI-le? Kas tehisintellekt, kes on ise masin, suudab üldse psühholoogilises mõttes inimest mõista? Kas see päriselt oskaks teha meie, inimeste vajadustest lähtuvaid otsuseid?

Inimene käitub pigem sisetunde järgi

Inimeste otsused põhinevad sageli intuitsioonil, elu jooksul väljakujunenud eelistustel või hetkel hinges valitsevatel näiliselt irratsionaalsetel tunnetel. Tehisintellektil on muljetavaldav arvutusressurss, mis laseb sel töödelda tohutuid andmemahtusid ning teha nende põhjal loogilisi otsuseid, kuid puudub arusaam inimese emotsioonide nüanssidest. AI suudab analüüsida inimeste käitumist ja mustreid, nende taga olevate otsuste põhjused jäävad masinale aga mõistetamatuks. Seetõttu ei pruugi AI poolt disainitud ja äärmiselt loogiline kasutajaliides alati olla parim lahendus.

Kasutajakogemuse disaini ei ole võimalik edukalt teostada inimliku empaatiata. Aga inimese emotsioonide mõistmine, tema vajaduste etteaimamine ja ennetamine on tehisintellekti jaoks väga keerulised ülesanded. Kindlasti saab AI säästa meie aega uuringute tegemisel ja tööprotsesside optimeerimisel, ent hea kasutajakogemuse loomiseks on kindlasti vajalik kaasata empaatilise otsustusvõimega inimdisainer.

Tehisintellekti ja inimese sünergia

Sarnaselt tuleks arvestada tehisintellekti piirangutega digiteenuste disainimisel. AI saab suurepäraselt hakkama rutiinsete ja korduvate päringutega, samas kui klienditeeninduses tuleb igapäevaselt ette emotsionaalselt laetud olukordi. Sellistes situatsioonides võib tehisintellekt kasu asemel suurt kahju teha: inimene oskab õigel hetkel sammu tagasi astuda ja kasutaja rahulikult ära kuulata, samas kui masin püüab jätkata oma matemaatiliselt loogilist rada pidi ning kasutaja lihtsalt marru ajab.

Tõhus hübriidlahendus on siin automaatika ja inimese koostöö, kus nii klienditeenindaja kui tehisintellekt saavad panustada oma tugevustega. Kui vestlusrobot pakub suures mahus kiireid vastuseid standardsetele küsimustele, saab teenindaja keskenduda keerukamatele päringutele, kus kliendiga otsekontakt on hädavajalik.

Personaliseeritud kasutajakogemus on intuitiivsem

Kuna tehisintellekt suudab kasutaja käitumismustreid jooksvalt analüüsida, on sel teoreetiliselt võimalik ennustada, mida inimene parasjagu otsib või teha soovib. Selle alusel saab kasutajaliidest jooksvalt isikupärastada ja ootustega kohandada. Eduka AI soovitused põhinevadki kasutaja hetkevajadustel ja lihtsustavad teenuses navigeerimist. Mis võiks olla veel parem teenindus, kui iga sinu soovi ette aimamine?

Samamoodi saab AI aidata meil mõista kasutajaskonna kui terviku tõeliseid vajadusi. Mahuka andmeanalüüsiga on võimalik tuvastada murekohti ning täiustamist vajavaid valdkondi, mis inimanalüütikul kahe silma vahele võivad jääda. Andmepõhiseid otsuseid tehes on meil kindlus, et disainime tõepoolest kasutajakeskseid tooteid ja teenuseid, mida inimesed päriselt vajavad.

AI on inspireeriv assistent

Kasutajakogemuse disainimisel on vajalik läbi mängida terve galerii erinevaid võimalikke kasutajaid: milline on nende sotsiaalne taust, mida nad teenuselt ootavad, mis on nende vajadused, kus nad elavad, kuni selleni välja, millised on nende hobid ja koduloomad. Tehisintellekt on suurepärane assistent, kes omab meeletus koguses teavet inimkonna ja kitsamalt ühe rahva kohta. AI jaoks ei ole mingi probleem kiirelt genereerida kümneid asjakohaseid kasutaja persoonasid koos taustalugude ning värvikate detailidega. Samuti suudab see välja pakkuda sadu realistlikke kasutajateekonna kombinatsioone, mille peale inimdisainer lihtsalt ei tuleks.

Õnneks oskab AI ka ära arvata, millised kombinatsioonid on tõenäolised või kasutajate seas populaarsed. Selliste soovituste ja ülevaadete põhjal on meil palju lihtsam edasisi disainivalikuid teha.

Siiski tuleks sellele fantastilisele abilisele saladuste usaldamisel olla ettevaatlik. Mahukate teabehulkade analüüsist võib meile olla palju kasu, kuid me ei saa avalikke AI-teenuseid kasutades tegelikult lõpuni kindlad olla, kellega me delikaatseid äriandmeid jagame.

Faktid

Andres Kostivi koolitus "UI/UX – Kasutajakogemuse ja kasutajaliidese disain" alustab juba varsti!