Autor: Eero Sikka • 1. detsember 2023

5 põhjust, miks meeskonnad ei toimi

Eero Sikka
Autor: Raul Mee

“Mitte strateegias või tehnoloogias vaid hoopis suurepärases meeskonnatöös peitub tõeline konkurentsieelis. See on ühtepidi võimas ja samas haruldane” Patrick Lencioni

Meeldib see meile või mitte, aga paljud meeskonnad tegelikult ei toimi. Seda on ka keeruline vältida kuna need koosnevad ebatäiuslikest indiviididest. Olgu siis tegu korvpallimeeskonna või ettevõtte juhtkonnaga, sisemine poliitika ja selguse puudus on pigem reegel kui erand. Sellegipoolest on meeskonnatööle keskendumine eriti kriitiline just ettevõtte juhtkonnas kuna just neist sõltub, kuidas ülejäänud inimesed üksteisega koostööd teevad.

Saades kogu organisatsioon ühes suunas liikuma, on võimalik edu saavutada ükskõik mis turul, ükskõik milliste konkurentide vastu. Iga kord kui ma sellest juhtidele räägin, on nad sellega nõus, samas tundub neile seda pea võimatu saavutada. Õnneks on olemas lahendus ebaefektiivse meeskonnatööga seotud väljakutsetele, aga see ei ole kindlasti lihtne. Meeskonna koostöövõime parandamine nõuab julgust ja distsipliini, mis on paljudele raske.

Et aru saada, kus sa hetkel oma meeskonnaga oled, on hea küsida endalt järgmiseid küsimusi:

1. Meeskonna liikmed on aruteludes kirglikud ega hoia oma seisukohti tagasi?

2. Meeskonna koosolekud on huvitavad ja tulemuslikud?

3. Meeskonna liikmed lõpetavad diskussioonid selge lahenduse ja konkreetse tegevusplaaniga?

4. Meeskonna liikmed esitavad üksteisele väljakutseid ideede, plaanide ja tegevuste osas?

5. Meeskonna tulemused on kõigile olulisemad kui isiklik heaolu ja isiklikud tulemused?

Kuigi ükski meeskond ei ole kunagi valmis ja ka parimatel on väljakutseid mõne ülal välja toodud teemaga, siis edukad meeskonnad teevad pidevalt tööd, et vastus kõigile ülal püstitatud küsimustele oleks “jah”. Kui sa vastasid “ei” mõnele neist küsimustest, siis teie meeskonnatöös on parandamisruumi.

Esimene samm meeskonnatöö parandamisel on mõista, et ebaefektiivsusega seotud takistusi on viis ja igaühele tuleb eraldiseisvalt tähelepanu pöörata.

USALDUSE PUUDUMINE

Mille tulemusel ei julgeta üksteisele oma nõrkusi ja haavatavust näidata, st inimesed ei ole omavahel siiralt avatud. Kui inimene ei saa oma nõrkusi näidata, peab ta hakkama neid varjama (meil kõigil on nõrkuseid), selle tagajärjeks on…

KONFLIKTIHIRM

Vähese usaldusega meeskondades räägitakse silutud juttu, hoidutakse kirglikust ja otsekohesest arutelust, et konflikte vältida. Kui asjadest ei räägita otse, võtavad võimu väljaütlemata mõtted ja eriarvamused ning seljataga käivad arutelud.

VÄHENE PÜHENDUMINE

Inimesed ei pühendu, sest liikmed ei ole kirglikult ja otsekoheselt oma arvamusi välja öelnud ja üksteisega läbi arutanud. Inimesed ei võta otsuseid omaks ega pühendu nende elluviimisele – kuigi nad võivad koosolekutel nõussejäämist teeselda. Loomulikuks tagajärjeks sellele on…

KOHUSTAMISE VÄLTIMINE

Teineteistelt ei nõuta aru ja vastutusest hiilitakse kõrvale. Ilma end selge plaani või tegevusega sidumata on ka kõige pühendunumatel inimestel raske oma kolleege vastutusele võtta käitumise eest, mis meeskonna huvisid kahjustada võivad. Kuna üksteist ei kohustata on selle tagajärjeks…

ÜKSKÕIKSUS MEESKONNA TULEMUSTEST

Mis tähendab, et meeskonna liikmed keskenduvad pigem isiklike vajaduste ja hüvede (karjäär, tunnustus, ego) saavutamisele.

Hästi kokku töötav meeskond loob organisatsioonile väga suure konkurentsieelise ning on lisaks ka võimas vahend eristumiseks. Selline meeskond ei raiska aega arutamaks teisejärgulisi teemasid ega tule iganädalaselt tagasi samade teemade juurde seetõttu, et inimesed ei suuda otsustada või ei pühendu päriselt otsuste elluviimisele. Hästi toimiv meeskond suudab vähema ajaga oluliselt rohkem saavutada, sest neil on vähem kõikvõimalikke segajaid ja omavahelisest suhetest tingitud frustratsiooni. Reeglina ei lahku ka top tegijad hästi toimivatest meeskondadest.

Hea meeskonnatöö ei tähenda keeruliste juhtimisteooriate või inimpsühholoogia valdamist, pigem terve mõistuse kasutamist koos püsivuse ja kõva distsipliiniga. Head meeskonnad töötavad kokku eelkõige seetõttu, et nende liikmed on eelkõige inimlikud. Nad mõistavad enda ja teiste ebatäiuslikkust ja neile on okei olla haavatav.

Faktid

Meeskonnakoolituse praktiline töötuba aitab üle saada viiest meeskonnatööga seotud takistusest ja maksimeerida meeskonna tugevusi.

Koolitus keskendub viiele üksteisega seotud teemale:

• USALDUSE loomine

• KIRGLIKU JA OTSEKOHESE ARUTELU võimaldamine

• Otsustele PÜHENDUMINE

• Üksteise KOHUSTAMINE

• MEESKONNA TULEMUSTELE keskendumine

Eero Sikka juhtis Telias ärikliendi äri ning on konsultandi ja coachina seejärel toetanud organisatsioone nende tulemuslikkuse kasvatamisel viimased 10 aastat. Tal on kogemusi suure hulga erinevate organisatsioonidega 10-s erinevas riigis Euroopas ja Aasias. Eero on oma ettevõttega Äripäeva 2023 koolituse TOP-i võitja.