Autor: Helen Klettenberg • 9. august 2023

7 nõuannet kvaliteedijuhtimise täiustamiseks

Foto autor: Rain Jüristo
Autor: Helen Klettenberg

Suurepärane kvaliteedijuhtimine on tööstusprotsesside pideva arendamise nurgakivi. Suundumus näib olevat see, et kvaliteetne toode või teenus peab olema nii jätkusuutlik kui ka majanduslikult elujõuline, ressursitõhusalt toodetud, kasulik, kättesaadav ja ohutu. On ütlematagi selge, et toodete kvaliteet ja kliendi usaldustunne mängib ettevõtte edus üliolulist rolli. Kvaliteetne organisatsioon on selline, kus tegeletakse pidevalt protsesside efektiivistamise ja arendamisega ning seda toetab tugev kvaliteedijuhtimissüsteem.

Faktid

30.08 toimub uus Äripäeva Akadeemia koolitus "Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad tööstusettevõttes". Koolitusel käsitletakse teoorias ja praktikas enimlevinud kvaliteedijuhtimise tehnikaid kui ka koolitaja enda väljatöötatud lihtsustatud parendamise mudeleid.

Järgnevalt olen toonud välja 7 nõuannet, mis aitavad kvaliteedistandardeid alati kõrgel hoida ja tagada, et teie kliendid on teie pakutava teenuse ja toodetega rahul.

1. Ehitage üles ettevõtte kultuur, mis rõhutab kõrgeid kvaliteedistandardeid.

Kvaliteedi parendamist rõhutava töökultuuri loomine on suurepärane viis hoida kvaliteedijuhtimine töötajate mõtteis esiplaanil. Üks konkreetne strateegia selle kultuuri tugevdamiseks on töötajate premeerimine kvaliteedile pühendumise eest. Samuti on oluline kõikide tasandite teadlikkus, kaasatus ja läbimõeldud koolitamine. Kvaliteedijuhtimise põhimõtete olulisust tuleks töötajatele tutvustada juba nende esmasel sissejuhataval koolitusel. Lisaks tuleks uute protsesside kasutuselevõtul rõhutada kvaliteedistandardite järgimist, see on järjepidev töö paremate tulemuste suunas.

2. Töötage välja üksikasjalik kvaliteedikontrolli programm.

Tootmisprotsesside kvaliteedikontrolli etapp on toote täpse disaini tagamiseks ülioluline. Sageli on see tootja viimane võimalus enne toote tarnimist avastada kõik disainivead, seega on põhjalik kontrolliprotsess hädavajalik. Looge ja juurutage kvaliteediplaan, mis vastaks kõrgematele standardinõuetele, kõikide osapoolte ootustele ning muudele olulistele juhenditele. Koostage mõõdikute ja vahe-eesmärkide kontroll-loend, mida kasutada kvaliteediplaani järgimise hindamiseks.

3. Hinnake oma organisatsiooni vastavust pideva täiustamise mudelile.

Selleks on lihtsaim viis kasutada mõnda enesehindamisetööriista. Oluline on, et tööriist kataks planeerimise, elluviimise, hindamise ja parendamise elemente, ehk pideva parendamise mudelit, tuntud ka kui PDCA mudel. Õigeid enesehindamise tööriistu kasutades on võimalik hinnata organisatsiooni juhtimiskvaliteedi küpsusastet ja trende. Kogutud andmeid saab kasutada statistiliseks analüüsiks, mille tulemusel planeerida erinevaid parendus- ja innovatsioonitegevusi ning tagada organisatsiooni mitmekülgne jätkusuutlikkus.

4. Uuendage oma riskide ja võimaluste vaade.

Trend on, et pooled organisatsiooni riskidest ja võimalustest võivad olla tuvastamata, sest protsesside analüüsimise meetodid ei ole ajakohased. Millal viimati organisatsiooniüleselt või protsessipõhiselt riskidele ja võimalustele peale vaatasite?

5. Kasutage kvaliteedi parendamise tehnikaid ja tööriistu.

Kuigi alati on tore välja pakkuda uusi tehnikaid ja ideid, mis võivad teie ettevõtet edasi viia, ärge unustage ära kasutada populaarseid tööriistu ja süsteeme, mis on end juba tõestanud. Samuti hankige teavet oma protsesside toimimise kohta, selleks on mitmeid võimalusi, alates klientidelt tagasiside küsimisest kuni erinevate analüüsitööriistadeni välja.

Tööriistad peavad olema lihtsad ja agiilsed. Näiteks protsessi kõrvalekallete ja juurpõhjuste analüüsi metoodikad, statistiline ja kulusäästlik analüüs ning andmepõhine protsesside modelleerimine.

6. Planeerige perioodilised siseauditid.

Siseauditid on suurepärane viis protsesside tõhususe ning regulatiivsete standardite järgimise hindamiseks. Siseauditid võivad samuti aidata parandada sisemist ja välist rahulolu ning aidata valmistuda välisteks ohutus- ja vastavushindamisteks. Koolitage välja oma auditeerimismeeskond, hoidke neid pädevatena ja planeerige protsessipõhised auditid. Kindlasti ärge looge liiga keerukaid auditeerimissüsteeme, mida ei ole võimalik täita, sellega seate endale vaid täiendavad takistavad tegurid.

7. Keskenduge pidevale parendamisele

Võtke alati omaks uued ideed ja kontseptsioonid, mis võivad teie kvaliteedijuhtimist veelgi täiustada. Kuulake, mida teie töötajad räägivad, kaasake neid arendusprojektidesse. Võtke aega nende kuulamiseks ja pange nad tundma end rühma teretulnud osana. Edukad pideva parendamise programmid on keskendunud töötajate kaasamisele.