Autor: Margo Loor • 20. aprill 2023

Viis väitluskoolitaja soovitust, kuidas otsuseid paremini argumenteerida

Eesti kõige kogenum mõtlemis-, kõne- ja väitlusoskuste koolitaja Margo Loor

Halbade uudiste teatamine on kõigile ebamugav väljakutse ja sageli just juhtide igapäevaelu lahutamatu osa. Kuidas oma juhtimisotsuseid ja seisukohti keerulistes olukordades veenvalt argumenteerida? Eesti kõige kogenum mõtlemis-, kõne-, ja väitlusoskuste ekspert ning Aasta Koolitajaks valitud Margo Loor annab nõu, kuidas oma seisukohti ja otsuseid efektiivselt edasi anda.

Faktid

Osale Margo Loori koolitusel "Argumenteerimine juhtimises"

1. Omanda elementaarsed argumenteerimisoskused

Meie ajalooline taust mõjutab argumenteerimisoskust väga oluliselt. Aastakümneid oli selle teema õpetamine koolide õppekavadest väljas, mistõttu ei saa eeldada, et oleme argumenteerimises samal tasemel kui teised riigid. Sellegipoolest oleme järk-järgult liikumas pigem skandinaavialiku organisatsiooni- ja juhtimiskultuuri poole. Kui 20 aastat tagasi alustasime väga hierarhilisest süsteemist, siis praeguseks on see juba palju muutunud. Täna lähevad keskealised juhid argumenteerimisoskuste koolitusele, sest noorem põlvkond töötajaid on juba teistsuguses kultuuriruumis üles kasvanud ning nad tahavad enda arvamusi vägagi argumenteeritult jagada. Sellega toime tulemiseks on vaja uusi oskusi ja teadlikku lähenemist, et oma otsuseid või arvamusi põhjendatult edastada. Hea uudis on see, et argumenteerimisoskus ei ole kaasasündinud, vaid seda on võimalik igaühel õppida.

2. Suurenda oma argumentide kvaliteeti

Hea argumendi puhul ei ole argumenteerija positsioon ettevõttes oluline. Võim ja jõupositsioon ei muuda argumenti kaalukamaks. Otsustavaks saab hoopis argumendi kvaliteet. Selle mõistmine on märk skandinaavialikust juhtimisest ja näitab ettevõtte ning juhtide avatust muutustele.

3. Kuula ja püüa teist inimest päriselt mõista

Oluline on mõista, et otsustest teavitamisega kaasneb enamasti alati emotsionaalse reaktsioon. Enne kui üldse argumentideni jõutakse, tuleb inimene mõtlema panna ja muuta ta negatiivset suhtumist. Kuidas aga saada inimene mõtlema? Siin toimib tihti hea reegel - kui inimene kuuleb, et ta on kuulatud, on suurem tõenäosus, et ta lõpetab või unustab negatiivsuse. Andes talle märku, et tema mure on päriselt kuulatud ja mõistetud, on lihtsam liikuda edasi argumenteerimiseni ja leida sobiv lahendus.

4. Multikultuurses töökeskkonnas selgita rohkem

Mitmekesisus aitab kindlasti inimesed avatumaks muuta. Arvestama peab, et erineva taustaga inimesed mõtlevad erinevalt, mistõttu on vajalik oma seisukohti ka rohkem väljendada. Selgitamise vajadus paneb inimesed oma otsuseid rohkem läbi mõtlema, seega liigutakse multikultuursetes ettevõtetes palju tempokamalt argumenteeritud juhtimiskultuuri poole.

5. Kaasa inimesed (ka ebapopulaarsete) otsuste kujundamisse

Kui inimesed on otsuse kujundamises osalenud, siis on nad näinud, mis protsess on selle ebapopulaarse otsuse taga. See muudab selle otsuse põhjuse nende jaoks selgemaks. Kui jätta meeskond sellest protsessist välja ning juhina ühel hetkel otsusest lihtsalt teada anda, ei ole inimesed selleks valmistunud ja sageli on esimene reaktsioon negatiivne. Konteksti ja põhjuste teadmine muudab meeskonna otsuste suhtes palju leplikumaks.