Tanel Tiits

Tanel Tiits

Kinnisvara korrashoiuvaldkonna ekspert ja koolitaja

Tanel Tiits on omandanud kinnisvaraalase kõrghariduse Eesti Maaülikoolis kinnisvara planeerimise ja hindamise erialal. Ta omab kõrgeimat erialast kutsekvalifikatsiooni – kinnisvara haldusjuht tase 6.

Aastal 2002 alustas Tanel tööd Eesti suurima kinnisvaraettevõtte Riigi Kinnisvara ASi lõuna piirkonna haldurina ja 2005. aastal mahtude kasvades lõuna piirkonna juhina, tõustes 2016. aastal juhatuse liikmeks. Juhatuse liikme ametikohal töötas ta 2018. aastani.

Tanel on osalenud erinevate Eesti suurimate kinnisvaraprojektide elluviimise juures. Märkimist väärivad Koidula Raudteepiirijaam, Eesti Rahva Muuseumi uus hoone Tartus, Tallinna nelja ministeeriumi ühishoone ehk nn superministeerium, Tallinna Vangla projekt ja Tartu Vangla. Lisaks on ta olnud kümnete ainulaadsete kinnisvaraprojektide juures alates ehitusest kuni kliendile nn. korrashoiupaketi väljatöötamiseni.

2007- 2011 juhtis Tanel Mainori Kõrgkoolis kinnisvara arenduse õppetooli, kus tema ülesandeks oli välja töötada valdkonnapõhine õppekava, leida sobivad õppejõud, olla bakalaureusekraadi kaitsmise komisjonide esimeheks ja kinnisvaraalase õppe eestvedajaks.

Aastal 2009 tunnustas Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit Tanelit aunimetusega „Aasta 2009 Kinnisvarahaldur Eestis“. Alates 2012 aastast on Tanel aktiivselt panustanud kinnisvarakorrashoiu alaste loengute lugemisele, esinedes iga-aastaselt Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu korraldatavatel koolitustel. 2015. aastal tunnustas Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate liit teda aunimetusega „Kinnisvara korrashoiu lektor“ olulise panuse eest Eesti korrashoiuvaldkonna kujundamisse

Aastast 2018 juhib Tiits ettevõtet TTS, mille üheks eesmärgiks on korrashoiuvaldkonna asjatundjana teha koolitusi ja koostada eksperthinnanguid.