Priit Põdra

Priit Põdra

Priit Põdra on volitatud mehaanikainsener, kes on omandanud 1991. a magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis ja 1997.a doktorikraadi Rootsi Kuninglikus Tehnikaülikoolis.

Priit Põdra on töötanud juhtimiskonsultandina ja tippjuhina nii infotehnoloogia valdkonnas kui ka masina- ja metallitööstuse suurettevõttes, koostanud kümneid ekspertarvamusi ja läbi viinud mitmeid arendusprojekte. Praegu on Priit tegev tööstusaudiitori, assessori ja koolitajana.

Priidul on pikaajaline töökogemus õppejõuna Tallinna Tehnikaülikoolis (tugevusõpetus, masinaelemendid, kvaliteedijuhtimine inseneerias). See on loonud võimaluse mõtestada ka keerukamaid inseneeria kontsepte didaktiliselt lihtsalt sidudes need ühtseks loogiliseks tervikuks läbi ärikeskkonna loogikate ja tehnikavaldkonna igapäevapraktikate prisma.

Eelolevad koolitused

https://static-img.aripaev.ee/ecom/88fae33c-af3e-4ead-a26e-8d618fdce972?fit=inside&width=554&height=240&quality=84&format=webp&withoutEnlargement=true
12.06.2024
Priit Põdra
Masinate CE-märgistamise alusedVaataEuroopa Liidu Masinadirektiiv ja selle rakendamine praktilises inseneerias

Euroopa Liidus võeti 14.06.2023 vastu masinavaldkonna uus õigusakt - Masinamäärus 2023/1230/EL, mis hakkab kehtima alates 14.01.2027 ning asendab Masinadirektiivi. Uus määrus peegeldab kaasaegse tehnika ja infotehnoloogia suundumusi ning nende rakendust masinais. Täpsustatud on nii varasemat sisu kui lisatud uusi nõudeid. Olulisemaid muudatusi kajastatakse ka koolitusel. Koolitusel antakse ülevaade toodete CE-märgistuse eesmärgist ja reeglitest ning selgitatakse masinaehitusprojekti osapoolte kohustusi ja vastutust. Iga osaleja saab juhised, kuidas tuvastada oma konkreetsele tootele seatud nõuded ja luua tehnilised lahendused nende täitmiseks. Masinadirektiivi (ja uue Masinamääruse) mõtte ja nõuete tundmine aitab teha õigeid insenertehnilisi ja ärilisi otsuseid.

https://static-img.aripaev.ee/ecom/88fae33c-af3e-4ead-a26e-8d618fdce972?fit=inside&width=554&height=240&quality=84&format=webp&withoutEnlargement=true
03.12.2024
Priit Põdra
Masinate CE-märgistamise alusedVaataEuroopa Liidu Masinadirektiiv ja selle rakendamine praktilises inseneerias

Euroopa Liidus võeti 14.06.2023 vastu masinavaldkonna uus õigusakt - Masinamäärus 2023/1230/EL, mis hakkab kehtima alates 14.01.2027 ning asendab Masinadirektiivi. Uus määrus peegeldab kaasaegse tehnika ja infotehnoloogia suundumusi ning nende rakendust masinais. Täpsustatud on nii varasemat sisu kui lisatud uusi nõudeid. Olulisemaid muudatusi kajastatakse ka koolitusel. Koolitusel antakse ülevaade toodete CE-märgistuse eesmärgist ja reeglitest ning selgitatakse masinaehitusprojekti osapoolte kohustusi ja vastutust. Iga osaleja saab juhised, kuidas tuvastada oma konkreetsele tootele seatud nõuded ja luua tehnilised lahendused nende täitmiseks. Masinadirektiivi (ja uue Masinamääruse) mõtte ja nõuete tundmine aitab teha õigeid insenertehnilisi ja ärilisi otsuseid.