Lauri Säärits

Lauri Säärits

Lauri Säärits on 25-aastase tööstussektori kogemusega nii spetsialisti, keskastme juhi kui tippjuhina. Pikaajaline töökogemus erinevate tööstusettevõtete funktsioonide spetsialisti ja juhina on andnud hea ülevaate peamistest tootmisega seotud väljakutsetest ning seda nii detailide tasandil kui ka suure pildi kontekstis. Juba rohkem kui 10 aastat on Lauri suurimaks kireks Lean juhtimine ning selle rakendamine erinevates organisatsioonides. Lisaks praktilise rakendamise kogemusele nii spetsialisti kui tippjuhina on Lauri ennast Leani alaselt täiendanud nii praktilistel kui teoreetilistel koolitustel Eestis, Poolas, Belgias, Suurbritannias kui ka Leani sünnimaal Jaapanis. Koolituse raames jagab Lauri teadmisi spetsialisti kogemusest lähtuvalt ning toob näiteid erinevate süsteemide ja programmide rakendamiste võimalustest. Talle on oluline, et koolitusel osaleja saab aru planeerija rollist tootmistsüklis ning vajalikest mõõdikutest ja tööriistadest planeerimise efektiivsemaks muutmisel.