Kea Karja

Kea Karja

Kea on omandanud Tallinna Tehnikakõrgkoolis mehaanikainseneri diplomi ning Tallinna Tehnikaülikoolis tehnikateaduste kraadi tootmistehnika erialal. Kea on alates õpingute algusest olnud tööl ja praktikal erinevates tootmisettevõtetes, sest on alati pidanud oluliseks teoreetiliste teadmiste sidumist praktikaga. Dekaadi jooksul on ta töö- ja praktikakogemusi ning teadmisi ammutanud nii elektroonika-, plasti-, elektri- kui ka metallitööstuses. Kea põhisuunaks on olnud tootmine ja tootmisplaneerimine – suurtes ettevõtetes on ta saanud tugeva põhja protsessipõhisest tootmisjuhtimisest ja -planeerimisest ning väiksemates ettevõtetes on joonistunud selgemalt välja operatiivplaneerimise suurem osakaal. Keal on selge teadmine, kuidas metoodikad erinevad projektipõhisel ja seeriatootmisel ning seejuures on mõistlik rakendada erinevaid tööriistu ja põhimõtteid.