Kati Tikenberg

Kati Tikenberg

Koolitaja ja juhtimiskonsultant

Kati on lõpetanud Tallinna Ülikooli andragoogika eriala ning Akadeemias Nord psühholoogia magistriõppe. Koolitaja-konsultandina on ta end lisaks täiendanud praktilistel psühholoogiaalastel täiendkoolitustel. Kati on läbinud NLP (neurolingvistiline programmeerimine) Master Practitioneri väljaõppe ja sisekoolitaja-konsultandi arengukursuse ning ta omab täiskasvanute koolitaja 7 taseme kutsetunnistust.

Täna on Kati ennast täiendamas 2,5 aastasel coachi ja superviisori väljaõppel ISCI-s.Katil on koolitajana suurepärane oskus ka keerukas materjal teha õppijale kergelt omandatavaks ja arusaadavaks. Koolituste läbiviimisel peab ta väga oluliseks pakkuda inimestele hästi organiseeritud teadmisi, mis aitavad neil saavutada tulemusi ning tõsta terve organisatsiooni efektiivsust. Tema jaoks oluline näidata koolitusel osalejatele nende organisatsiooni süsteemsust ja "suurt pilti" - kuidas üks valdkond on teisega seotud ning millisel viisil need seosed aitavad jõuda soovitud muutuste saavutamiseni.