Uute ärivõimaluste testimine ja innovatsioon

Kuidas leida uusi ärivõimalusi ja disainida innovatsioonieksperimente?

Koolituse tulemusena mõistad innovatsiooniprotsessi ja oskad ellu viia innovatsioonieksperimente - neid disainida, nende abil andmeid koguda, analüüsida ja teha argumenteeritud juhtimisotsuseid muudatuste elluviimisel ja nende juhtimisel.

 

Koolitusel saad oma äri põhjal eksperimente disainida ning pärast koolitust on võimalik eksperimendid reaalses keskkonnas valideerida. Kogutud andmed võimaldavad teha edasisi juhtimisotsuseid konkreetse projekti elluviimiseks.

 

Pea kõik muutuste juhtimisega kokkupuutuvad inimesed on erakordselt suure surve all – piiratud ressurssidega tuleb kiirelt leida uusi lahendusi uutele probleemidele. Käesolevasse koolitusse on kompaktselt pakendatud praktilised protsessid ja tööriistad, mis võimaldavad muutuste juhtidel süsteemselt läheneda innovatsioonile, valideerida uusi ideid ja võimalikke lahendusi, et edu ei oleks juhuslik.

 

Koolitusel saad vastuse küsimustele:

Kuidas valideerida probleemi ja võimalikku lahendust?

Kuidas leida tulevikutrendide seast uus suund ja jätkusuutlik ärimudel?

Kuidas kogutud andmeid analüüsida?

Millisesse uuendusse investeerida ja miks?

 

Koolituse eesmärk on anda osalejatele põhjalik ülevaade tulevikutrendide analüüsist, andmete kogumise meetoditest (innovatsioonieksperimendid) ja uute ärivõimaluste avastamisest koos praktilise eksperimentide disainimise kogemusega.

 

Koolitusele on oodatud ettevõtete innovatsioonijuhid, arendusjuhid, tegevjuhid ning kõik spetsialistid, kelle tegevus toetab äriarendust ja innovatsiooni.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Vajad lisainfot ja kinnitust, et sinu idee(d) on väärt elluviimist?
 • Tegutsed piiratud ressursside tingimustes ja ebaõnnestunud projektideks on eelarves vähe ruumi?
 • Soovid uusi projekte ellu viies toetuda faktidele, mitte arvamustele, et vähendada riski ebaõnnestuda?
 • Andmetel põhinev argumentatsioon on sinu jaoks oluline?
 • Soovid innovatsiooniprotsessi ja -mõttelaadi muuta lihtsate vahenditega enda ettevõttes sama tavapäraseks kui seda on raamatupidamine?

 

Koolitaja loob keskkonna, kus iga õppija saab kogemusliku tunnetuse mitmekesistest innovatsioonieksperimentidest ja innovatsiooniprotsessist tervikuna. Õppija saab praktilise kogemuse nii koolitaja poolt ettevalmistatud näidiskaasuste põhjal kui ka teisel koolituspäeval ise eksperimente disainides. Peale koolitust on võimalik auditooriumis disainitud eksperimendid reaalses keskkonnas valideerida.

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab innovatsiooniprotsessi, kontseptsiooni ja–eksperimente;
 • disainib uute probleemide ja lahenduste valideerimiseks innovatsioonieksperimente;
 • oskab koguda andmeid uute probleemide ja lahenduste valideerimiseks, neid analüüsida ja teha argumenteeritud juhtimisotsuseid muudatuste elluviimisel;
 • oskab eksperimentide abil tuvastada uusi ärivõimalusi ja trende;
 • teab, kuidas kasutada vähemalt 20 uut tööriista, mille abil andmeid koguda, analüüsida ja otsuseid teha.
 • mõistab tähtsamaid mõõdikuid andmete analüüsimisel skaleeritavate ärimudelite puhul.

 

Esimesel koolituspäeval annab koolitaja teoreetilise ülevate protsessidest ja tööriistadest. Näidiskaasuse põhjal tutvutakse lähemalt kolme innovatsioonieksperimendiga. Õppija saab teada, miks on eksperimente vaja, kuidas neid disainida ja mida saadud andmetest välja lugeda. Osaleja saab ülevaate enam kui 20 digitaalsest tööriistast, mille abil on võimalik kodust lahkumata koguda märkimisväärselt palju andmeid ideede, probleemide ja lahenduste valideerimiseks.

 

Teisel koolituspäeval disainib iga õppija innovatsioonieksperimendid, et valideerida enda jaoks aktuaalne probleem ja lahendus. Disainitud sisendit kasutades on võimalik peale koolitust eksperiment lihtsasti ellu viia ja seda ka vajadusel korrata.

 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Koolituse tulemusi hinnatakse näidiskaasuste arutelude ja praktiliste harjutuste käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

 

Maht: 16 akadeemilist tundi (2 järjestikust  päeva).

Vaata koolituse päevakava.

 

Ajakava

1. päev
2. päev
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
I osa
• Mis on innovatsioon? Mis on start-up? Mis on teadus- ja arendustegevus?
• Innovatsioonieksperimendid ja -liigid
• Kliendiarendusprotsess
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
II osa
• Skaleeritava ärimudeli põhimõõdikud
• Peamised vead ebaõnnestumiseks
• Liidri roll muutuste juhtimisel
• Andmete konversioon
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
III osa
• Näidiskaasus innovatsioonieksperimendist
• Kogutud andmete analüüs
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
IV osa
• Näidiskaasus innovatsioonieksperimendist
• Kokkuvõte
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
I osa
• Esimese koolituspäeva kokkuvõte/kordamine
• Praktilise ülesande kirjeldus ja tööriistade kirjeldus
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
II osa
• Praktiline ülesanne: probleemi valideerimise innovatsioonieksperimendi disainimine
• Esitlused ja tagasiside
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
III osa
• Praktiline ülesanne: probleemi valideerimise innovatsioonieksperimendi disainimine
• Esitlused ja tagasiside
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
IV osa
• Kokkuvõte ja kahel koolituspäeval omandatu meeleolukas kordamine Kuldvillaku vormis