Hankejuhtimise taseme tõstmine

Kuidas vähendada ostujuhtimise ja hankejuhtimise sisendkulusid ning tõsta kasumlikkust?
Koolitusel käsitleb Hannes Laaser põhjalikult hankejuhtimise protsessi erinevaid etappe ja annab praktilised suunised, millest alustada, et hankejuhtimise tase tõuseks. See omakorda aitab suurendada ettevõtte kasumlikkust ja konkurentsivõimet.

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

 

Koolitusel käsitleb Hannes Laaser põhjalikult hankejuhtimise protsessi erinevaid etappe ja annab praktilised suunised, millest alustada, et hankejuhtimise tase tõuseks. See omakorda aitab  suurendada ettevõtte kasumlikkust ja konkurentsivõimet.

 

Hankejuhtimine on vaieldamatult üks olulisemaid tegevusi ettevõttes. Ettevõte saab oma kasumit kasvatada läbi professionaalse hankejuhtimise. Enamikul ettevõtetel on täna olemas hankejuhtimise protsess, vastutavad inimesed ja tööriistad, aga sellegipoolest ei suudeta maksimeerida väärtuse loomist läbi hankejuhtimise – ollakse justkui paigalseisus.

 

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmised hankejuhtimise protsessist, et tõsta oma ettevõtte hankejuhtimise taset ja suurendada seeläbi ettevõtte kasumlikkust ja konkurentsivõimet.

 

Koolitusele on oodatud tootmis- ja tööstusettevõtete hanke- ja ostuspetsialistid ning keskmise ja väikese suurusega ettevõtete hanke- ja ostujuhid.

 

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevatest küsimustest.

  • Plaan on alustada hankejuhtimisega, aga ei tea, kuidas ja millest alustada?
  • Teed igapäevaselt erinevaid hankejuhtimisega seotud tegevusi, aga puudub süsteemne lähenemine?
  • Soovid ülevaatlikku pilti hankejuhtimisest, selle erinevatest etappidest ja tegevustest?
  • Soovid hankejuhtimise protsessi teadlikult ja süsteemselt juhtida? 
  • Hankejuhtimisega luuakse ettevõttele väärtust, aga on tekkinud paigalseisu tunne ja soovid hankejuhtimise taset tõsta?

 

Koolituse tulemusena osaleja

  • mõistab hankejuhtimise protsessi olemust ja selle erinevaid etappe;
  • oskab luua või kohandada hankestrateegiad vastavalt vajadusele;
  • oskab hinnata riske, teab erinevaid tarnijate hindamise mudeleid ja oskab vastavalt vajadusel neid kasutada;
  • mõistab ja oskab analüüsida toote kogukulu ja selle mõju ettevõttele;
  • teab, kuidas viia ettevõtte hankejuhtimine järgmisele tasemele.

 

Koolitusel vaheldub teooria praktiliste ülesannetega. Osalejad saavad materjalid, mis aitavad pärast koolitust õpitut töö juures rakendada. Koolitusele palume kaasa võtta sülearvuti.

 

Tulemusi hinnatakse läbi praktiliste harjutuste ja arutelude. Tunnistuse väljastamise eeldus on täismahus koolitusel osalemine. 

 

Maht: 8 akadeemilist tundi

Ajakava

09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1.Hankejuhtimine ja areng
• Sissejuhatus – Mis on ostu- on hankejuhtimine ja mis on nende erinevused
• Kuidas hankejuhtimist täna nähakse ja milline on tulevik
• Hankejuhtimise areng ja erinevad küpsuse tasemed
• Hankejuhtimise varajane kaasamine ja selle olulisus

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Hankeprotsessi etapid ja DMAIC parendustsükli kasutamine
• Hankeprotsessi etappide tutvustus
• Defineeri, mõõda, analüüsi, parenda ja kontrolli

Kasutatavad meetodid: teooria ja praktilised harjutused
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. DMAIC parendustsükli kasutamine jätkub
• Defineeri, mõõda, analüüsi, parenda ja kontrolli

Kasutatavad meetodid: teooria ja praktilised harjutused
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Finantsid, riskide ja muutuste juhtimine
• Ettevõtte käibekapitali juhtimine läbi hankejuhtimise
• Hind vs kogukulu
• Riskid ja nende hindamine
• Kommunikatsioon
• Tegevused
• Mõõdikud

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu