Hankejuhtimise taseme tõstmine II: projektijuhtimine ja koostöö

Kuidas edukalt alustatud hankejuhtimise projektid teisi osakondi ja meeskonnaliikmeid kaasates lõpule viia?
Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele ja lähtudes parimast võimalikust korraldusest – auditooriumis, kus on kasutusel ohutust tagavad meetmed ja/või reaalajas veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele ja lähtudes parimast võimalikust korraldusest – auditooriumis, kus on kasutusel ohutust tagavad meetmed ja/või reaalajas veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

 

Koolitusel saad kasulikke teadmisi selle kohta, kuidas hankejuhtimise ja ostujuhtimise projekte edukalt lõpuni viia. Fookusteemad on projektijuhtimine, muutuste juhtimine ja varajane kaasamine.

 

Hankejuhtimises  tuleb igapäevaselt tegeleda nii suurte kui väikeste projektide juhtimisega, mis tuleb kõik edukalt lõpuni viia. Koolitaja Hannes Laaser on oma üle 15-aastase hankejuhtimise karjääri jooksul täheldanud, et ebapiisavate projektijuhtimise oskuste tõttu jäävad paljud projektid lõpetamata. Kõige levinum projektide ebaõnnestumise argument või ettekääne on: „aega pole.“ Projekti edukast lõpuni viimisest jääb tihti puudu vaid natukesest ajast, kannatusest, kogemusest ja teadmistest.

Koolitus sobib sulle, kui hankejuhtimise alustõed on omandatud ja on olemas juba mõneaastane hankejuhtimise kogemus.   

 

Koolituse eesmärk on anda osalejatele edasi praktikas tõestatud teadmised, mille ellurakendamine tõstab hankejuhtimise ja ostujuhtimise projektid kõrgemale tasemele. Koolitusel keskendutakse projektijuhtimise ja muutuste juhtimise oskuste  ning koostööoskuste arendamisele.

 

Koolitusele on oodatud tootmis- ja tööstusettevõtete hankespetsialistid, ostuspetsialistid, hankejuhid ja ostujuhid,  kes soovivad edukalt ettevõtte hankejuhtimise projekte juhtida.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

  • Kas tunned, et vajad lisateadmisi, et hankeprojekte meeskonnaga läbi viia?
  • Oled osalenud Hannes Laaseri „Hankejuhtimise taseme tõstmine“ koolitusel Äripäeva Akadeemias?
  • Oled omandanud hankejuhtimise alustõed ning sul on olemas juba mõningane projektide juhtimise kogemus hankejuhtimise ja soovid oma oskusi arendada?
  • Projektide, muutuste juhtimine on sinu igapäevatöö osa?
  • Sul tuleb ette hetki, mil tunned, et kogemustest jääb puudu, et projekt edukalt lõpuni viia?
  • Soovid õppida kasutama tehnikaid, mis aitavad sul paremini projekte juhtida?

 

Koolituse tulemusena osaleja:

  • analüüsib oma kliendi vajadusi ja iseenda tegevusi, mis aitavad projekte edukalt lõpuni viia;
  • mõistab ostu- ja hankejuhtimise projektide juhtimise loogikat ja etappe;
  • teab, milliste meetoditega juhtida muudatusi meeskonnas.

Koolitusel vaheldub teooria praktiliste ülesannetega. Osalejad saavad materjalid, mis aitavad pärast koolitust õpitut töö juures rakendada. Koolitusele palume kaasa võtta sülearvuti.

 

Koolituse tulemusi hinnatakse praktiliste harjutuste ja arutelude kaudu. Tunnistuse väljastamise eeldus on täismahus koolitusel osalemine. 

Ajakava

09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1.Sissejuhatus ja kokkuvõte „Hankejuhtimise taseme tõstmine“ olulisematest teemadest
• Projektijuhtimise oskus ja olulisus hankejuhtimises
• Varajane kaasamine
• Tunne oma klienti
• Meeskond, kaasamine ja ideed

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. A3 raporti tutvustus ja kuidas seda hankejuhtimises ära kasutada
• Lean mõtteviis
• Kuidas leida aega?
• A3 raporti tutvustus ja kasutamine

Kasutatavad meetodid: teooria ja praktilised harjutused
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Muutuste ja projektijuhtimine hankejuhtimises
• Projekti ettevalmistus ja planeerimine

Kasutatavad meetodid: loeng, meeskonna töö ja praktikum
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Muutuste ja projektijuhtimine hankejuhtimises jätkub
• Elluviimine
• Muudatuste tegemine
• Riskid ja nende hindamine
• Kommunikatsioon
• Mõõdikud

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu