koolitaja pilt

Koolitaja:

Kristel Tiits

Aeg:

29.04.2021, kell 04:00-10:30

Hind: 285.00 EUR + km

Kaugtöö: õigused, kohustused ja riskid

Kuidas korraldada kaugtööd ja vältida riske?

Tööõiguse jurist Kristel Tiits käsitleb koolitusel põhjalikult nii tööandjate kui ka töötajate õiguseid, kohustusi ja riske, mis kaasnevad kaugtööga. Koolitusel tuuakse välja probleemkohad, millele tööandjad kindlasti enne mõtlema peavad, kui sõlmivad töötajatega kaugtöö kokkuleppe.

 

Koolitusel saavad vastuse küsimused:

 • Kuidas vormistada töötamist kodukontoris?
 • Millega arvestada siis, kui kaugtöö tähendab töötamist mujal kui kodukontoris?
 • Millised juriidilised ohud varitsevad (tööohutus, küberhügieen, jt)?
 • Millised on kaasnevad maksuküsimused?
 • Milline on tööandja vastutus?

 

Kaugtöö vormis töötamine on tulnud selleks, et jääda. Kaugtöö rakendamisel on oluline läbi mõelda terviklik  töökorralduse süsteem, et tagada positiivsed tulemused ja korrektne kaugtöö korraldus.

 

Koolituse eesmärk on selgitada nii tööandjatele kui ka töötajatele kaugtööga seotud õiguseid, kohustusi ja kaasnevaid riske. Koolitusel tuuakse välja probleemkohad, millele tööandjad kindlasti enne mõtlema peavad, kui töötajatega sõlmitakse kaugtöö kokkulepe.

 

Koolitusele on oodatud  juhid ja personalijuhid, kes soovivad oma organisatsioonis üles ehitada toimivat kaugtöösüsteemi. Koolitus on asjakohane organisatsioonidele, kelle töötajad juba töötavad kodukontorites, aga ka neile, kes sellega alles alustavad.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas organisatsiooni töötajad juba kasutavad kaugtöö võimalust?
 • Kas organisatsioonis on mõeldud kaugtöötamise võimaldamise peale?
 • Soovid teada, kuidas vormistada, sõlmida ja lõpetada kaugtöö kokkulepet?
 • Soovid täpselt teada, millised on tööandja õigused ja kohustused kaugtöö korraldamisel?
 • Kas organisatsioonis on töötajaid, kes saaksid teha kaugtööd, kuid organisatsioon ei soosi seda?
 • Tahaksid kaugtööd lubada, kuid ei ole päris kindel, kuidas see toimuma peaks ning millised on riskid tööandjale?

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • saab aru organisatsioonis kaugtöö korraldamise ja reguleerimise vajadusest;
 • oskab hinnata kaugtööga seotudriske;
 • teab, kuidas juhendada kolleege kaugtöö korraldamisel ja tööandja riskide maandamisel;
 • oskab otsida kaugtööga seotud infot nii töölepinguseadusest kui muudest õigusaktidest ja -allikatest.

Koolitus toimub seminari vormis – slaididega toetatud lühiloengute plokid vahelduvad praktiliste näidete ja kaasuste arutamisega. Osalejad on oodatud esitama koolitajale küsimusi ning need küsimused arutatakse koolitusgrupis läbi.

Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude teel. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Ajakava

09:00 - 9:15
Kogunemine ja tervituskohv
9:15 - 11:15
1.Kaugtöö
• Sissejuhatuse paindliku töötamise vormidesse - hübriidtöö vs kaugtöö
• Töötaja ja tööandja õigused ja kohustused kaugtöö korraldamisel
• Millised võimalused on kehtivas seadusandluses ja milliseid muudatusi on oodata?
• Kaugtöö kokkuleppe vormistamine, sõlmimine ja lõpetamine
• Paindliku töökorralduse süsteem
• Kaugtööga seotud maksuküsimused
11:15 - 11:30
Kohvipaus
11:30 - 13:30
2. Tööohutuse tagamine kaugtöö korral ja küberhügieen
• Küberhügieen ja IT turvalisusega seotud asjaolud
• Töötervishoiu ja -ohutuse üldpõhimõtted kaugtöö korral
• COVID-ist tulenevad mõjutused ja probleemkohad
• Kodukontori riskianalüüs - kas vajalik ja mis vormis?
• Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused