koolitaja pilt

Koolitaja:

Andres Kostiv

Aeg:

21.04 - 22.04, kell 03:30-11:00

Hind: 890.00 EUR + km

Sotsiaalmüük LinkedInis ja müügi digitaliseerimine

Kuidas kasutada sotsiaalvõrgustikku ja nutikaid digilahendusi oma müügieesmärkide saavutamiseks?

Koolitusel õpitakse, kuidas müügieesmärkideni jõudmiseks kasutada LinkedIn'i oma ärivõrgustiku kasvatamiseks,  usaldusväärsete suhete loomiseks ja oma professionaalse isikubrändi arendamiseks.

 

B2B müük on muutunud ning külmkõned enam ei toimi. Täna teeb klient 50% oma ostuotsusest ammu enne, kui algab teadlik suhtlus müügipoolega. Ostuotsust mõjutavad eelnevad teadmised, kogemused ja hoiakud, mille kujunemises mängib olulist rolli olemasolev professionaalsete suhete võrgustik. Näiteks LinkedInis on Eestis juba üle 200 000 inimese. Edukad on need müügiinimesed, kes oskavad arendada oma sotsiaalvõrgustikke ja usalduslikke suhteid potentisaalsete klientidega ammu enne, kui jõutakse müügini.

 

Koolituse eesmärk on anda teadmised ja oskused sellest, kuidas sotsiaalvõrgustikus loodud suhtlus edukalt õigel hetkel oma müügiprotsessi integreerida ning müügiprotsessi digitaliseerimise ja konkreetsete tööriistade abil müük reaalsete tehinguteni viia. 

 

Koolitusele on oodatud kõik, kes tegelevad mingil moel B2B müügiga: müügijuhid, müügispetsialistid, kliendihaldurid, konsultandid, koolitajad, vabakutselised, ettevõtete juhid ja kõik teised, kes soovivad LinkedIn’i ja nutikate digilahenduste abil oma müügieesmärke saavutada.


Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Oled hädas oma müügieesmärkide saavutamisega ja potentsiaalsete uute klientide leidmisega?
 • Oled katsetanud LinkedIn'i, kuid ei ole osanud seda enda müügitöös edukalt tööle saada?
 • Soovid arendada enda professionaalset isikubrändi, et edendada oma toote või teenuse valdkonnas arvamusliidri mainet?
 • Soovid katsetada uusi digitaalseid tööriistu, et oma müügiprotsess  edukalt tehinguteni viia?

 

Koolituse tulemusena osaleja

 • mõistab, mis on sotsiaalmüük ja kuidas see erineb tavapärasest müügist ja turundamisest sotsiaalvõrgustikus (nt Facebookis ja Instagramis);
 • oskab oma LinkedIni profiili korrastada, et see toetaks edukat sotsiaalmüüki;
 • teab, mis on LinkedIni sotsiaalmüügi skoor (Social Selling Index) ning kuidas seda mõõta ja kasvatada;
 • oskab kasutada erinevaid taktikaid oma kontaktide võrgustiku suurendamiseks LinkedInis;
 • teab, kuidas genereerida uusi „soojasid“ kontakte läbi oma partnerite võrgustiku;
 • teab, kuidas aktiveerida oma „sotsiaalset kuulamisoskust“, et mõista, mis teemad on tema võrgustikule olulised;
 • mõistab, kuidas arendada oma isikubrändi ja kasvatada arvamusliidri rolli oma valdkonnas;
 • teab, milliseid erinevaid nutikaid tööriistu ja Chrome’i veebibrauseri plugineid (Duxsoup, Crystalknows, Hootlet jt) saab LinkedInis kasutada, et oma tööd efektiivsemaks muuta;
 • teab, mis on digitaalse müügihalduse müügilehter ja kuidas seda üles ehitada;
 • oskab kanda oma kontaktid ja suhtluse sotsiaalvõrgustikust müügilehtrisse;
 • teab, kuidas ennast distsiplineerida, et müügilehtri järel tegevusi ellu viia;
 • oskab luua oma müügilehtrit Pipedrive’is (või sarnases tööriistas);
 • oskab luua personaalseid suhtlusmalle ning neid hallata;
 • oskab luua automaatseid personaalseid kordus e-maile esimese kontakti saamiseks.

 

 

Tunnistuse väljastamise eeldus on terves mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude, harjutuste ja individuaalsete tööde käigus.

Maht: 16 akadeemilist tundi

Vaadake täpsemat teemade jaotust koolituspäevade vaates ajakavast

Ajakava

Päev 1
Päev 2
9:30 - 9:45
Kogunemine ja hommikukohv.
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.
9:45 - 11:30
1. Sissejuhatus sotsiaalmüüki
● Sissejuhatus sotsiaalmüüki
● Mis on B2B sotsiaalmüük ja mis ei ole (võrdlemine Facebookiga)
● Enesebränding ja sisu
Kasutatavad meetodid: loeng ja arutelu
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. LinkedIni profiili korrastamine
● Inimeste ja kontaktide halduse taktikad
● Müügivihjete (leadide) halduse taktikad
● Sisuloome taktikad oma valdkonnas arvamusliidriks kujunemiseks
Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu ja harjutus
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Reaalsete müügiprobleemide lahendamine
● Väljakutsete kaardistamine igast osalejast lähtuvalt
● Grupiharjutus sotsiaalmüügi taktikate kirja panemiseks
● Individuaalharjutus ja reaalsete kontaktivõttude läbi tegemine
Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu ja harjutus
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Jordan Belforti veenva müügi metoodika alused
● Mõju ja tonaalsus
● Müügiks ettevalmistuse stsenaariumi loomine ning veenmise taktikad
● Esitluse taktikad sh. esimene kohtumine, demo või müük
Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu ja harjutus
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Müügiprotsessi lehtri seadistus Pipedrive’i näitel
● Sissejuhatus müügiprotsessi lehtri seadistuse põhimõtetesse Pipedrive’is
● Erinevate klientide müügilehtrite seadistus
● Müügilehtrite järeltegevuste (follow-up) seadistuse automaatika
Kasutatavad meetodid: loeng ja harjutus
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Müügiprotsessi järeltegevuste automaatika
● Personaalsete kordussõnumite seadistus esimese kohtumiseni
● Müügiprotsessi aruandlus
● Müügiprotsessi haldaja ümberseadistus (nt puhkuste ajaks)
Kasutatavad meetodid: loeng ja harjutus
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Sotsiaalmüügi teine ring koos müügiprotsesside automaatikaga
● LInkedIni sotsiaalmüügi ja automatiseeritud müügiprotsessi töövoo haldus
● Sotsiaalmüügi protsessi efektiivsuse analüütika (KPI-d - Key Performance Indicators)
● Kokkuvõte kursusest ja järgnevad tegevused
Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu
9:30 - 9:45
Kogunemine ja hommikukohv.
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.
9:45 - 11:30
1. Sissejuhatus müügiprotsessi digitaaliseerimise vahenditesse
● Digitaalse ja mittedigitaalse müügiprotsess vahe
● Müügilehtrite loomise taktikad
● Näited Pipedrive, Hubspot ja Microsoft Dynamics 365 CRM
Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu ja harjutus