Kuidas kirjutada reklaamtekste?

Loovkirjutamine – põhiline oskus reklaamitöös
Järjest rohkem ettevõtteid lahendab reklaamivajaduse majasiseselt. Seda enamasti turundusosakonna töötajate abiga. See lihtsustab tunduvalt reklaamiloome protsessi ja mõjub ka eelarvele hästi. Elementaarne reklaamiloomise oskus on vajalik ka reklaami agentuuridest tellides, et oodatav tulemus vastaks võimalikult palju tellija ootustele.

 

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud turundusinimesed ja kõik need, kelle tööülesannete hulka kuulub reklaamitekstide kirjutamine või tellimine.

Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda teadmised, kuidas väga hõlpsasti luua töötavaid ja üheselt mõistetavaid reklaamitekste.

Koolituse tulemusena osaleja

  • õpib kirjutama reklaamitekste, arvestades ettevõtte brändi, valdkonna hoiakuid, varasemat reklaamitegevust ja konkreetset ülesannet;
  • omandab baasteadmised üldlevinud reklaamivormidesse/kanalitesse reklaamide kirjutamiseks;
  • teab, kuidas luua töötav ja teistest eristuv reklaam.

 

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Kõikide teemade puhul räägib koolitaja ära teoreetilise osa ja seejärel proovitakse ise kirjutada lahendus teema ülesandele. Selle käigus saab koolitaja käest ka koheselt tagasisidet, mis tagab reaalsete oskuste omandamise.

Koolitusel osalemise eelduseks on sülearvuti. Koolitaja loob spetsiaalselt koolituse tarvis alamkeskkonna opime.ee veebilehele. Iga osaleja saab sinna ligipääsu ja hiljem saab seal näha nii koolituse materjale kui ka oma koolitustöid.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Koolitus toimub, kui osalejaid on grupis vähemalt 5.

Täpsem ülevaade koolituse teemadest on saadaval ajakavas.

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

 

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

 

 

Loe ka koolitaja blogipostitust

Kellele on mõeldud reklaamitekstide kirjutamise kursus?

 

Loe koolitaja artikleid:

5 levinud viga reklaamitekstides

Reklaamitekstide tähtsusest

Loovkirjutamine pole ainult turundajate pärusmaa

 

 

Koolitusel osalenute tagasiside:

Kreete-Kristel Koppelmann

Busland OÜ

"Koolitus oli väga hariv ja õpetlik. Selgeks sai nii mõndagi reklaamialast tarkust. Loengus õpitud materjali aitas süvendada ülesannete lahendamine. Eriti kasulik oli see, et koolitaja andis pidevalt tagasisidet tehtud töödele ning kriitika oli alati põhjendatud. Koolituse teine päev toimus meil veebis, mis oli isegi intensiivsem kui kohapeal olles. Positiivne on ka see, et koolitaja on nõus peale loenguid mõnda aega aitama osalenuid oma nõuga. Kogu õpitud materjal on koolituses osalejatele veebis kättesaadav ka hiljem, nii et kui on soov hiljem midagi järgi vaadata saab seda teha. Uku Nurk andis peale koolitust personaalset tagasisisdet igaühele tekstikirjutamise oskusest ning nõuandeid edaspidiseks reklaamtekstide kirjutamiseks. Mina jäin väga rahule koolitusega. :)"

 

Maire Milder

Baltika brändingu ja jaemüügi kontseptsiooni arendusdirektor

"Minu vajadus oli mitte ainult reklaamtekst, vaid üleüldse kuidas meeldejäävat teksti kirjutada. Me teame ju, et tänases sotsiaalmeedias on kaks esimest lauset kõige olulisemad.  Programmi vaadates tundus see mulle põnev ja ma lootsin, et saan sealt teadmised oma vajadustele. See oli ajend, miks koolitusele läksin.

Koolitusel olijatest olid klassikalisest turunduslikust reklaamtekstist huvitatud umbes pooled. Ülejäänud vaatasidki laiema pilguga, nagu minagi. Ma olin aastakümneid töötanud koos oma turundusosakonnaga. Tulevikus pean ise hakkama tekstidega rohkem tegelema, seetõttu mind huvitaski, kuidas ma oma mõtted saan niiviisi seada, et kliendi tähelepanu köita. Mind huvitasid just teksti koostamise mõtteviisi loogikad.

Uku Nurga koolituse metoodikat oli huvitav jälgida. Ta käsitles igas tunnis teooriat ja praktikat käsikäes. Temapoolsed tagasisidestused meie praktilistele töödele olid põnevad ja kasulikud.

Tekkis tunnetus ja teadmine, et isegi kui õpitut kohe ei kasuta, siis on olemas baas, kuidas koolituselt saadud teadmisi hiljem rakendada."

Ajakava

1. päev
2. päev
09:45 - 10:00
Kogunemine
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.

Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Majast 350 meetri kaugusel asub Europarkla (Vana-Lõuna 17), kus parkimistasu on 4 EUR/ päev.
10:00 - 11:30
1. Brändimaailm ja brändi hääle järgimine
· Brändiväärtustele vastavate tekstide kirjutamine
· Brändi hääl - kuidas see kõlab reklaamitekstides?
· Iseseisev töö - ülesande lahendamine
· Tagasiside kirjutatud lahendustele
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Reklaamivajaduse lähteülesande lahendamine
· Reklaamitekstide fookuse paikapanek
· Lähteülesandest kinnipidamine
· Iseseisev töö - ülesande lahendamine
· Tagasiside kirjutatud lahendustele
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Kampaaniaterviku lahtikirjutamine ja body copy
· Reklaamikampaania kui tervik
· Sõnumite ühtsus ja body copy
· Iseseisev töö - ülesande lahendamine
· Tagasiside kirjutatud lahendustele
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Ideede esitlemine ja esitluse koostamine
· Ideede esitlemise oskus kui kommunikatsiooni põhialus
· Idee fookuse väljatoomine
· Iseseisev töö - ülesande lahendamine
· Tagasiside kirjutatud lahendustele
09:45 - 10:00
Kogunemine
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.

Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Majast 350 meetri kaugusel asub Europarkla (Vana-Lõuna 17), kus parkimistasu on 2 EUR/ päev.
10:00 - 11:30
1. Teleklipi tekstide kirjutamine
· Teleklipi idee ja süžee
· Teleklipi formaat
· Iseseisev töö - ülesande lahendamine
· Tagasiside kirjutatud lahendustele
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Raadioklipi tekstide kirjutamine
· Raadioklipp kui ajaline formaat
· Väljendusrikkus kui märkamise põhialus
· Iseseisev töö – ülesande lahendamine
· Tagasiside kirjutatud lahendustele
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Välimeedia tekstide kirjutamine
· Lühikeste ja töötavate välimeedia lausete kirjutamine
· Pildi ja teksti ühtsus
· Iseseisev töö – ülesande lahendamine
· Tagasiside kirjutatud lahendustele
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Sotsiaalmeedia tekstide kirjutamine
· Sotsiaalmeedia kui ajaline meedium
· Erinevus traditsioonilistest reklaamikanalitest
· Iseseisev töö – ülesande lahendamine
· Tagasiside kirjutatud lahendustele

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Korraldaja võib koolitusel teha pilte ja jagada neid osalejatega, samuti kasutada neid sarnaste koolituste turundamiseks.