Hankejuhtimise taseme tõstmine

Kuidas vähendada ostujuhtimise ja hankejuhtimise sisendkulusid ning tõsta kasumlikkust?
Hankejuhtimine on vaieldamatult üks olulisemaid tegevusi ettevõttes. Ettevõte saab oma kasumit kasvatada läbi professionaalse hankejuhtimise. Enamikul ettevõtetel on täna olemas hankejuhtimise protsess, vastutavad inimesed ja tööriistad, aga sellegipoolest ei suudeta maksimeerida väärtuse loomist läbi hankejuhtimise – ollakse justkui paigalseisus.

Koolitusel käsitleb Hannes Laaser põhjalikult hankejuhtimise protsessi erinevaid etappe ja annab praktilised suunised, millest alustada, et hankejuhtimise tase tõuseks. See omakorda aitab  suurendada ettevõtte kasumlikkust ja konkurentsivõimet.

 

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmised hankejuhtimise protsessist, et tõsta oma ettevõtte hankejuhtimise taset ja suurendada seeläbi ettevõtte kasumlikkust ja konkurentsivõimet.

 

Koolitusele on oodatud tootmis- ja tööstusettevõtete hanke- ja ostuspetsialistid ning keskmise ja väikese suurusega ettevõtete hanke- ja ostujuhid.

 

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevatest küsimustest.

  • Plaan on alustada hankejuhtimisega, aga ei tea, kuidas ja millest alustada?
  • Teed igapäevaselt erinevaid hankejuhtimisega seotud tegevusi, aga puudub süsteemne lähenemine?
  • Soovid ülevaatlikku pilti hankejuhtimisest, selle erinevatest etappidest ja tegevustest?
  • Soovid hankejuhtimise protsessi teadlikult ja süsteemselt juhtida? 
  • Hankejuhtimisega luuakse ettevõttele väärtust, aga on tekkinud paigalseisu tunne ja soovid hankejuhtimise taset tõsta?

 

Koolituse tulemusena osaleja

  • mõistab hankejuhtimise protsessi olemust ja selle erinevaid etappe;
  • oskab luua või kohandada hankestrateegiad vastavalt vajadusele;
  • oskab hinnata riske, teab erinevaid tarnijate hindamise mudeleid ja oskab vastavalt vajadusel neid kasutada;
  • mõistab ja oskab analüüsida toote kogukulu ja selle mõju ettevõttele;
  • teab, kuidas viia ettevõtte hankejuhtimine järgmisele tasemele.

 

Koolitusel vaheldub teooria praktiliste ülesannetega. Osalejad saavad materjalid, mis aitavad pärast koolitust õpitut töö juures rakendada. Koolitusele palume kaasa võtta sülearvuti.

 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus. 

Maht: 16 akadeemilist tundi

 

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

Ajakava

1. päev
2. päev
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
1.Hankejuhtimine ja areng
• Sissejuhatus – Mis on ostu- on hankejuhtimine ja mis on nende erinevused
• Kuidas hankejuhtimist täna nähakse ja milline on tulevik
• Hankejuhtimise areng ja erinevad küpsuse tasemed
• Hankejuhtimise varajane kaasamine ja selle olulisus
Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Hankeprotsessi etapid ja DMAIC parendustsükli kasutamine
• Hankeprotsessi etappide tutvustus
• Esimese etapi „Defineeri“ tutvustus
Kasutatavad meetodid: teooria ja praktilised harjutused
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
2. Hankeprotsessi etapid ja DMAIC parendustsükli kasutamine
• Teise etapi „Mõõda“ tutvustus

Kasutatavad meetodid: teooria ja praktilised harjutused
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
2. Hankeprotsessi etapid ja DMAIC parendustsükli kasutamine
• Kolmanda etapi „Analüüsi“ tutvustus

Kasutatavad meetodid: teooria ja praktilised harjutused
09:30 - 09:45
Kogunemine ja tervituskohv
09:45 - 11:30
2. Hankeprotsessi etapid ja DMAIC parendustsükli kasutamine
• Neljanda etapi „Parenda“ tutvustus

Kasutatavad meetodid: teooria ja praktilised harjutused
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Hankeprotsessi etapid ja DMAIC parendustsükli kasutamine
• Viienda etapi „Kontrolli“ tutvustus

Kasutatavad meetodid: teooria ja praktilised harjutused
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
3. Finantsid, riskide ja muutuste juhtimine
• Ettevõtte käibekapitali juhtimine läbi hankejuhtimise
• Hind vs kogukulu
• Riskid ja nende hindamine
• Kommunikatsioon
• Tegevused
• Mõõdikud
Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu
15:30 - 15:45
Kohvipaus
15:45 - 17:00
4. Finantsid, riskide ja muutuste juhtimine jätkub
• Ettevõtte käibekapitali juhtimine läbi hankejuhtimise
• Hind vs kogukulu
• Riskid ja nende hindamine
• Kommunikatsioon
• Tegevused
• Mõõdikud
Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].