koolitaja pilt

Koolitaja:

Taavi Raidma

Aeg:

11.02.2021, kell 05:45-13:00

Digiturunduse meistriklass


Sellel koolitusel õpitakse, kuidas teenuste ja kaupade digiturundust (veebiturundust) ja müügitegevust planeerida, hallata ja arendada. Samuti õpitakse, kuidas vältida suuremaid riske.

 

E-kaubandus ja digikanalites turundamine pakub olulisi ärivõimalusi nii kohalikul kui ka globaalsel turul. Koolitusel räägitakse sellest, millised kaugele ulatuvad muutused on viimasel ajal toimunud tarbijakäitumises, aga ka ostutsükli pikkusest, ostumääradest ja digiturunduse tasuvusest.

 

63% juhtudel hakkab ostuprotsess pihta digikanalites, kuigi e-kaubanduse osakaal kogukaubandusest on alla 20%. E-kaubanduse turumahus oodatakse 2023. Aastaks pea kahekordistumist. Eestis on e-kaubanduse turumahud aastaga tõusnud 85%. Kuigi e-kaubanduses on konkurents kiirelt kasvav, siis väärtusliku pakkumise ja targa ning läbimõeldud tegutsemisega on võimalik edu saavutada.

 

Koolituse eesmärk on anda e-turundusest baasteadmised ja praktilised oskused, et ettevõtte käivet ja kasumlikkust digikanalite toel oluliselt kasvatada.

 

Koolitusele on oodatud ettevõtete juhid, turundusjuhid ja turundusspetsialistid, kes tegelevad e-kaubanduse ja veebimüügiga või mõtlevad veebimüügi alustamisele.

 

Koolituse tulemusena osaleja

  • oskab luua digikanalite turundusstrateegiat;
  • teab, kuidas arvutada kampaaniate tulusust ja optimaalseid reklaamiinvesteeringuid;
  • teab, kuidas valida ja üles ehitada erinevaid turunduskanaleid;
  • oskab konkurentide järele digimaailmas luurata;
  • teab, milliseid tulemusmõõdikuid oma turundustegevustes kasutada ja kuidas nende põhjal järeldusi teha.

 

Koolitus koosneb loengutest, aruteludest, arvutuste läbitegemisest ja iseseisvatest ülesannetest. Koolituse iga teemaploki juurde kuuluvad praktilised ülesanded, mille läbitegemine aitab õpitud tööriistu juba järgmisel päeval rakendada. Näiteks valemid, mille abil arvutada reklaamide tulusust, küsimused, mida konkurentide analüüsi juures kasutada ning mõõdikud, mille baasil oma ettevõtte turundustegevusi optimeerida.

Koolitusele palume kaasa võtta sülearvuti ja võimalusel omada ligipääsu oma ettevõtte veebilehe Google Analytics’i kontole. Kui ettevõttel ei ole Google Analytics’i kontot, siis toimub harjutamine demokonto abil, millele ligipääsu saab koolitajalt koolituse käigus.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse arutelude, individuaalsete harjutuste ja grupitööde käigusTunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

 

Maht: 8 akadeemilist tundi.

Koolitusgrupi maksimaalne suurus on 15 inimest.

 

Sellel koolitusel on osalenud:

Medicum Tervishoiuteenused AS, Pharma Holding OÜ, Siidrikoda OÜ, Floorin AS, Garments Trade OÜ, Kaupmees & KO AS, Ksenukai Digital OÜ, Loodusravi Kliinik OÜ, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, Nordfox Trade OÜ, Selver AS, Tallink Duty Free AS, Tulekuma OÜ.