koolitaja pilt

Koolitaja:

Eero Sikka

Aeg:

25.03.2021, kell 05:00-13:00

Strateegiast elluviimiseni

Organisatsiooni strateegiast ja pikaajalistest eesmärkidest räägitakse palju, kuid vähem tähelepanu pööratakse sellele, kuidas neid eesmärke päriselt ellu viia.

Iga töötaja peaks teadma, mis on tema kõige tähtsamad tegevused, mis aitavad organisatsiooni peaeesmärki saavutada. Keskmiselt oskab ainult 15% töötajatest nimetada organisatsiooni peaeesmärki ja 20% on sellest eesmärgist innustunud.

See koolitus on väga praktiline juhtimisprogramm, mis keskendub äritulemuste kiirele kasvule. Koolitusel antakse praktilised tööriistad, mille abil soovitud fookuseid terve ettevõttega ellu viia ning pidevalt paremaid tulemusi saavutada. Need on tööriistad, mida kasutavad igapäevaselt maailma tippettevõtted, teiste seas näiteks Google ja Spotify.

Koolitusele on oodatud

  • Erinevate valdkondade tippjuhid ning osakonnajuhid
  • Personalijuhid ja arendusjuhid, kes soovivad oma ettevõttes juhtimiskvaliteeti tõsta või muudatusi ellu viia

Eesmärk

Koolituse eesmärk on aidata juhtidel luua selgus oma ettevõtte peamistest eesmärkidest ning omandada praktilised tööriistad nende eesmärkide elluviimiseks koos oma meeskondadega.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

  • Kas sa tunned, et organisatsiooni kasvuks on vaja midagi muuta, kuid sa ei tea täpselt, mida, ja kuidas seda teha?
  • Kas sulle tundub, et töötajad ei ole ettevõtte peaeesmärgist innustunud?
  • Kas töötajad võiksid paremini aru saada oma tegevuste ja ettevõtte eesmärkide seostest?
  • Kas liiga palju aega kulub pigem igapäevasele oravarattas tormamisele, mitte sellele, mis päriselt äritulemust toob?
  • Kas sa ei tea täpselt, kuidas tiimides läheb - tulemusi ei mõõdeta regulaarselt iga päev/iga nädal/ iga kuu?
  • Kas meeskondades on probleeme distsipliini ja järjepidevusega?

Koolituse tulemusena

  • oled sõnastanud 1-2 aasta perspektiivis oma organisatsioonile terava fookuse
  • oled omandanud praktilised tööriistad seatud plaani elluviimiseks oma organisatsioonis

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitus on intensiivne ja väga praktiline. Teemade sissejuhatusena tutvustatakse maailma parimaid praktikaid, millele järgneb kas individuaal- või grupitöö oma ettevõtte kontekstis. Koolitaja jagab oma praktikaid juhina ja konsultandina erinevatest organisatsioonidest. Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude ja rühmatööde käigus. Tunnistuse väljastamise eeldus on täis mahus koolitusel osalemine.