koolitaja pilt

Koolitaja:

Eero Sikka

Aeg:

25.03.2021, kell 05:00-13:00

Hind: 499.00 EUR + km

Meeskonnaga eesmärkide elluviimine

Äritulemuste kasv selge fookuse ja distsipliini abil

Kas sinu töötajad teavad, mis on nende kõige tähtsamad fookused? Kas teil on distsiplineeritud lähenemine, mis aitab neid fookuseid ellu viia?

Organisatsiooni strateegiast ja pikaajalistest eesmärkidest räägitakse palju, kuid vähem tähelepanu pööratakse sellele, kuidas neid eesmärke päriselt ellu viia.  See koolitus on praktiline juhtimisprogramm, mis keskendub äritulemuste kiirele kasvule. Koolitusel antakse praktilised tööriistad, mille abil soovitud fookuseid terve ettevõttega ellu viia ning pidevalt paremaid tulemusi saavutada. Need on tööriistad, mida kasutavad igapäevaselt maailma tippettevõtted, teiste seas näiteks Google ja Spotify.

Iga töötaja peaks teadma, mis on tema kõige tähtsamad tegevused, mis aitavad organisatsiooni peaeesmärki saavutada. Keskmiselt oskab ainult 15% töötajatest nimetada organisatsiooni peaeesmärki ja 20% on sellest eesmärgist innustunud. Umbes pool ajast läheb tegevustele, mil ei ole olulist mõju ettevõtte peaeesmärkide saavutamisele.

Koolitusele on oodatud

  • Erinevate valdkondade tippjuhid ning osakonnajuhid
  • Personalijuhid ja arendusjuhid, kes soovivad oma ettevõttes juhtimiskvaliteeti tõsta või muudatusi ellu viia

Eesmärk

Koolituse eesmärk on aidata juhtidel luua selgus oma ettevõtte peamistest eesmärkidest ning omandada praktilised tööriistad nende eesmärkide elluviimiseks koos oma meeskondadega.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

  • Kas sa tunned, et organisatsiooni kasvuks on vaja midagi muuta, kuid sa ei tea täpselt, mida, ja kuidas seda teha?
  • Kas sulle tundub, et töötajad ei ole ettevõtte peaeesmärgist innustunud?
  • Kas töötajad võiksid paremini aru saada oma tegevuste ja ettevõtte eesmärkide seostest?
  • Kas liiga palju aega kulub pigem igapäevasele oravarattas tormamisele, mitte sellele, mis päriselt äritulemust toob?
  • Kas sa ei tea täpselt, kuidas tiimides läheb - tulemusi ei mõõdeta regulaarselt iga päev/iga nädal/ iga kuu?
  • Kas meeskondades on probleeme distsipliini ja järjepidevusega?

Koolituse tulemusena

  • oled sõnastanud 1-2 aasta perspektiivis oma organisatsioonile terava fookuse
  • oled omandanud praktilised tööriistad seatud plaani elluviimiseks oma organisatsioonis

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitus on intensiivne ja väga praktiline. Teemade sissejuhatusena tutvustatakse maailma parimaid praktikaid, millele järgneb kas individuaal- või grupitöö oma ettevõtte kontekstis. Koolitaja jagab oma praktikaid juhina ja konsultandina erinevatest organisatsioonidest. Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude ja rühmatööde käigus. Tunnistuse väljastamise eeldus on täis mahus koolitusel osalemine.

Ajakava

8:45 - 9:00
Kogunemine
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.

Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Majast 350 meetri kaugusel asub Europarkla (Vana-Lõuna 17), kus parkimistasu on 2 EUR/ päev.
9:00 - 10:30
1. Eesmärgid ja nende elluviimine
• Sissejuhatus metoodikasse, mis aitab tagada ettevõtte orgaanilist kasvu terava fookuse ja distsipliini abil
10:30 - 10:45
Kohvipaus
10:45 - 12:30
2. Ettevõtte peaeesmärgid ja võtmetegevused
• Praktiline töö oma ettevõtte fookuse/ peaeesmärkide sõnastamisel. Tööde jagamine töögruppides
• Võtmetegevused - praktiline töö gruppides võtmetegevuste sõnastamisel konkreetsete meeskondade näitel
12:30 - 13:15
Lõuna
13:15 - 15:00
3. Tulemuste mõõtmine ja aruandlus
• Ettevõtte ja meeskondade tulemuste mõõtmise parimad praktikad
• Grupitöö - valitud meeskonnale tulemustabeli loomine
• Üksteise kohustuste andmine ja regulaarne aruandlus
15:00 - 15:15
Kohvipaus
15:15 - 17:00
4. Programmi käivitamine oma ettevõttes
• Praktiline protsess, mis toetab kogu eelneva rakendamist oma organisatsioonis