koolitaja pilt

Koolitajad:

 • Norman Aas
 • Lise-Lotte Lääne

Aeg:

24.03.2021, kell 06:00-11:30

Hind: 259.00 EUR + km

Korruptsiooniriskid ja isikuandmete kaitse meditsiinis

Millised on peamised õiguslikud ohud meditsiini ja tervishoiu valdkonnas tegutsevate spetsialistidele ja kuidas kaitsta oma õigusi?

Tervishoiu teemadele spetsialiseerunud vandeadvokaadid Norman Aas ja Lise-Lotte Lääne võtavad oma koolitusel vaatluse alla õiguslikud riskid, mis seonduvad näiteks lähedaste raviga, suhtlusega ravimitootjatega, patsientide kingitustega ja delikaatsete andmete töötlemisega. Lisaks selgitatavad nad, millised kohustused lasuvad raviasutuste juhtidel eelloetletud riskide ennetamisel.

 

Õigusruum meditsiinis ja tervishoius ei piirdu vaid valdkonnaspetsiifiliste õigusaktidega. Korruptsioonivastases seaduses ja isikuandmete kaitse seaduses (ja GDPR) sätestatud nõudeid tundmata võib võrdlemisi kergesti sattuda õiguslikule karile. Nii korruptsioonivastane seadus kui isikuandmete kaitse õigus seavad arstidele piiranguid, mida sageli ei teata ega teadvustata. 

 

Koolituse eesmärk on anda meditsiini ja tervishoiu valdkonnas tegutsevatele spetsialistidele ülevaade peamistest õiguslikest ohukohtadest võimalikes huvide konflikti olukordades ja isikuandmetega töötades.

 

Koolitusele on oodatud arstid, tervishoiuteenuste osutajad, raviasutuste juhid, ravimi- ja meditsiiniseadmete tootjad ja edasimüüjad.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vähemalt üks allolevatest väidetest kehtib Sinu kohta.

 • Sinu jaoks on ebaselge, millises olukordades kehtib arstidele korruptsioonivastane seadus.
 • Sa ei tea täpselt, millal arst tohib lähedasi ravida.
 • Sa ei tea, milliseid kingitusi tohib arst vastu võtta patsientidelt või ravimi- ja meditsiiniseadmete tootjatelt ja edasimüüjatelt.
 • Sa pole kindel, millised andmeid võid andmebaasidest patsientide kohta vaadata.
 • Sa ei tea, millised kohustused on raviasutusel isikuandmete töötlemisel.

 

Koolituse tulemusena osaleja

 • teab, millises olukorras tegutseb arst ametiisikuna;
 • teab, millised piirangud kaasnevad arstile lähedaste ravimise osas;
 • oskab vältida ja lahendada huvide konflikte igapäevatöös;
 • teab peamisi isikuandmete kaitse õigusest tulenevaid nõudeid, mis kehtivad patsientide andmete töötlemisel;
 • teab, kuidas kaitsta oma õigusi isikuandmete töötlemisel.

Koolituse tulemusi hinnatakse näitekaasuste lahendamiste ja arutelude teel. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 6 akadeemilist tundi

Ajakava

09:30 - 09:45
Kogunemine
09:45 - 11:30
1. Arstide toimingupiirangud
• Tervishoiusektori korruptsiooni eripärad
• Millal arst/haigla töötaja on ametiisik
• Arstile kui ametiisikule keelatud tegevused
• Huvide konflikt - seotud isikud, toimingupiirangud, huvide konflikti vältimise võimalused
11:30 - 11:45
Kohvipaus
11:45 - 13:15
2. Kingitused ja toetused
• Arstide toetamine ravimi- ja meditsiinitehnika tootjate poolt
• Kingitused
• Juhtide kohustused korruptsiooni ennetamisel
• Ohumärgid ja nendele reageerimine
13:15 - 14:00
Lõuna
14:00 - 15:30
Isikuandmete kaitse meditsiinis ja tervishoius
• Kurikuulus GDPR – mis see on?
• Patsientide isikuandmete töötlemine (nõuded, riskid)
• Tervishoiutöötajate isikuandmete töötlemine (nõuded, riskid)